Domovská stránka Domovská stránka

Atosiban SUN
atosiban

Příbalová informace: informace pro uživatele


Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok

atosibanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

8 ml/ hod.


Celkové trvání procedury nemá být delší než 48 hodin. K dalším cyklům léčby přípravkem Atosiban SUN lze přistoupit v případě, že dojde k novým stahům. Doporučuje se neopakovat proceduru v průběhu těhotenství více než třikrát.