Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Tenofovir disoproxil Aurovitas

CENY

245MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 3 987,68 Kč
Maloobchodní: 5 174,35 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

245MG TBL FLM 30 I

Velkoobchod: 3 987,68 Kč
Maloobchodní: 5 174,35 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

245MG TBL FLM 30 II

Velkoobchod: 3 987,68 Kč
Maloobchodní: 5 174,35 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta Tenofovir disoproxil Aurovitas 245 mg potahované tablety

tenofovirum disoproxilum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E 132).


Jak přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta.


Modré, oválné, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým „300” na jedné straně a „T” na druhé straně.


Tenofovir disoproxil Aurovitas potahované tablety jsou dostupné v blistrech a HDPE lahvičkách.


Velikosti balení:

Blistr: 30 potahovaných tablet.

HDPE lahvička: 30,90 a 90 (3x30) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika


Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta


nebo


image

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park West End Road

Ruislip HA4 6QD Velká Británie


nebo


image

Arrow Generiques - Lyon 26 avenue Tony Garnier Lyon, 69007

Francie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Tenofovir disoproxil Aurovitas

Francie: TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 245 mg, comprimé pelliculé Itálie: Tenofovir disoproxil Aurobindo

Nizozemsko: Tenofovirdisoproxil Aurobindo 245mg, filmomhulde tabletten Německo: Tenofovirdisoproxil PUREN 245 mg Filmtabletten

Polsko Tenofovir disoproxil Aurovitas

Portugalsko: Tenofovir Aurobindo

Rumunsko Tenofovir disoproxil Aurobindo 245 mg comprimate filmate

Španělsko: Tenofovir disoproxilo Aurovitas 245 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Velká Británie: Tenofovir disoproxil Milpharm 245 mg film-coated tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 6. 2021.