Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Zoxon

CENY

2MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 137,51 Kč
Maloobchodní: 207,23 Kč
Uhrazen: 184,79 Kč

4MG TBL NOB 90

Velkoobchod: 333,56 Kč
Maloobchodní: 491,28 Kč
Uhrazen: 356,67 Kč

4MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 1 113,67 Kč
Maloobchodní: 1 524,59 Kč
Uhrazen: 1 190,91 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Zoxon 2 mg tablety Zoxon 4 mg tablety doxazosinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Před zahájením léčby přípravkem Zoxon Vám lékař může provést vyšetření k vyloučení jiných onemocnění, jako je rakovina prostaty, která může mít stejné příznaky jako benigní hyperplazie prostaty (zvětšená prostata).


Při zahájení léčby přípravkem Zoxon nebo při zvýšení dávky můžete pociťovat slabost nebo závrať způsobené nízkým krevním tlakem, když vsáváte z polohy vsedě nebo vleže. Na začátku léčby Vám proto lékař může chtít pravidelně měřit krevní tlak, aby se snížila možnost výskytu těchto nežádoucích stavů.


Velmi zřídka se mohou objevit přetrvávající bolestivé erekce. Pokud se tak stane, okamžitě kontaktuje lékaře.


Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost užívání přípravku Zoxon u dětí a dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena, proto se podávání tohoto přípravku dětem a dospívajícím nedoporučuje.


Další léčivé přípravky a přípravek Zoxon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou společně působit s přípravkem Zoxon:


Jak přípravek Zoxon vypadá a co obsahuje toto balení

Zoxon 2 mg: téměř bílé podlouhlé tablety o velikosti přibližně 9 x 4,5 mm, na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými znaky ZX a 2. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

image

Zoxon 4 mg: téměř bílé podlouhlé tablety o velikosti přibližně 12 x 6 mm, na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými znaky ZX a 4. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Velikost balení:

Zoxon 2 mg: 10, 30 a 90 tablet

Zoxon 4 mg: 30, 90, 98, 100 a 105 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 3. 2022