Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Olpinat
olanzapine

CENY

10MG TBL FLM 42

Velkoobchod: 1 036,15 Kč
Maloobchodní: 1 424,83 Kč
Uhrazen: 22,84 Kč

5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 486,90 Kč
Maloobchodní: 700,43 Kč
Uhrazen: 615,96 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 663,91 Kč
Maloobchodní: 934,66 Kč
Uhrazen: 781,68 Kč

5MG TBL FLM 42

Velkoobchod: 1 248,81 Kč
Maloobchodní: 1 698,52 Kč
Uhrazen: 997,52 Kč

5MG TBL FLM 56

Velkoobchod: 1 665,08 Kč
Maloobchodní: 2 234,26 Kč
Uhrazen: 2 065,31 Kč

10MG TBL FLM 56

Velkoobchod: 3 007,66 Kč
Maloobchodní: 3 945,41 Kč
Uhrazen: 3 639,46 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


OLPINAT 5 mg potahované tablety OLPINAT 10 mg potahované tablety olanzapinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

(jádro tablety) monohydrát laktosy, povidon, krospovidon, kopovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,

(potah tablety) polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek, xanthanová klovatina, sójový

lecitin.


Jak přípravek OLPINAT vypadá a co obsahuje toto balení

OLPINAT 5 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 7,9 – 8,1 mm.

OLPINAT 10 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9,9 – 10,1 mm.


Přípravek OLPINAT je dostupný v balení po 28, 30, 42, 49 nebo 56 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki Polsko

Tel.:(+48 22) 679 51 35

Fax: (+48 22) 678 92 87

e-mail: vipharm@vipharm.com.pl


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.5.2020