Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Enap-H
enalapril and diuretics

CENY

10MG/12,5MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 37,70 Kč
Maloobchodní: 56,81 Kč
Uhrazen: 24,61 Kč

10MG/25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 102,13 Kč
Maloobchodní: 153,91 Kč
Uhrazen: 98,78 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablety Enap-H 10 mg/25 mg tablety enalaprili maleas/hydrochlorothiazidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hydrochlorothiazid, který je obsažen v tomto léčivém přípravku, může způsobit pozitivní výsledek antidopingového testu.


Pokud máte anginu pectoris (onemocnění srdce) a Váš stav se během užívání kombinace enalaprilu a

hydrochlorothiazidu zhorší, oznamte to svému lékaři.


Informujte svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Přípravky Enap-HL a Enap-H se nedoporučují v časném těhotenství a nesmí být užívány, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože mohou způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, pokud jsou v této fázi těhotenství užívány (viz bod o těhotenství).


Před užitím přípravku Enap-HL nebo Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H“.


Další léčivé přípravky a přípravek Enap-HL, Enap-H

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat:

Enap-H: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek, hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát, chinolinová žluť.

Enap-HL: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek, hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát. Viz bod 2: „Přípravek Enap-HL, Enap-H obsahuje monohydrát laktosy a sodík“.


Jak přípravek Enap-HL, Enap-H vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta.

Enap-HL: bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně. Enap-H: žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.


Obsah balení:

Enap-HL: 30 tablet

Enap-H: 20 nebo 30 tablet


Tablety jsou baleny v Al/OPA-Al-PVC blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 1. 2022