Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Actos
pioglitazone

CENY

30MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 337,64 Kč
Maloobchodní: 496,84 Kč
Uhrazen: 93,66 Kč

30MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 337,64 Kč
Maloobchodní: 496,84 Kč
Uhrazen: 93,66 Kč

15MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 228,46 Kč
Maloobchodní: 340,84 Kč
Uhrazen: 139,24 Kč

Příbalová informace - informace pro pacienta


Actos 15 mg tablety Actos 30 mg tablety Actos 45 mg tablety pioglitazonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Actos se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem (viz také bod 4):

- jestliže Váš organismus zadržuje vodu (retence tekutin) nebo máte problémy se selháváním

srdce, zvláště pokud jste starší 75 let. Jestliže užíváte protizánětlivé léky, které mohou rovněž způsobit zadržování vody v těle a otoky, informujte o tom svého lékaře.

některých pacientů s dlouhotrvajícím diabetes mellitus 2. typu a srdečním onemocněním nebo předchozí mozkovou mrtvicí, kteří byli léčeni přípravkem Actos a inzulínem, došlo k rozvoji srdečního selhání. Informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky srdečního

selhávání, jako je nezvyklá dušnost, nebo rychlý nárůst tělesné hmotnosti nebo ohraničený otok

(edém).


Pokud užíváte Actos společně s dalšími antidiabetickými léky, je pravděpodobnější, že hladina Vašeho

krevního cukru by mohla klesat pod normální hodnoty (hypoglykémie).


Mohou se objevit změny ve Vašem krevním obrazu (anémie).


Zlomeniny kostí

U pacientů, především u žen, užívajících pioglitazon se objevila vyšší četnost zlomenin kostí. Tuto skutečnost vezme při léčbě cukrovky Váš lékař v úvahu.


Děti a dospívající

Použití u dětí a dospívajících do 18 let věku se nedoporučuje.


Další léčivé přípravky a přípravek Actos

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Ve většině případů můžete užívat i další léky, pokud užíváte Actos. Přesto určité léky mají pravděpodobně vliv na hodnotu cukru ve Vaší krvi:

Tablety jsou v blistrech, v baleních obsahujících 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 nebo 196 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Německo


Výrobce

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irsko

LillyS.A.,Avda.delaIndustria30,28108Alcobendas(Madrid),Španělsko. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 23-24, 17489 Greifswald, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována leden 2022.