Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Lamisil
terbinafine

CENY

250MG TBL NOB 14

Velkoobchod: 143,23 Kč
Maloobchodní: 215,85 Kč
Uhrazen: 173,43 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Lamisil 10 mg/g krém


terbinafini hydrochloridum


Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.


Jak přípravek Lamisil krém vypadá a co obsahuje toto balení

Lamisil krém je bílý, hladký nebo téměř hladký lesklý krém.


Velikost balení: Al nebo Al laminovaná tuba (LDPE/AL/LDPE) s membránou nebo bez profilované membrány s obsahem 7,5 g; 15 g a 30 g krému. Tuba je uzavřena PP šroubovacím uzávěrem.


Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com


Výrobce:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 11. 2020