Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Carbocit
medicinal charcoal, combinations


Příbalová informace: informace pro uživatele


CARBOCIT


tablety


carbo activatus, bismuthi subgallas, acidum citricum monohydricum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


Přípravek není určen pro děti do 3 let.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Carbocit se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte:


Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, přípravek Carbocit můžete užívat pouze na doporučení lékaře.


Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin a minerálů. Je proto důležité, abyste tuto ztrátu nahrazoval(a) pitím dostatečného množství nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité obzvláště u dětí.


Neprodleně navštivte lékaře v těchto případech:


Při náhle vzniklém (akutním) průjmu příznaky obvykle vymizí do 48 hodin. Jestliže průjem trvá déle než 2 dny, nebo pokud se příznaky nebo Váš celkový stav zhoršuje, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.


Carbocit nepostačuje při léčbě infekčního průjmu.


Carbocit způsobuje černé zbarvení stolice, které může zakrýt krvácení do trávicího traktu a tím omezit objektivní posouzení stolice nebo zkomplikovat případné endoskopické vyšetření. Černé zbarvení stolice vymizí po ukončení užívání tohoto přípravku.


Další léčivé přípravky a Carbocit

Účinky přípravku Carbocit a účinky jiných současně užívaných perorálních přípravků se mohou

vzájemně ovlivňovat.

Carbocit ovlivňuje účinky následujících léčivých přípravků:


Jak Carbocit vypadá a co obsahuje toto balení Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami. Balení obsahuje 20 nebo 50 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michaľany Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

23. 8. 2017