Domovská stránka Domovská stránka

Elocta
efmoroctocog alfa

CENY

250IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 6 424,79 Kč
Maloobchodní: 8 073,76 Kč
Uhrazen: 4 991,68 Kč

500IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 12 849,57 Kč
Maloobchodní: 15 361,02 Kč
Uhrazen: 9 196,86 Kč

750IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 19 273,45 Kč
Maloobchodní: 22 568,61 Kč
Uhrazen: 13 322,37 Kč

1000IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 25 699,24 Kč
Maloobchodní: 29 778,35 Kč
Uhrazen: 17 450,02 Kč

1500IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 38 548,81 Kč
Maloobchodní: 44 195,56 Kč
Uhrazen: 25 703,07 Kč

2000IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 51 398,48 Kč
Maloobchodní: 58 612,89 Kč
Uhrazen: 33 956,25 Kč

3000IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 77 097,72 Kč
Maloobchodní: 87 447,44 Kč
Uhrazen: 50 462,47 Kč

4000IU INJ PSO LQF 1+1X3ML ISP+AD

Velkoobchod: 102 796,96 Kč
Maloobchodní: 116 281,99 Kč
Uhrazen: 66 968,69 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


ELOCTA 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 750 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok ELOCTA 4000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok


efmoroctocogum alfa (rekombinantní koagulační faktor VIII)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek ELOCTA vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek ELOCTA je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Prášek je bílý až téměř bílý prášek nebo koláč (hrudka). Rozpouštědlo poskytované pro přípravu injekčního roztoku je čirý, bezbarvý roztok. Po přípravě je injekční roztok čirý až mírně opalizující a bezbarvý.


Jedno balení přípravku ELOCTA obsahuje 1 injekční lahvičku s práškem, 3 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce, 1 nástavec pístu, 1 adaptér injekční lahvičky, 1 infuzní soupravu, 2 alkoholové tampóny, 2 náplasti, 1 gázu.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švédsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.


Obraťte na stránku příbalové informace pro instrukce pro přípravu a podávání

Instrukce pro přípravu a podávání


Přípravek ELOCTA se podává v intravenózní (i.v.) (nitrožilní) injekci po rozpuštění prášku pro injekční roztok v rozpouštědle dodávaném v předplněné injekční stříkačce. Balení přípravku ELOCTA obsahuje:


image

  1. 1 injekční lahvička s práškem

  2. 3 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce

  3. 1 nástavec pístu

  4. 1 adaptér injekční lahvičky

  5. 1 infuzní souprava

  6. 2 alkoholové tampóny

  7. 2 náplasti

  8. 1 gázový polštářek


image

Přípravek ELOCTA se nemá míchat s jinými injekčními nebo infuzními roztoky.


Před otevřením balení si umyjte ruce.


image

Příprava:


1. Zkontrolujte název a sílu balení, abyste se ujistil(a), že obsahuje správný přípravek. Zkontrolujte dobu použitelnosti na vnějším obalu přípravku ELOCTA. Nepoužívejte přípravek po uplynutí

doby použitelnosti.

2. Pokud byl přípravek ELOCTA uchováván v chladničce, ponechte přípravek ELOCTA (A)

a injekční stříkačku s rozpouštědlem (B) zahřát na pokojovou teplotu. Nepoužívejte vnější zdroj tepla.

3. Položte injekční lahvičku na čistý a rovný povrch. Sejměte pojistné plastové víčko z injekční lahvičky s přípravkem ELOCTA.

image

image

image

image


4. Otřete horní část injekční lahvičky jedním z tampónů napuštěných

alkoholem (F), které jsou součástí balení, a nechte ji oschnout. Nedotýkejte se horní části injekční lahvičky a po očištění zabraňte jejímu kontaktu s jakýmkoli předmětem.

5. Sloupněte ochranný papírový kryt z průhledného plastového adaptéru injekční lahvičky (D).

Nevyndávejte adaptér z jeho ochranného víčka. Nedotýkejte se vnitřní části balení adaptéru

injekční lahvičky.

6. Položte injekční lahvičku na rovný povrch. Držte adaptér injekční

lahvičky v ochranném víčku a nasaďte jej přímo přes horní část injekční lahvičky. Stlačte pevně adaptér, dokud se nezacvakne na horní část injekční lahvičky a jeho hrot nepronikne přes zátku injekční lahvičky.

7. Připojte nástavec pístu (C) na injekční stříkačku s rozpouštědlem

zasunutím hrotu pístu do otvoru v pístu injekční stříkačky. Otočte nástavcem pístu pevně ve směru hodinových ručiček, dokud není bezpečně usazen v pístu injekční stříkačky.

8. Odlomte bílé bezpečnostní plastové víčko z injekční stříkačky

s rozpouštědlem ohnutím v perforaci víčka, dokud se neulomí. Položte víčko stranou horní částí směřující dolů na rovný povrch.

Nedotýkejte se vnitřní části víčka ani hrotu injekční stříkačky.

image

image

image


9. Sejměte ochranné víčko z adaptéru a zlikvidujte jej.

10. Připojte injekční stříkačku s rozpouštědlem na adaptér injekční lahvičky zasunutím hrotu injekční stříkačky do otvoru adaptéru. Pevně zatlačte a otočte injekční stříkačkou ve směru hodinových ručiček, dokud není bezpečně připojena.

11. Pomalu stlačte nástavec pístu a vstříkněte veškeré rozpouštědlo do

injekční lahvičky s přípravkem ELOCTA. image

12. S injekční stříkačkou stále připojenou k adaptéru a stlačeným

nástavcem pístu rozpusťte prášek jemnými krouživými pohyby

injekční lahvičky. Netřepejte.

13. Před podáním musíte výsledný roztok zkontrolovat zrakem. Roztok má být čirý až mírně

opalizující a bezbarvý. Nepoužívejte roztok, pokud je zakalený nebo obsahuje viditelné částice.

image

image


14. S nástavcem pístu injekční lahvičky stále plně stlačeným otočte

injekční lahvičku. Pomalu zatáhněte za nástavec pístu, abyste natáhli roztok přes adaptér injekční lahvičky do injekční stříkačky.

15. Odpojte injekční stříkačku od adaptéru injekční lahvičky jemným tahem a otáčením injekční lahvičky proti směru pohybu

hodinových ručiček.

Poznámka: Použijete-li na injekci více než jednu injekční lahvičku s přípravkem ELOCTA, každá

injekční lahvička má být připravena samostatně podle předchozích instrukcí (kroky 1 až 13) a injekční stříkačka s rozpouštědlem má být odstraněna a adaptér injekční lahvičky ponechán na místě. Pro

natažení připraveného obsahu každé jednotlivé injekční lahvičky lze použít jednu velkou injekční

stříkačku s luerovou koncovkou.

16. Injekční lahvičku a adaptér zlikvidujte.


Poznámka: Pokud nebude roztok použit okamžitě, je třeba pečlivě nasadit zpět víčko injekční stříkačky na hrot injekční stříkačky. Nedotýkejte se hrotu injekční stříkačky ani vnitřní části víčka.


Po přípravě může být přípravek ELOCTA před podáním uchováván při pokojové teplotě po dobu až 6 hodin. Po uplynutí této doby má být přípravek ELOCTA zlikvidován. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Podávání (intravenózní injekce):


image

Přípravek ELOCTA má být podáván pomocí infuzní soupravy (E), která je součástí balení.


1. Otevřete balení infuzní soupravy a sejměte víčko na konci hadičky.

Připevněte injekční stříkačku s připraveným roztokem přípravku

ELOCTA na konec hadičky infuzní soupravy otočením ve směru

hodinových ručiček.

2. Je-li třeba, použijte škrtidlo a připravte místo podání injekce tak, že kůži důkladně otřete

pomocí dalšího tampónu napuštěného alkoholem, který je součástí balení.


image


3. Odstraňte veškerý vzduch z hadiček infuzní soupravy pomalým stlačením nástavce pístu, dokud se tekutina nedostane do jehly infuzní soupravy. Neprotlačujte roztok jehlou. Sejměte

průhledný plastový ochranný kryt z jehly.

4. Zaveďte jehlu infuzní soupravy do žíly podle instrukcí svého lékaře nebo zdravotní sestry a odstraňte škrtidlo. Pokud dáváte přednost následující možnosti, můžete použít jednu

z náplastí (G), které jsou součástí balení, pro přidržení plastových křidélek jehly v místě podání injekce. Přípravek ELOCTA má být podáván intravenózně injekcí během několika minut. Váš lékař může změnit doporučenou rychlost injekce, aby to pro Vás bylo pohodlnější.

5. Po dokončení podávání injekce a vyjmutí jehly máte překlopit

chránič jehly a nasunout jej na jehlu. image

image

6. Použitou jehlu, veškerý nepoužitý roztok, injekční stříkačku a prázdnou injekční lahvičku bezpečně zlikvidujte do vhodné odpadní nádobky na zdravotnický materiál, protože tyto předměty mohou zranit ostatní, pokud nejsou správně zlikvidovány. Zařízení nepoužívejte opakovaně.