Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Zenaro

CENY

5MG TBL FLM 28 IV

Velkoobchod: 109,12 Kč
Maloobchodní: 64,54 Kč
Uhrazen: 9,69 Kč

5MG TBL FLM 50 IV

Velkoobchod: 186,91 Kč
Maloobchodní: 115,26 Kč
Uhrazen: 17,30 Kč

5MG TBL FLM 90 IV

Velkoobchod: 336,44 Kč
Maloobchodní: 207,45 Kč
Uhrazen: 31,13 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Zenaro 5 mg potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Jak přípravek Zenaro vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zenaro jsou téměř bílé podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně

s vyraženým značením „e“.

Vnitřní obal: Al/Al blistr nebo PVC/Aclar/Al blistr nebo PVC/Aclar/PVC/AL blistr nebo PVC/PE/PVdC/Al blistr.

Vnější obal: papírová krabička.


Velikost balení: 20, 21, 28, 30, 50, 90 potahovaných tablet.

To znamená 3 nebo 4 blistry po 7 potahovaných tabletách v papírové krabičce spolu s příbalovou informací, nebo 2, 3, 5 nebo 9 blistrů po 10 potahovaných tabletách v papírové krabičce spolu

s příbalovou informací.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika

Zenaro

Slovensko

Zenaro 5 mg filmom obalené tablety

Polsko

Zenaro

Rumunsko

ZENARO, 5 mg, comprimate filmate

Bulharsko

ЗЕНАРО 5 mg филмирани таблетки

Portugalsko

Levocetirizina Zentiva

Francie

Levocetirizine Zentiva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 10. 2019