Начална страница Начална страница

Fiasp
insulin aspart

ЦЕНИ

Solution for injection 100 U/ml – 3 ml 10 (2x5) pre-filled pens (multipack)

На едро: 138,72 лв
На дребно: 160,07 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за пациента


Fiasp 100 единици/ml PumpCart инжекционен разтвор в патрон

инсулин аспарт (insulin aspart)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Fiasp и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Fiasp

 1. Как да използвате Fiasp

 2. Възможни нежелани реакции

 3. Как да съхранявате Fiasp

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Fiasp и за какво се използва


  Fiasp е инсулин, който се прилага по време на хранене, с бързодействащ ефект на намаляване на кръвната захар. Fiasp е инжекционен разтвор, който съдържа инсулин аспарт и се използва за лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 1 година и повече. Диабетът е болест, при която организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на кръвната захар. Лечението с Fiasp помага да се предотвратят усложненията от Вашия диабет.


  Относно PumpCart

  Патронът PumpCart се използва в инсулинова помпа, предназначена за употреба с този патрон:

  • Той покрива общите дневни инсулинови нужди, както целодневната (базална) инсулинова нужда, така и тази при хранене (болусна).

  • Преди да използвате патрон PumpCart в помпата, трябва да получите подробни

   инструкции от Вашия лекар или медицинска сестра.


   Покриване на нуждите от инсулин през целия ден (базален инсулин):

   Когато използвате Fiasp с помощта на помпа, Вашият инсулин ще постъпва непрекъснато в тялото Ви.

  • Това покрива нуждата Ви от инсулин през деня.

  • Преди да нагласите или промените целодневната (базалната) настройка, внимателно прочетете упътването (указанията за употреба) на помпата.

  • Ако спрете помпата, ефектът на инсулина постепенно ще намалее за 3 до 5 часа.


   Покриване на нуждите от инсулин при хранене (болусен инсулин):

  • Приложете Вашия инсулин при хранене максимум 2 минути преди началото на храненето, с възможност да се инжектира до 20 минути след започване на хранене (вижте

   точка 3, Как да използвате Fiasp).

  • Максималният ефект настъпва между 1 и 3 часа след инжекцията при хранене.

  • Ефектът продължава 3 до 5 часа.

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Fiasp


  Не използвайте Fiasp

  • ако сте алергични към инсулин аспарт или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Fiasp. Особено внимавайте за следното:

  • Ниска кръвна захар (хипогликемия) – ако кръвната Ви захар е твърде ниска, следвайте указанията за ниска кръвна захар в точка 4 „Възможни нежелани реакции“. Fiasp започва да понижава кръвната захар по-бързо, отколкото другите инсулини, които се прилагат по

   време на хранене. Ако настъпи хипогликемия, възможно е да я усетите по-скоро след инжектиране на Fiasp.

  • Висока кръвна захар (хипергликемия) – ако кръвната Ви захар е твърде висока, следвайте указанията за висока кръвна захар в точка 4 „Възможни нежелани реакции“.

  • Преминаване от други инсулинови лекарствени продукти – може да се наложи Вашият

   лекар да Ви посъветва относно дозата на инсулин за Вас.

  • Ако лечението с инсулин е комбинирано с пиоглитазон (перорално антидиабетно лекарство, използвано за лечение на диабет тип 2) – информирайте Вашия лекар

   възможно най-скоро, ако получите признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен

   задух или бързо повишаване на теглото, или подуване на определено място, причинено от задържане на течности (оток).

  • Нарушения на очите – бързото подобряване на контрола на кръвната захар може да

   доведе до временно влошаване на нарушение на очите, свързано с диабета, като диабетна ретинопатия.

  • Болка поради увреждане на нерви – ако нивото на кръвната Ви захар се подобри много бързо, може да получите болка, свързана с нервите, но тя обикновено е преходна.

  • Подуване около ставите Ви – когато започнете да използвате лекарството за първи път,

   организмът Ви може да задържа повече вода, отколкото е необходимо. Това причинява подуване около глезените и други стави. Това обикновено е краткотрайно.

  • Уверете се, че използвате правилния тип инсулин – винаги проверявайте етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да избегнете случайно объркване между инсулиновите продукти.

  • Инсулиновото лечение може да причини образуване на антитела към инсулина (действието им е насочено срещу инсулина). Въпреки това, само в много редки случаи,

   това ще наложи промяна в дозата на инсулина.


   Ако имате влошено зрение, моля, вижте точка 3 „Как да използвате Fiasp“.


   Някои състояния и дейности може да повлияят на количеството инсулин, което Ви е необходимо. Говорете с Вашия лекар:

  • ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб или с надбъбречните, хипофизната или щитовидната жлези.

  • при по-големи от обичайните физически натоварвания или ако искате да промените обичайната си диета, тъй като това може да повлияе върху нивото на кръвната Ви захар.

  • ако сте болeн/на, продължете да приемате Вашия инсулин и се консултирайте с Вашия лекар.

  • ако пътувате в чужбина, преминаването през часови зони може да повлияе на

   инсулиновите Ви нужди и времето на инжектиране.


   Когато се използва Fiasp, силно се препоръчва името и партидният номер на всяка опаковка да се записват, за да се поддържа регистър на използваните партиди.


   Fiasp PumpCart е предназначен за упореба само със следните инсулинови инфузионни помпени системи: Accu Chek Insight и YpsoPump инсулинови помпи. Не трябва да се използва с други

   помпи, тъй като може да се приложи грешна доза от Вашия инсулин и да доведе до висока или ниска кръвна захар.


   Променинакожатанамястотонаинжектиране

   Мястото на инжектиране трябва да се редува, за да се спомогне за предотвратяване появата на промени в мастната тъкан под кожата, като удебеляване на кожата, свиване на кожата или

   поява на бучки под кожата. Инсулинът може да не подейства добре, ако го инжектирате в

   област с бучки, на места където кожата е свита или удебелена (вижте точка 3 „Как да използвате Fiasp“). Кажете на Вашия лекар, ако забележите някакви промени на кожата на

   мястото на инжектиране. Ако към настоящия момент инжектирате в такива засегнати области,

   кажете на Вашия лекар, преди да започнете да инжектирате в друга област. Вашият лекар може да Ви посъветва да проверявате по-често кръвната си захар и да коригирате дозата на инсулина или на други антидиабетни лекарства, които получавате.


   Деца и юноши

   Това лекарство не се препоръчва да се използва при деца на възраст под 1 година.


   Други лекарства и Fiasp

   Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Някои лекарства оказват влияние върху нивото на кръвната Ви захар – това може да означава, че Вашата доза инсулин трябва да се промени.

   По-долу са изброени лекарствата, които най-често могат да повлияят на лечението с инсулин. НивотонакръвнатаВизахарможедасепонижи(хипогликемия),акоприемате:

  • други лекарства за диабет (перорални и инжекционни)

  • сулфонамиди (използвани за лечение на инфекции)

  • анаболни стероиди (като тестостерон)

  • бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане или стенокардия)

  • салицилати (използвани за облекчаване на болка и за сваляне на повишена температура)

  • инхибитори на моноаминооксидазата (МАОI) (използвани за лечение на депресия)

  • инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ) (за някои сърдечни заболявания или високо кръвно налягане).


   НивотонакръвнатаВизахарможедасеповиши(хипергликемия),акоприемате:

  • даназол (лекарство, повлияващо овулацията)

  • перорални контрацептиви (противозачатъчни таблетки)

  • хормони на щитовидната жлеза (за проблеми на щитовидната жлеза)

  • растежен хормон (за недостиг на растежен хормон)

  • глюкокортикоиди (като „кортизон“ за възпаление)

  • симпатикомиметици (като епинефрин (адреналин), салбутамол или тербуталин за астма)

  • тиазиди (за високо кръвно налягане или прекомерно задържане на течности в тялото (задържане на вода)).


   Октреотидиланреотид – използвани за лечение на рядко срещано състояние с високо ниво на растежен хормон (акромегалия). Те могат да повишат или да понижат нивото на кръвната Ви захар.


   Ако някое от описаните по-горе състояния се отнася за Вас (или не сте сигурни), уведомете Вашия лекар или фармацевт.


   Fiasp с алкохол

   Ако употребявате алкохол, нуждите Ви от инсулин може да се променят, тъй като нивата на кръвната Ви захар може или да се повишат, или да спаднат. Следователно трябва да наблюдавате нивото на кръвната си захар по-често от обикновено.

   Бременност и кърмене

   Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Това лекарство може да се използва по време на бременност, но може да се наложи промяна в дозата на Вашия инсулин по време на бременността и след раждането. Обикновено през първите три месеца на бременността

   количеството инсулин, от което се нуждаете намалява, а се повишава през оставащите 6 месеца.

   Нужен е внимателен контрол на диабета по време на бременността. Предотвратяването на ниска кръвна захар (хипогликемия) е особено важно за здравето на Вашето бебе. След

   раждането, инсулиновите Ви нужди вероятно ще се върнат до нивата преди бременността.


   Няма ограничения за лечението с Fiasp в периода на кърмене.


   Шофиране и работа с машини

   Ниската кръвна захар може да повлияе на Вашата способност да шофирате или да използвате инструменти или машини. Ако кръвната Ви захар е ниска, могат да бъдат засегнати способностите Ви да се концентрирате или да реагирате. Така може да изложите себе си или други хора на опасност. Попитайте Вашия лекар дали може да шофирате, ако:

  • често получавате ниска кръвна захар

  • трудно разпознавате ниската кръвна захар.


   Важна информация относно някои от съставките на Fiasp

   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Fiasp


  Ако сте сляп или имате слабо зрение и не можете да разчетете екрана на помпата, не използвайте тази помпа без чужда помощ. Потърсете помощ от лице с добро зрение, което е обучено да използва помпата.


  Доза и кога да използвате Fiasp

  Винаги използвайте Вашия инсулин и нагласяйте целодневната (базалната) доза и дозата по време на хранене (болусната), точно както Ви е предписал Вашият лекар. Посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако не сте сигурни.

  • Коригирайте Вашия инсулин по време на хранене (болусен) в зависимост от стойността на кръвната Ви захар и от приема на храна.


   Възрастни:

   Дозата Fiasp по време на хранене трябва да се инжектира непосредствено преди (0-2 минути) началото на храненето, с възможност да се инжектира до 20 минути след започване на хранене.


   Деца:

   Дозата Fiasp по време на хранене трябва да се инжектира непосредствено преди (0-2 минути) началото на храненето, с възможност да се инжектира до 20 минути след започване на хранене

   в ситуации, когато не е ясно как ще се храни детето. Попитайте Вашия лекар за съвет относно такива ситуации.


   Ако искате да промените обичайната си диета, първо попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, тъй като промяната в диетата може да доведе до промяна в нуждата Ви от инсулин.


   Когато използвате други лекарства, попитайте Вашия лекар дали лечението Ви трябва да се коригира.

   Употребаприпациентивстарческавъзраст(навъзраст65илиповечегодини)

   Това лекарство може да се използва при пациенти в старческа възраст. Говорете с Вашия лекар за промени в дозата Ви.


   Акоиматебъбречнииличернодробнипроблеми

   Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, може да се наложи да проверявате нивото на кръвната си захар по-често. Говорете с Вашия лекар за промени в дозата Ви.


   Инжектиране на Fiasp

   Това лекарство е подходящо само за инжектиране под кожата (подкожна инжекция). Използвайте само помпа, която е предназначена за употреба с този патрон.

  • Преди да използвате патрона PumpCart в помпа, Вие трябва да сте получили подробни

   указания от Вашия лекар или медицинска сестра.

  • Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.


   Къде да инжектирате

  • Обикновено ще инжектирате Вашия инсулин в предната част на талията (корема). Ако Вашият лекар препоръчва, може да използвате и мишницата.

  • Не инжектирайте във вена или мускул.

  • Когато сменяте инфузионния набор (катетър и игла), променете и мястото на въвеждане на иглата. Това може да намали риска от развитие на промени под кожата (вижте точка 4.

   Възможни нежелани реакции).


   Не използвайте Fiasp

  • ако патронът или устройството, съдържащо патрона, които използвате, са изпускани, повредени или счупени. Върнете ги на Вашия доставчик.

  • ако патронът не е съхраняван правилно (вижте точка 5 „Как да съхранявате Fiasp“).

  • ако инсулинът не изглежда бистър (напр. мътен) и безцветен.


   Подробни указания как да използвате Вашия PumpCart са дадени на другата страна на тази листовка.


   Как да инжектирате Fiasp

  • Прочетете и следвайте упътването (указанията за употреба), придружаващи Вашата инсулинова помпа.

  • Уверете се, че използвате инфузионен набор (катетър и игла), подходящи за Вашата инсулинова помпа.

  • Проверете името и концентрацията върху етикета на патрона (PumpCart), за да се уверите, че това е Fiasp.

  • Инфузионният набор (катетър и игла) и патронът PumpCart не трябва да се споделят с

   други лица.

  • Смяната на инфузионния набор (катетър и игла) трябва да се извършва съгласно инструкциите в упътването, придружаващо инфузионния набор.


   Какво трябва да направите в случай на неизправност на помпената система

   Винаги трябва да имате наличен алтернативен начин за инжектиране под кожата на Вашия инсулин (например писалка за инжектиране или спринцовки) в случай на неизправност на помпената система.


   Ако сте използвали повече Fiasp отколкото трябва

   Ако използвате прекалено много инсулин, Вашата кръвна захар може да стане много ниска (хипогликемия), вижте съвета в точка 4 „Ниска кръвна захар“.


   Ако сте пропуснали да използвате Fiasp

   Ако сте пропуснали да използвате своя инсулин, Вашата кръвна захар може да се повиши твърде много (хипергликемия). Вижте „Висока кръвна захар“ в точка 4.

   Три лесни стъпки, които могат да спомогнат за избягване на ниска или висока кръвна захар са:

  • Винаги разполагайте с резервни патрони Fiasp.

  • Винаги носете със себе си нещо, което да показва, че имате диабет.

  • Винаги носете със себе си продукти, съдържащи захар. Вижте „Какво да правите, ако получите ниска кръвна захар“ в точка 4.


   Ако спрете употребата на Fiasp

   Не спирайте да използвате Вашия инсулин, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете употребата на Вашия инсулин, това може да доведе до много високо ниво на кръвна захар (тежка хипергликемия) и кетоацидоза (състояние с прекалено много киселина в кръвта, което може да бъде животозастрашаващо). Вижте симптомите и съветите във „Висока кръвна захар“ в точка 4.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Ниската кръвна захар (хипогликемия) е много честа при лечение с инсулин (може да засегне повече от 1 на 10 души). Може да бъде много сериозна. Ако нивото на кръвната Ви захар се понижи прекалено много, може да загубите съзнание. Сериозната хипогликемия може да причини мозъчно увреждане и да бъде животозастрашаваща. Ако получите симптоми на ниска кръвна захар, незабавно вземете мерки за повишаване на нивото на кръвната си захар. Вижте съветите в „Ниска кръвна захар“ по-долу.


  Ако получите сериозна алергична реакция (включително анафилактичен шок) към инсулина или към някоя от съставките на Fiasp (не е известно колко често се случва това), спрете употребата на това лекарство и извикайте бърза помощ незабавно.


  Признаците на сериозна алергична реакция могат да включват:

  • локални реакции (напр. обрив, зачервяване и сърбеж) се разпростират към други части на тялото

  • внезапно Ви прилошава и се потите

  • започвате да повръщате

  • чувствате затруднения в дишането

  • ако сърцето Ви бие бързо или се чувствате замаяни.


   Могат да настъпят алергични реакции, като генерализиран кожен обрив и подуване на лицето. Те са нечести и могат да засегнат до 1 на 100 души. Консултирайте се с лекар, ако симптомите се влошат или нямате подобрение в рамките на няколко седмици.


   Промени на кожата на мястото на инжектиране: Ако инжектирате инсулин на едно и също място, мастната тъкан може или да се свие (липоатрофия), или да се удебели (липохипертрофия) (тези реакции са нечести и може да засегнат по-малко от 1 на 100 души). Бучките под кожата могат също да се дължат на натрупване на белтък, наречен амилоид (кожна амилоидоза; не е известно колко често се случва това). Инсулинът може да не подейства добре, ако инжектирате

   в област с бучки, където кожата е свита или удебелена. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да спомогнете за предотвратяване на тези кожни промени.

   Други нежелани реакции включват: Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

   Реакциянамястотонаприложение: могат да настъпят локални реакции на мястото на

   инжектиране. Признаците могат да включват: обрив, зачервяване, възпаление, посиняване, раздразнение, болка и сърбеж. Реакциите обикновено изчезват след няколко дни.

   Реакциинакожата: могат да се появят признаци на кожна алергия, като екзема, обрив, сърбеж, уртикария и дерматит.


   Общи последици от лечението с инсулин, включително Fiasp


  • Ниска кръвна захар (хипогликемия) (много чести)

   Ниска кръвна захар може да настъпи, ако:

   Консумирате алкохол; инжектирате твърде много инсулин; извършвате повече физическа дейност от обикновено; храните се твърде малко или пропуснете хранене.


   Предупредителни признаци за ниска кръвна захар – могат да се появят внезапно: Главоболие; неясен говор; ускорено биене на сърцето; студена пот; хладна бледа кожа; гадене; чувство на силен глад; треперене, нервност или безпокойство; необичайна умора, слабост и сънливост; обърканост; трудно съсредоточаване; краткотрайни промени в зрението.


   Какво да правите, ако получите ниска кръвна захар

  • Ако сте в съзнание, за да повишите ниската кръвна захар веднага приемете 15–20 g бързодействащи въглехидрати: приемете глюкоза на таблетки или друга закуска с високо

   съдържание на захар, като плодов сок, сладки или бисквити (за всеки случай винаги носете със себе си глюкоза на таблетки или закуска с високо съдържание на захар) и

   коригирайте доставянето на инсулин или спрете помпата.

  • Препоръчва се да измерите повторно нивото на кръвната захар след 15–20 минути и ако нивото на кръвната Ви захар все още е под 4 mmol/l, повторете горното.

  • Изчакайте, докато симптомите на ниска кръвна захар изчезнат или нивото на кръвната захар се стабилизира. След това продължете лечението с инсулин, както обикновено.


   Какво трябва да направят другите хора, ако припаднете

   Кажете на всички хора около Вас, че имате диабет. Кажете им какво би могло да се случи, включително и за риска от загуба на съзнание, ако кръвната Ви захар стане прекалено ниска.


   Уведомете ги, че ако припаднете, те трябва:

  • да Ви обърнат настрани, за да се избегне задушаване

  • веднага да потърсят медицинска помощ

  • да не Ви дават нищо за ядене или пиене, защото може да се задушите


   Може да дойдете в съзнание по-бързо след инжектиране на глюкагон. Той може да се постави само от лице, което знае как да го използва.

  • Ако Ви е приложен глюкагон, веднага след идването Ви в съзнание ще имате нужда от глюкоза или закуска, съдържаща захар.

  • Ако инжекцията с глюкагон не Ви подейства, трябва да се лекувате в болница.


   Ако много ниската кръвна захар не се лекува с времето, тя може да предизвика мозъчно увреждане. То може да е краткотрайно или дълготрайно. Може да доведе дори до смърт.


   Говорете с Вашия лекар, ако:

  • кръвната Ви захар се е понижила толкова много, че сте изгубили съзнание

  • Ви е приложена инжекция глюкагон

  • няколко пъти наскоро сте имали прекалено ниска кръвна захар.

   Това се налага, защото може да е необходимо да бъде променена дозата или времето на инжектиране, храната или физическото натоварване.


  • Висока кръвна захар (хипергликемия)

   Висока кръвна захар може да настъпи, ако:

   Консумирате повече храна или извършвате по-малко физически упражнения от обикновено; консумирате алкохол; имате инфекция или треска; не сте използвали достатъчно инсулин;

   продължавате да използвате по-малко инсулин от необходимото; забравите да използвате

   инсулин или спрете да го използвате.

   Предупредителни признаци за висока кръвна захар – те обикновено се появяват постепенно:

   Зачервена кожа; суха кожа; сънливост или умора; сухота в устата; дъх с мирис на плодове (ацетон); по-често уриниране; жажда; загуба на апетит гадене или повръщане.

   Това може да са признаци на много сериозно състояние, наречено кетоацидоза. Това е натрупване на киселина в кръвта, защото тялото започва да разгражда мазнини вместо захар. Ако не се лекува, това би могло да доведе до диабетна кома и евентуално до смърт.


   Какво да правите, ако получите висока кръвна захар

  • Проверете нивото на кръвната си захар.

  • Приложете коригираща доза инсулин, ако сте обучени как да го направите.

  • Проверете урината си за кетони.

  • Ако имате кетони, незабавно потърсете медицинска помощ.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Fiasp


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Предипърваупотреба:

  Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява. Да се съхранява далеч от замразяващия елемент. Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.


  Следпървотоотварянеиликогатосеносикаторезервен:

  • По време на употреба, не съхранявайте в хладилник.

  • Може да съхранявате Вашия патрон (PumpCart) на стайна температура (под 30°С) до

   2 седмици.

  • След това той може да се използва до 7 дни под 37°С в помпа, предназначена за употреба с този патрон.

  • Съхранявайте патрона PumpCart във външната картонена опаковка преди употреба, за да се предпази от повреда. Винаги предпазвайте патрона от светлина по време на употреба.


   Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Fiasp