Domovská stránka Domovská stránka

Welard
bupropion

CENY

150MG TBL MRL 30

Velkoobchod: 262,18 Kč
Maloobchodní: 390,17 Kč
Uhrazen: 309,64 Kč

150MG TBL MRL 90

Velkoobchod: 786,54 Kč
Maloobchodní: 1 096,53 Kč
Uhrazen: 854,94 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Welard 150 mg tablety s řízeným uvolňováním bupropioni hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- jádro tablety: velmi nízkoviskózní hyprolosa, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 90 (obsahuje: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý), kyselina stearová, magnesium-stearát

potahová vrstva: ethylcelulosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), triethyl-citrát, kopolymer kyseliny methakrylové a methyl-methakrylátu 1:1, mastek


Jak přípravek Welard vypadá a co obsahuje toto balení


Tablety přípravku Welard 150 mg jsou krémově bílé až světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety o rozměrech 8,13 ± 0,4 mm.


Welard je k dispozici v lahvičkách obsahujících 30, 60 nebo 90 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEZ Pharma, spol. s.r.o. V Borovičkách 278

252 26 Kosoř Česká republika


Výrobce:

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko shosse str.

2600 Dupnitsa Bulharsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 3. 2021