Начална страница Начална страница
Pfizer

Ovitrelle

Листовка: информация за потребителя


Ovitrelle 250 микрограма/0.5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

xориогонадотропин алфа (choriogonadotropin alfa)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Ovitrelle и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ovitrelle

 3. Как да използвате Ovitrelle

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Ovitrelle

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Ovitrelle и за какво се използва Какво представлява Ovitrelle

  Ovitrelle съдържа лекарство, наречено “хориогонадотропин алфа”, произведено в лабораторни условия с помощта на специална рекомбинантна ДНК технология. Хориогонадотропин алфа е подобен на хормон, намиращ се естествено във Вашето тяло, наречен “хорион гонадотропин”, който играе важна роля в репродукцията и фертилитета.


  За какво се използва Ovitrelle


  Ovitrelle се използва заедно с други лекарства:

  • да подпомогне развитието и узряването на няколко фоликула (всеки, съдържащ яйцеклетка) при жени, подложени на асистирани репродуктивни технологии (процедура, която може да Ви помогне да забременеете) като “оплождане in vitro“. Преди това се дават други лекарства, които предизвикат растеж на няколко фоликула.

  • да подпомогне отделянето на яйцеклетка от яйчника (индуцирана овулация) при жени, които не произвеждат яйцеклетки (“ановулация”) или жени, които произвеждат недостатъчен брой яйцеклетки (“олигоовулация”). Преди това се дават други лекарства за развитие и узряване на фоликулите.


 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ovitrelle Не използвайте Ovitrelle

  • ако сте алергични към хориогонадотропин алфа или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

  • ако имате тумор на хипоталамуса или на хипофизната жлеза (и двете са части на мозъка);

  • ако имате увеличени яйчници или торбички с течност в яйчниците (кисти на яйчниците) с неизвестен произход;

  • ако имате необяснимо вагинално кървене;

  • ако имате раково заболяване на яйчниците, матката или гърдата;

  • ако имате тежко възпаление на вените или съсиреци във вените (активно тромбоемболично заболяване);

  • ако имате някакво заболяване, което обикновено прави невъзможно настъпването на нормална бременност, като менопауза или ранна менопауза (недостатъчност на яйчниците) или дефекти на половите органи.


   Не използвайте Ovitrelle, ако някое от горепосочените се отнася до Вас. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар преди да използвате това лекарство.


   Предупреждения и предпазни мерки


   Преди началото на лечението, Вашият фертилитет и фертилитетът на партньора Ви трябва да бъдат оценени от лекар с опит в лечението на проблеми с фертилитета.


   Синдром на овариална хиперстимулация (COXC)


   Това лекарство може да увеличи Вашия риск за развитие на COXC. Това е заболяване, при което Вашите фоликули се развиват прекомерно и се образуват големи кисти.


   Ако имате болки ниско в корема, бързо увеличавате теглото си, гади Ви се или повръщате, или имате затруднено дишане, не си поставяйте инжекцията Ovitrelle и веднага уведомете Вашия лекар (вж. точка 4). Ако развивате COXC, може да Ви бъде казано да не правите секс или да използвате бариерни методи за контрацепция в продължение на най-малко 4 дни.


   Рискът за COXC се намалява, ако се прилага обичайната доза Ovitrelle и се провежда внимателно проследяване на целия терапевтичен цикъл (напр. чрез кръвни проби за измерване нивото на естрадиола и ултразвукови изследвания).


   Многоплодна бре менност и/или вроде ни деф ек ти


   Когато използвате Ovitrelle, съществува по-голям риск от развитие на многоплодна бременност (обикновено близнаци), отколкото при естествено забременяване. Многоплодната бременност може да доведе до медицински усложнения за Вас и Вашето бебе. Когато сте подложени на асистирани репродуктивни технологии, рискът да имате многоплодна бременност е свързан с Вашата възраст, качеството и броя на оплодените яйцеклетки или поставените във Вас ембриони. Възможно е многоплодните бременности и специфичните характеристики на двойките с проблеми с фертилитета (напр. възрастта) също да са свързани с повишен риск от вродени дефекти.


   Рискът от многоплодна бременност се намалява, ако се провежда внимателно проследяване на целия терапевтичен цикъл (напр. чрез кръвни проби за измерване нивото на естрадиола и ултразвукови изследвания).


   Ектопична бременност


   Извънматочна бременност (ектопична бременност) може да се развие при жени с увредени маточни тръби (тръбите, по които преминават яйцеклетките от яйчника до матката). По тази причина Вашият лекар трябва да направи ранно ехографско изследване, за изключване на възможността за извънматочна бременност.

   Спонтанни аборти


   Когато сте подложени на асистирани репродуктивни технологии или стимулация на яйчниците за производство на яйцеклетки, възможността за спонтанен аборт е по-голяма от средната при жените.


   Пробле ми с к ръ восъсирването (тромбое мболични съ бития)


   Преди да използвате Ovitrelle говорете с Вашия лекар, ако Вие или член на семейството Ви някога сте имали случай на образуван кръвен съсирек (тромб) в крака или белите дробове, или сърдечен удар или инсулт. Може да сте изложени на по-висок риск от поява на кръвни съсиреци със сериозни последствия или състоянието с вече съществуващи съсиреци може да се влоши при лечение с Ovitrelle.


   Т умори на половите орг ани


   Има съобщения за тумори, доброкачествени и злокачествени, на яйчниците и други възпроизводителни органи при жени, подложени на многократни курсове на лечение на безплодие.


   Т естове за бременност


   Ако си направите тест за бременност със серум или урина след употребата на Ovitrelle и до десет дни след това, може да се случи да получите фалшиво положителен резултат от теста. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар.


   Деца и юноши


   Ovitrelle не е предназначен за употреба при деца и юноши.


   Други лекарства и Ovitrelle


   Трябва да кажете на Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.


   Бременност и кърмене


   Не използвайте Ovitrelle, ако сте бременна или кърмите.

   Ако сте бременна или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.


   Шофиране и работа с машини


   Не се очаква Ovitrelle да повлияе Вашата способност за шофиране и работа с машини.


   Ovitrelle съдържа натрий


   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Ovitrelle


Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво количество да използватеКак изглежда Ovitrelle и какво съдържа опаковката


Ovitrelle се предлага под формата на инжекционен разтвор. Предлага се като единична, предварително напълнена спринцовка (опаковка с 1 брой).


Притежател на разрешението за употреба


Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Нидерландия


Производител


Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari), Италия


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .