Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Guajacuran
guaifenesin

CENY

50MG/ML INJ SOL 10X10ML

Velkoobchod: 222,00 Kč
Maloobchodní: 331,39 Kč
Uhrazen: 154,35 KčPříbalová informace: informace pro pacienta


Guajacuran 200 mg obalené tablety

guaifenesinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak přípravek Guajacuran vypadá a co obsahuje toto balení

Světle zelená obalená tableta o průměru 11,2 mm.

Velikost balení: 30 a 50 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 10. 2020