Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Rosalgin Easy

Příbalová informace: informace pro uživatele Rosalgin Easy 140 mg vaginální roztok

benzydamini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak přípravek Rosalgin Easy vypadá a co obsahuje toto balení

Rosalgin Easy je čirý bezbarvý roztok s charakteristickou lehkou vůní po růžích.

Obal: růžová plastová lahvička hruškovitého tvaru opatřená bílým aplikátorem s bezpečnostním zpětným ventilem a plastovým víčkem růžové barvy.

Lahvička má objem 140 ml a je určena k jednorázovému použití.

Velikost balení: 1 lahvička nebo 5 lahviček v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika


Výrobce

Az.Chim.Riun.Angelini Francesco S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 11. 2020