Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Moviprep


Příbalová informace: informace pro uživatele


Moviprep prášek pro perorální roztok

macrogolum 3350, natrii sulfas, natrii chloridum, kalii chloridum, acidum ascorbicum, natrii ascorbas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Moviprep a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Moviprep užívat

 3. Jak se přípravek Moviprep užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Moviprep uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Moviprep a k čemu se používá


  Moviprep je laxativum s citrónovou příchutí zabalený ve čtyřech sáčcích. Jsou to dva velké sáčky ("sáček A") a dva malé sáčky ("sáček B"). Pro ošetření potřebujete všechny čtyři sáčky.


  Moviprep je určen pro dospělé k vyčištění střev, aby byli dobře připraveni pro vyšetření. Moviprep účinkuje na vyprazdňování střev, takže očekávejte řídkou stolici.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Moviprep užívat Neužívejte přípravek Moviprep:

  • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto

   přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • jestliže máte neprůchodná střeva

  • jestliže máte proděravělou střevní stěnu

  • jestliže trpíte poruchou vyprazdňování žaludku

  • jestliže máte ochablá střeva (k tomu často dochází po operaci v oblasti břicha)

  • jestliže trpíte fenylketonurií, což je dědičná neschopnost organizmu využít specifickou

   aminokyselinu - Moviprep obsahuje zdroj fenylalaninu

  • jestliže Vaše tělo není schopno produkovat dostatek glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

  • jestliže máte toxický megakolon (závažná komplikace akutní ulcerózní kolitidy)


   Upozornění a opatření

   Jestliže jste ve špatném celkovém zdravotním stavu nebo máte vážné zdravotní komplikace, je třeba se seznámit s možnými nežádoucími účinky přípravku uvedenými v bodě 4. Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže se Vás to týká.


   Před užitím přípravku Moviprep se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte některou

   z níže uvedených potíží nebo onemocněním:

   • máte tendenci k vracení spolknutého nápoje, jídla nebo kyseliny ze žaludečních šťáv nebo pokud

    máte problémy s polykáním (viz také bod Přípravek Moviprep s jídlem a pitím)

   • máte nemocné ledviny

   • trpíte srdečním selháváním nebo srdečními poruchami, včetně vysokého krevního tlaku, nepravidelného srdečního rytmu nebo bušení srdce

   • trpíte onemocněním štítné žlázy

   • jste dehydratovaný(á)

   • trpíte akutním zánětem nebo zánětlivým střevním onemocněním (Crohnova choroba nebo

   ulcerózní kolitida)


   Moviprep nemá být podáván pacientům s poruchou vědomí bez lékařského dohledu.


   Pokud se u vás během užívání přípravku Moviprep pro přípravu střev objeví náhlá bolest

   břicha nebo krvácení z konečníku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou

   pomoc.


   Děti a dospívající

   Moviprep nemají užívat děti a dospívající do 18 let věku.


   Další léčivé přípravky a přípravek Moviprep

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

   Jestliže užíváte jiné léky, vezměte si je nejméně hodinu před užitím přípravku Moviprep nebo nejméně hodinu po ukončení procedury, protože mohou být vyplaveny ze zažívacího ústrojí, a tím neúčinkovat správně.


   Přípravek Moviprep s jídlem a pitím

   Jakmile začnete užívat přípravek Moviprep, nejezte žádnou tuhou stravu až do ukončení vyšetření

   nebo chirurgického zákroku.


   Pokud potřebujete pro bezpečné spolknutí tekutiny zahustit, přípravek Moviprep může působit proti účinku zahušťovadla.


   Pokud užíváte Moviprep, máte mít i nadále dostatečný příjem tekutin. Tekutina obsažená

   v Moviprepu nenahrazuje pravidelný příjem tekutin.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Neexistují žádné údaje o použití přípravku Moviprep během těhotenství nebo kojení a přípravek může být použit pouze tehdy, pokud to Váš lékař uzná za nezbytné. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Moviprep neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


   Moviprep obsahuje sodík, draslík a je zdrojem fenylalaninu

   Tento léčivý přípravek obsahuje 8,4 g sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné léčebné kúře. (Léčebná kúra se skládá ze 2 litrů přípravku Moviprep). To odpovídá 420 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku. Pouze část (do 2,6 g na léčebnou kúru) sodíku je absorbována.


   Tento léčivý přípravek obsahuje 1,1 g draslíku v jedné léčebné kúře. (Léčebná kúra se skládá ze 2 litrů přípravku Moviprep). Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo u pacientů

   s dietou s nízkým obsahem draslíku.


   Přípravek je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

 3. Jak se přípravek Moviprep užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je dva litry roztoku, který se připraví následovně.


Toto balení obsahuje dva průhledné sáčky, z nichž každý obsahuje jeden pár sáčků - sáček A a sáček

B. Každý pár sáčků (A a B) se má rozpustit ve vodě k přípravě jednoho litru roztoku. Toto balení je tedy postačující pro přípravu dvou litrů roztoku přípravku Moviprep.


Předtím, než užijete Moviprep, přečtěte si, prosím, pečlivě následující instrukce. Potřebujete vědět:Příznaky dehydratace nebo poruchy elektrolytů mají být korigovány před použitím přípravku

Moviprep.


Pacienty při částečném vědomí nebo pacienty se sklonem k vdechnutí potravin nebo k regurgitaci je

třeba pečlivě sledovat během podávání roztoku, zejména při aplikaci nazogastrickou sondou.


Moviprep nemá být podáván pacientům v bezvědomí.