Domovská stránka Domovská stránka

Valganciclovir Teva
valganciclovir

CENY

450MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 19 147,20 Kč
Maloobchodní: 22 426,96 Kč
Uhrazen: 5 762,47 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Valganciclovir Teva 450 mg potahované tablety

valganciclovirum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Další léčivé přípravky a přípravek Valganciclovir Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Jestliže současně s přípravkem Valganciclovir Teva užíváte nějaké jiné léčivé přípravky, může tato kombinace ovlivnit množství léčiva, které se dostane do Vašeho krevního oběhu nebo by mohla mít škodlivé účinky. Informujte svého lékaře, pokud již užíváte nějaký léčivý přípravek obsahující:Jak přípravek Valganciclovir Teva vypadá a co obsahuje toto balení


Valganciclovir Teva jsou oválné, růžové potahované tablety se zkosenými hranami a vyraženým označením “93” na jedné a “5465” na druhé straně.


Přípravek Valganciclovir Teva 450 mg potahované tablety je dostupný v následujících velikostech balení:


PVC/ACLAR/PVC/Al blistr obsahující 10, 30 a 30x1, a 60 a 60x1 potahovaných tablet.

Bílé HDPE lahvičky s vysoušedlem (3g) opatřené PP dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 30 nebo 60 potahovaných tablet.


Lahvi čk y:

Tento léčivý přípravek spotřebujte do 9 měsíců po prvním otevření. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: TevaPharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 1c, 150 00 Praha Česká republika


Výr obci :

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, Debrecen

Maďarsko


Pharmachemie B.V. Swensweg 5, Haarlem Nizozemsko


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, Opava – Komárov Česká republika


Teva Operations Poland Sp. z.o.o Mogilska 80, Krakow

Polsko


TEVA PHARMA S.L.U.

Poligono Industrial Malpica, Zaragoza

Španělsko


MerckleGmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren Německo


PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb Chorvatsko


HBM Pharma s.r.o Sklabinska 30, Martin Slovenská republika


TEVA Pharma BV Swensweg 5, Haarlem Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Valganciclovir ratiopharm 450 mg Filmtabletten

Česká republika: Valganciclovir Teva

Dánsko, Itálie, Norsko, Švédsko: Valganciclovir Teva

Francie: VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg, comprimé pelliculé Německo: Valganciclovir-ratiopharm 450 mg Filmtabletten

Španělsko: Valganciclovir Teva 450 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Slovinsko: GANAXA 450 mg filmsko obložene tablete Nizozemsko: Valganciclovir Teva 450 mg filmomhulde tabletten

Velká Británie (Severní Irsko): Valganciclovir 450 mg Film-coated Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 12. 2021