Domovská stránka Domovská stránka

Eplerenon Sandoz
eplerenone

CENY

25MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 185,17 Kč
Maloobchodní: 277,50 Kč
Uhrazen: 226,73 Kč

50MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 296,56 Kč
Maloobchodní: 440,47 Kč
Uhrazen: 338,93 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA


Eplerenon Sandoz 25 mg potahované tablety Eplerenon Sandoz 50 mg potahované tablety


eplerenonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost eplerenonu u dětí a dospívajících nebyla stanovena.


Další léčivé přípravky a přípravek Eplerenon Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


hypromelosa (E464), polysorbát 80 (E433), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) (potahová vrstva tablety).


Jak přípravek Eplerenon Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení


Eplerenon Sandoz 25 mg potahované tablety

Světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru asi 6 mm s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „25“ na druhé straně tablety.


Eplerenon Sandoz 50 mg potahované tablety

Světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru asi 8 mm s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „50“ na druhé straně tablety.

Potahované tablety jsou baleny v PVC/Al blistrech vložených do krabičky. Velikosti balení

Blistry: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet

Jednodávkové blistry: 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x

1, 100 x 1 potahovaných tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika


Výrobci

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona, Španělsko

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Nizozemsko

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Eplerenon Sandoz

Irsko: Eplerenone Rowex 25 mg / 50 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 1. 2020