Domovská stránka Domovská stránka

Oftaquix 5 mg/ml oční kapky
levofloxacin

CENY

5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML

Velkoobchod: 130,74 Kč
Maloobchodní: 197,03 Kč
Uhrazen: 121,21 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Oftaquix 5 mg/ml oční kapky, roztok Levofloxacinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud si nejste jisti, zeptejte se nejprve svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Oftaquix se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Finsko


Výrobce

Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere Finsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tento léčivý přípravek je v následujících členských státech EHP registrován pod obchodním názvem

Oftaquix:

Rakousko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Velká Británie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 11. 2020