Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Lithium carbonicum Slovakofarma

CENY

300MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 134,06 Kč
Maloobchodní: 202,03 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Lithium carbonicum Slovakofarma 300 mg tablety

lithii carbonas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Opatrnosti je zapotřebí:


Ujistěte se, že Vaše strava a příjem tekutin je v normě, abyste měl(a) zabezpečenou stabilní rovnováhu tekutin a elektrolytů, zejména ve velmi horkém počasí nebo při fyzicky namáhavé aktivitě.

Pokud jste dlouhodobě léčen(a) lithiem, Váš lékař Vám dá pokyny ohledně příznaků toxicity lithia. Při prvním náznaku toxicity se poraďte se svým lékařem a je potřebné zkontrolovat hladiny lithia. Váš lékař Vám také bude pravidelně kontrolovat funkci ledvin, srdce a štítné žlázy.


Nádory ledvin: U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, kteří dostávali lithium více než 10 let, může být riziko rozvoje benigních (nezhoubných) nebo maligních (zhoubných) nádorů ledvin (mikrocyst, onkocytomů nebo karcinomu ledvin ze sběrných kanálků). U těchto pacientů je potřebná pravidelná kontrola ledvin ultrazvukem, a to i po ukončení užívání lithia.


Obraťte se na svého lékaře, pokud se u Vás objeví přetrvávající bolest hlavy a/nebo poruchy vidění, zvýšená žízeň a abnormálně velká tvorba moči.


Děti a dospívající

Použití u dětí se nedoporučuje.


Další léčivé přípravky a přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte:


Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.


Tablety jsou baleny ve skleněné lahvičce uzavřené umělohmotným šroubovacím uzávěrem s PVC vložkou a v krabičce.


Velikost balení: 100 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 5. 2022