Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Cotrimoxazol AL forte

CENY

800MG/160MG TBL NOB 10

Velkoobchod: 29,76 Kč
Maloobchodní: 44,85 Kč
Uhrazen: 11,41 Kč

800MG/160MG TBL NOB 20

Velkoobchod: 54,04 Kč
Maloobchodní: 81,44 Kč
Uhrazen: 14,56 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Cotrimoxazol AL forte 800 mg/160 mg tablety

sulfamethoxazolum, trimethoprimum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cotrimoxazol AL forte užívat

 3. Jak se přípravek Cotrimoxazol AL forte používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Cotrimoxazol AL forte uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá


  Cotrimoxazol AL forte je chemoterapeutikum.


  Cotrimoxazol AL forte obsahuje kombinaci dvou léčivých látek (sulfamethoxazolu a trimethoprimu, v kombinaci označované jako kotrimoxazol), které omezují metabolismus kyseliny listové (vitamín rozpustný ve vodě) u některých choroboplodných zárodků (blokáda syntézy kyseliny listové).


  Přípravek je určený k perorální (podávané ústy) léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol:

  • infekce horních a dolních cest dýchacích

  • zápal plic způsobený mikroorganismem Pneumocystis jiroveci u pacientů s oslabenou imunitou, u nichž se předpokládá zvýšené riziko vzniku pneumocystového zápalu plic (PCP), včetně pacientů s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystového zápalu plic

  • infekce ušní, krční a nosní (kromě anginy vyvolané streptokoky)

  • infekce ledvin a močových cest (močového měchýře, močovodu) včetně krátkodobé léčby i dlouhodobé preventivní léčby (aby se zabránilo opakování choroby) způsobených citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris a Morganella morganii

  • infekce ženských i mužských pohlavních orgánů včetně zánětů prostaty a různých pohlavně přenášených onemocnění (tento přípravek není účinný při léčbě syfilidy)

  • zánět močovodu při kapavce a granuloma inguinale (vzácné sexuálně přenosné onemocnění)

  • měkký vřed (ulcus molle – sexuálně přenosné onemocnění)

  • infekce trávicího traktu: tyfus, paratyfus A a B, úplavice, průjem cestovatelů, bacilonosičství tyfu

  • průjem způsobený Salmonelou enterica u pacientů se sníženou obranyschopností

  • brucelóza (infekční onemocnění přenášené domácími zvířaty)

  • podkožní infekce způsobená mikroorganismem rodu Nocardia (tzv. mycetom)

  • infekce kůže a měkkých tkání

  • léčba jiných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu

   Cotrimoxazol AL forte je indikován u dospělých a dospívající ve věku od 13 let. Upozornění:

   Akutní zánět žaludku a střeva (gastroenteritida) vyvolaný bakterií Salmonella enteritidis nemá být běžně léčen Cotrimoxazolem AL forte, protože tento přípravek nemá vliv na průběh onemocnění, a dokonce může prodloužit délku vylučování (výjimky viz výše).

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cotrimoxazol AL forte užívat Neužívejte přípravek Cotrimoxazol AL forte:

  • jestliže jste alergický(á) na sulfonamidy, na trimethoprim a podobné látky (např. tetroxoprim) nebo

   na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • při jakýchkoliv následujících potížích:

  • erythema multiforme (závažné kožní onemocnění projevující se zčervenáním a tvorbou puchýřků); toto platí, i v případě, když se onemocnění vyskytlo v minulosti

  • změny krevního obrazu: trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), granulocytopenie (snížení počtu určitého druhu bílých krvinek), megaloblastická anemie (jedna z forem chudokrevnosti)

  • některé poruchy červených krvinek (vrozený nedostatek glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy a anomálie hemoglobinu jako je Hb Köln a Hb Zürich)

  • poškození ledvin nebo závažné poruchy funkce ledvin s clearance kreatininu pod 15 ml/min (clearance kreatininu odráží stav funkce ledvin)

  • poškození jater nebo závažné poruchy funkce jater (může nastat např. při akutním zánětu jater)

  • akutní porfyrie (poškozené tvorbě barviva červených krvinek)

  • osteomyelitida (zánět kostní dřeně); osteomyelitida je většinou způsobena stafylokoky, kteří bývají často málo citliví na kotrimoxazol. Z tohoto důvodu nesmí být Cotrimoxazol AL forte při tomto onemocnění podáván.

   -


   Souběžné podávání přípravku Cotrimoxazol AL forte se spironolaktonem může vést k závažné hyperkalemii (zvýšená hladina draslíku v krvi). Příznaky závažné hyperkalemie mohou zahrnovat svalové křeče, nepravidelný srdeční rytmus, průjem, pocit na zvracení, závratě nebo bolesti hlavy.


   Upozornění a opatření


   Pokud u Vás dojde k neočekávanému zhoršení kašle nebo dušnosti, okamžitě informujte svého lékaře.


   Hemofagocytární lymfohistiocytóza

   Velmi vzácně byly hlášeny případy nadměrných imunitních reakcí v důsledku poruchy regulace aktivace bílých krvinek, které vedly k zánětům (hemofagocytární lymfohistiocytóze), jež mohou být život ohrožující, pokud nejsou diagnostikovány a léčeny v rané fázi. Pokud zaznamenáte více příznaků, jako jsou horečka, zvětšené uzliny, pocit slabosti, závratě, dušnost, tvorba modřin nebo kožní vyrážka, které se objeví současně nebo s mírným prodlením, okamžitě se obraťte na svého lékaře.


   V následujících případech se Cotrimoxazol AL forte smí užívat jen ze zvlášť závažných důvodů. Pokud se Vás týká některý z uvedených případů, informujte o tom svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

   Cotrimoxazol AL forte smíte užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů:

  • při lehčích poruchách funkcí ledvin a jater

  • při poruchách funkce štítné žlázy

  • při přecitlivělosti na léky založené na bázi sulfonamidů - léky používané při léčbě cukrovky (perorální antidiabetika – deriváty sulfonylmočoviny) a diuretika (sulfonamidová diuretika – zvyšují výdej moče)

  • při možném nedostatku kyseliny listové (vitamín nezbytný například pro tvorbu krve)

  • při některých dědičných onemocněních (fragilním chromozómu X v kombinaci s duševní poruchou u dětí).


  Ačkoli trimethoprim (léčivá látka obsažená v tomto přípravku) ovlivňuje metabolismus fenylalaninu (aminokyselina), Cotrimoxazol AL forte může být podáván také pacientům s fenylketonurií (vrozená odchylka metabolismu fenylalaninu), pokud tito pacienti přísně dodržují dietu s nízkým obsahem fenylalaninu.


  Děti a dospívající


  Děti a dospívající do 13 let nesmí Cotrimoxazol AL forte užívat vzhledem k vysokému obsahu léčivých látek v tomto přípravku. K dispozici je přípravek s nižším obsahem léčivých látek.


  Starší lidé


  U pacientů vyššího věku (nad 60 let) jsou nezbytné důkladné lékařské kontroly.


  Upozor nění

  Při omezené funkci ledvin a jater, funkčních poruchách štítné žlázy, možném nedostatku kyseliny listové a u starších pacientů je léčba přípravkem Cotrimoxazol AL forte prováděna pod důsledným lékařským dohledem.

  Při výskytu příznaků chřipky, zánětu krku nebo horečce, kontaktujte neprodleně lékaře. Může být nutná kontrola krevního obrazu.

  Při výskytu kožních vyrážek se musí léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončit! Proto neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás vyrážka během užívání přípravku objeví.

  U pacientů s AIDS bývá četnost nežádoucích účinků neobyčejně vysoká (zejména kožní alergické reakce rozdílného stupně závažnosti), zejména v důsledku podávání vysokých dávek při léčbě zápalu plic způsobeného Pneumocystis jiroveci. U těchto pacientů je třeba sledovat hladiny léčivých látek obsažených v Cotrimoxazolu AL forte v krvi, protože renální clearance těchto léčiv by mohla být v důsledku krystalurie (srážení drobných krystalků v močových cestách) výrazně snížena oproti normální clearance kreatininu (jinak řečeno, vylučování těchto léčiv močí může být zhoršené oproti normálním hodnotám kreatininu). Ojediněle se vyskytuje hypokalemie (nadměrně snížená koncentrace draslíku v krvi) nebo hyperkalemie (nadměrně vysoká koncentrace draslíku v krvi) ve spojitosti se závažnou hyponatremií (nadměrně nízká koncentrace sodíku v krvi). Proto je třeba po zahájení léčby sledovat několik dní hladiny draslíku a sodíku v séru.

  Hyperkalemie (nadměrně vysoká hladina draslíku v krvi) by se mohla vyskytnout také při běžných dávkách, a to především u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin. Léčba běžnými dávkami kotrimoxazolu může být spojena také s hypokalemií (nadměrně nízká koncentrace draslíku v krvi).

  Pravidelné kontroly draslíku a sodíku se proto doporučují i u některých pacientů léčených běžnými dávkami Cotrimoxazolu AL forte, a to především u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin.

  Při léčbě Cotrimoxazolem AL forte je důležitý dostatečný příjem tekutin (množství vyloučené moči by mělo být u dospělých minimálně 1200 ml denně).

  Cotrimoxazol AL forte by mohl vyvolat fotosenzitivitu (kožní reakce po oslunění). Fotosenzitivita připadá v úvahu především při nadměrném vystavení kůže slunečnímu záření nebo UV záření.

  Dlouhodobá léčba nebo léčba vysokými dávkami

  Při léčbě Cotrimoxazolem AL forte trvající déle než 14 dnů se provádějí pravidelné kontroly krevního obrazu (zejména počtu krevních destiček).

  Dlouhodobé anebo opakované užívání Cotrimoxazolu AL forte může vést k nové nebo sekundární infekci bakteriemi nebo plísněmi odolnými proti přípravku.

  Při výskytu příznaků takové infekce informujte lékaře, aby mohla být podána vhodná léčba.

  1. mužů, kteří užívají tento přípravek déle než jeden měsíc, se může objevit porucha produkce spermatu.

   Každé užití antibiotik může vést k pomnožení choroboplodných zárodků, které mohou být vůči léčivému přípravku rezistentní.


   Další léčivé přípravky a přípravek Cotrimoxazol AL forte

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Účinky Cotrimoxazolu AL forte a jiných léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.


   Které léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinky Cotrimoxazolu AL forte?

   • Některá lokální anestetika a antiarytmika (tj. léky užívané k úpravě nepravidelné činnosti srdce) snižují účinek Cotrimoxazolu AL forte.

   • účinek Cotrimoxazolu AL forte může být snížen, pokud současně užíváte léky proti pálení žáhy ze skupiny antacid.

   • účinek Cotrimoxazolu AL forte by mohl být zvýšen některými léky proti bolesti a zánětlivým onemocněním kloubů (léčivé přípravky s obsahem indomethacinu, fenylbutazonu, salicylátů)

   • nežádoucí účinek Cotrimoxazolu AL forte by mohl být zvýšen některými léčivými přípravky proti tuberkulóze, nebo používanými při léčbě epilepsie.

   • karbimazol, pyrazolony a thiouracil zvyšují toxicitu kotrimoxazolu na krvetvorbu.


   Které léčivé přípravky ovlivňuje Cotrimoxazol AL forte?

   Při současném užívání Cotrimoxazolu AL forte s léky, které se také vylučují aktivně ledvinami [(např. prokainamid (antiarytmikum, tj. lék používaný k úpravě nepravidelné srdeční činnosti) nebo amantadin (antivirotikum)], existuje riziko kompetitivní inhibice, která by mohla vést ke zvýšení plasmatických koncentrací jednoho nebo obou léků (tyto narušují vylučování jedem druhého, a proto se v těle udržují ve zvýšených koncentracích).

   Může se vyskytnout následující:

   • cyklosporin (lék používaný k potlačení obranyschopnosti těla) by mohl způsobit reverzibilní zhoršení funkcí ledvin (viz. „Upozornění“)

    -kotrimoxazol by mohl ovlivňovat vstřebávání, a tím i antileukemické působení 6-merkaptopurinu (snížení účinnosti léčby leukemie)

   • kotrimoxazol by mohl zvýšit účinek některých antikoagulancií (přípravky na snížení srážení krve) (hypoprotrombinemické působení kumarinových derivátů)

   • kotrimoxazol by mohl zvýšit účinek některých léků používaných k léčbě zvýšené hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika odvozená od sulfonylmočoviny)

   • kotrimoxazol by mohl zvýšit účinek difenylhydantoinu (tj. fenytoinu; lék k léčbě epilepsie) a methotrexátu (lék k léčbě nádorů)

   • kotrimoxazol by mohl zvýšit účinek krátkodobě působících intravenózně podávaných barbiturátů (anestetika, např. thiopental)

   • kotrimoxazol by mohl zvýšit účinek některých léků používaných k léčbě srdeční nedostatečnosti (zvýšení hladin digoxinu) u starších pacientů

   • současné užívání kotrimoxazolu a diuretik, zejména thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů riziko vzniku trombocytopenie


   Účinnost kyseliny listové při léčbě megaloblastické anémie (jedna z forem chudokrevnosti) by mohla být při současném užívání kotrimoxazolu snížena nebo úplně potlačena.


   Současné užívání kotrimoxazolu a rifampicinu (antibiotikum) by mohlo snížit clearance rifampicinu (tj. snížení rozpadu rifampicinu), což vede ke zvýšení koncentrace rifampicinu v séru.

   Upozornění:

   Při současném podávání Cotrimoxazolu AL forte a přípravků zabraňujících početí užívaných perorálně nelze vyloučit snížení jejich účinnosti. Proto se navíc doporučuje používání dalších (bariérových) antikoncepčních metod.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a během kojení.


   Přípravek Cotrimoxazol AL Forte s jídlem a pitím

   Aby se předešlo vzniku krystalurie, která by mohla nastat u některých rizikových pacientů, doporučuje se hojný přísun tekutin s omezeným pitím kyselých nápojů.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Léčba Cotrimoxazolem AL forte by mohla velmi vzácně vyvolat přechodnou krátkozrakost (myopii) nebo akutní psychózu. Následkem toho by mohlo dojít k ovlivnění schopnosti rychle a přiměřeně reagovat na náhlé a neočekávané podněty. Proto v případě výskytu takových obtíží neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nepracujte ve výškách.


   Cotrimoxazolem AL forte obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Cotrimoxazol AL forte užívá


  Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


  Způsob použití

  Standardní dávkování

  Dospělí a mladiství starší 13 let užívají dvakrát denně 1 tabletu Cotrimoxazolu AL forte.


  Jednodenní léčba kapavky:

  Užijte dvakrát během dne (po 12 hodinách) 2 ½ tablety Cotrimoxazolu AL forte.


  Dvoudenní nebo třídenní léčba kapavky:

  Užívá se dvakrát denně po 12 hodinách 2 tablety Cotrimoxazolu AL forte po dobu dvou po sobě následujících dnů.


  Dlouhodobá prevence opakovaných infekcí močových cest:

  Dospělí a dospívající starší 13 let užívají 1 tabletu Cotrimoxazolu AL forte jednou denně večer.


  Zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci:

  Užívá se až 5 násobek běžné dávky Cotrimoxazolu AL forte (denně 100 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné hmotnosti a 20 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti). Na počátku léčby má být Cotrimoxazol AL forte minimálně během prvních 48 hodin podáván nitrožilně.


  Upozor nění

  Pro nižší dávkování je k dispozici přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

  Zvláštní doporučení pro dávkování:

  Měkký vřed (Kankroid):

  Užívá se 2krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte po dobu 7 dní. Pokud po 7 dnech nedojde k úplnému uzdravení, ale je pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu, může léčba pokračovat dalších 7 dní.


  Granuloma inguinale:

  Užívá se 2krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte zpravidla po dobu 2 týdnů.


  Nokardióza:

  Užívá se 3krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte po dobu 8-10 týdnů.

  Na počátku léčby nokardiózy by měl být, minimálně během prvních 5-7 dní, podáván kotrimoxazol nitrožilně. Denní dávka je 2400 mg sulfamethoxazolu a 480 mg trimethoprimu.


  U nemocných s poruchou funkce ledvin upraví dávkování Cotrimoxazolu AL forte lékař podle stupně závažnosti této poruchy dle plasmatické koncentrace léčivého přípravku.


  Tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny v dávkovém intervalu, který Vám sdělí lékař.


  Délka léčby

  Délku léčby určuje lékař. Délka léčby závisí na typu onemocnění a jeho průběhu.

  • Při bakteriálních infekčních onemocněních závisí délka léčby na průběhu infekce. Dostatečná délka léčby bývá obvykle 5-8 dní. V zájmu úspěšné léčby má být Cotrimoxazol AL forte podáván ještě 2-3 dny po odeznění příznaků onemocnění.

  • Při léčbě zápalu plic vyvolaného Pneumocystis jiroveci má léčba pokračovat minimálně 14 dní.

  • Při dlouhodobé prevenci recidivy infekčních onemocnění močových cest má léčba pokračovat 3-12 měsíců (v případě potřeby i déle).


  Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Cotrimoxazol AL forte než jste měl(a)

  Požití vysoké dávky může vyvolat zvracení, průjem, bolest hlavy, závrať a neobvykle malou tvorbu moči (oligurie) nebo zástavu močení (anurie) nebo srážení drobných krystalků v močových cestách (krystalurie). V případě předávkování, prosím, ihned vyhledejte lékařskou pomoc!


  Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Cotrimoxazol AL forte

  Pokud jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Cotrimoxazol AL forte musí být užíván podle doporučeného dávkovacího schématu v pravidelných intervalech.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cotrimoxazol AL forte

  Neukončujte předčasně léčbu Cotrimoxazolem AL forte. Léčba Cotrimoxazolem AL forte musí trvat stanovenou dobu, aby mohlo dojít ke zničení patogenů, i když už příznaky vymizely. Pokud přerušíte užívání tohoto přípravku, mohou se příznaky vrátit. Při výskytu nežádoucích účinků kontaktujte lékaře.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Nežádoucí účinky, které byly při léčbě Cotrimoxazolem AL forte zaznamenány, jsou uvedeny níže. Pro hodnocení četnosti výskytu nežádoucích účinků byly použity následující termíny:

  Velmi často: u více jak 1 z 10 léčených pacientů

  Často: u méně než 1 z 10, ale více jak 1 ze 100 léčených pacientů

  Méně často: u méně než 1 ze 100, ale více jak 1 z 1000 léčených pacientů Vzácně: u méně než 1 z 1000, ale více jak 1 ze 10 000 léčených pacientů Velmi vzácně: u méně než 1 z 10 000, včetně ojedinělých případů

  Není známo: z dostupných údajů nelze určit  Infekční a parazitární onemocnění

  vzácné kandidóza (infekce kvasinkami) aseptická meningitida (zánět

  velmi vzácné


  Poruchy krve a lymfatického systému velmi vzácné

  mozkových blan), pseudomembranózní

  enterokolitida (zánět střevní sliznice) změny krevního obrazu, poškození kostní dřeně, snížení počtu některých krevních buněk, agranulocytóza, chudokrevnost, poruchy krevní srážlivosti, poruchy krevního barviva, hemolýza u pacientů s deficitem G-6-P- dehydrogenázy

  méně časté léková horečka

  celkové alergické reakce, těžké případy


  Poruchy imunitního systému

  vzácné


  velmi vzácné

  přecitlivělosti na kůži jako Stevens- Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom nebo toxická epidermolýza

  akutní projevy přecitlivělosti s anafylaktickým šokem, sérová nemoc, zánět tepen, zánět kůže a cév


  Poruchy metabolismu a výživy velmi vzácné snížení hladiny cukru v krvi, poruchy

  rovnováhy vnitřního prostředí


  Psychiatrické poruchy velmi vzácné apatie, nervozita, nespavost, deprese, akutní psychické poruchy, halucinace  Poruchy nervového systému

  méně časté bolest hlavy

  velmi vzácné třes, zánět nervů, poruchy koordinace

  pohybů, křeče


  Oční poruchy vzácné přechodná krátkozrakost


  Ušní poruchy vzácné ušní šelest


  Srdeční poruchy

  Dechové, hrudní mezihrudí

  poruchy

  a

  poruchy


  Trávicí poruchy

  velmi vzácné alergický zánět srdečního svalu


  alergické plicní reakce (bývají spojené

  velmi vzácné*


  časté

  s dechovými obtížemi, případně kašlem)

  nevolnost, bolest v nadbřišku, nechutenství, zvracení, průjem, zánět jazyka, dásní, ústní sliznice obecně, abnormální chutě


  Poruchy jater a žlučových cest

  velmi vzácné nechutenství, akutní zánět slinivky

  břišní

  vzácné Zánět jater s městnáním žluči, žloutenka

  z městnání žluči

  velmi vzácné okrskové nebo celkové poškození tkáně

  jater


  časté svědění  Poruchy kůže a podkoží


  méně časté

  alergické reakce jako vyrážky, erythema nodosum (okrskové zarudnutí kůže), purpura (okrskové zfialovění kůže), přecitlivělost kůže na světlo, vyrážky po působení světla na kůži

  vzácné olupování kůže

  otok, petechie (červené tečky na kůži),


  Poruchy pohybového systému a pojivové

  velmi vzácné není známo

  Henoch-Schönleinova purpura (zarudnutí kůže)

  vyvýšené boláky švestkové barvy na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou (Sweetův syndrom)

  tkáně méně časté bolesti kloubů a svalů

  močové kameny

  akutní zánět ledvin, akutní selhání

  Poruchy ledvin a močových cest velmi vzácné


  Celkové a jinde nezařazené poruchy a

  ledvin, poškození ledvin se snížením množství moči nebo vymizením močení, časté močení

  lokální reakce po podání méně časté slabost, únava

  vzestup jaterních enzymů (ALT, AST),

  Abnormální klinické a laboratorní nálezy velmi vzácné

  bilirubinu, kreatininu, močoviny, nebílkovinného dusíku


  Závažné akutní reakce z přecitlivělosti

  Velmi vzácně se vyskytující těžké akutní reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktického šoku (náhlý, závažný stav projevující se poklesem krevního tlaku a hrozící zástavou srdce a dýchání), které vyžadují zahájení vhodných opatření první pomoci (viz bod "Co byste měli dělat při případném výskytu nežádoucího účinku?").


  Ost atní reakce z přecitlivělosti

  Velmi vzácně se může vyskytnout léková horečka nebo pseudosepse (s příznaky jako při otravě krve).


  Vážné až život ohrožující nežádoucí účinky se mohou objevit častěji u starších pacientů (starších 60 let).


  Co byste měli dělat při případném výskytu nežádoucího účinku?

  Při bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, apatii (ztráta zájmu), únavě, zmatenosti, závratí, zimnici, horečce, trvalém průjmu a/nebo kožní vyrážce, okamžitě přerušte léčbu a kontaktujte nejbližšího lékaře!

  Následující velmi vzácné nežádoucí účinky (podrobnosti viz výše) mají být život ohrožující. Jakmile se takový nežádoucí účinek objeví nebo má neočekávaně těžký průběh, měli byste neprodleně vyhledat lékaře.


  Zánět střevní sliznice (pseudomembranózní enterokolitida)

  Bývá provázen řídkými stolicemi několikrát denně, bývá krev ve stolici, může být horečka. V takovém případě lékař zváží ukončení léčby Cotrimoxazolem AL forte v závislosti na povaze onemocnění, které mělo být tímto přípravkem léčeno, a v případě potřeby zahájí neprodleně odpovídající léčbu (např. podání přesně cílených antibiotik/chemoterapeutik s prokázanou účinností). Léky, které potlačují pohyb střev, se nesmí užívat.


  Závažné akutní reakce z přecit livělosti (např. anafylaktický šok)

  1. tomto případě musí být léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončena a zahájena vhodná opatření první pomoci (je nutné kontaktovat lékaře, ev.záchrannou službu, a pokud je to nutné, zahájit umělé dýchání).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak uchovávat přípravek Cotrimoxazol AL forte


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedeného na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Cotrimoxazol AL forte obsahuje

Léčivou látkou je trimethoprimum 160 mg a sulfamethoxazolum 800 mg.


Dalšími složkami jsou:

Mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu.


Jak přípravek Cotrimoxazol AL forte vypadá a co obsahuje toto balení

Cotrimoxazol AL forte jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety 22x8 mm s půlící rýhou na obou stranách.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení:

10 nebo 20 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci: STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Německo


Výrobce:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 7. 2021