Начална страница Начална страница

Liprolog
insulin lispro

Листовка: информация за потребителя

Liprolog 200 единици/ml KwikPen, инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка


инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка KwikPen доставя 1 - 60 единици на стъпки по 1 единица.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Liprolog 200 единици/ml KwikPen и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

 3. Как да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Liprolog 200 единици/ml KwikPen и за какво се използва


  Liprolog 200 единици/ml KwikPen се използва за лечение на диабет. Liprolog действа по-бързо от обикновения човешки инсулин, защото инсулин лиспро е леко изменен в сравнение с човешкия инсулин. Инсулин лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон, произвеждан от задстомашната жлеза (панкреаса).


  Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се използва за контрол на глюкозата за продължително време. Неговият ефект настъпва много бързо, а действието му продължава по-кратко в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа). Обикновено трябва да използвате Liprolog в рамките на 15 минути преди хранене.


  Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen, както и по-продължително действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка

  за пациента, която обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви препоръча това.


  Liprolog 200 единици/ml KwikPen трябва да се запази за лечение на възрастни пациенти с диабет, които се нуждаят от дневни дози, по-големи от 20 единици на бързодействащ инсулин.


  Liprolog 200 единици/ml KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml (600 единици, 200 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка KwikPen съдържа много дози инсулин. Писалката KwikPen измерва по 1 единица наведнъж. Броят на единиците е показан в дозаторното прозорче, винаги проверявайте това преди Вашата инжекция. Можете да инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция. Ако Вашата доза е

  по-голяма от 60 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция.

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen


  НЕ използвайте Liprolog 200 единици/ml KwikPen

  - ако сте алергични към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

  • ако предполагате, че започва хипогликемия (ниско ниво на кръвната захар). По-нататък

   в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3: Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog).


   Предупреждения и предпазни мерки

   • Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнената писалка (писалката KwikPen) трябва да се инжектира САМО с тази предварително напълнена писалка. Не прехвърляйте инсулин лиспро от Вашата писалка

    Liprolog 200 единици/ml KwikPen в спринцовка. Маркировките върху инсулиновата спринцовка няма да измерят дозата правилно. Може да последва тежко предозиране, предизвикващо ниски нива на кръвната захар, което може да застраши живота Ви. Не прехвърляйте инсулина от Вашата писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen в никакви други устройства за доставка на инсулин, подобни на инсулинови инфузионни помпи.

   • НЕ смесвайте Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнената писалка (писалка KwikPen) с никакъв друг инсулин или с други лекарства. Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор не трябва да се разрежда.

   • Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от Вашето настоящо лечение с инсулин, Вие може да не чувствате предупредителните симптоми, когато нивата на захарта в кръвта спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени в

    точка 4 на тази листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно да спортувате. Също така трябва внимателно да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез често измерване.

   • Малкото хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин, са съобщавали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при нейното разпознаване, моля обсъдете това с Вашия лекар.

   • Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра.

    • Били ли сте скоро болен?

    • Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

    • Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

   • Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва да си поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

   • Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на теглото, или локализиран оток (едем).

   • Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без помощ от лице, обучено да използва писалката.


    Промени на кожата на мястото на инжектиране

    Мястото на инжектиране трябва да се редува, за да се предотвратят кожни промени, като поява на бучки под кожата. Инсулинът може да не подейства добре, ако го инжектирате в област с бучки (вж. „Как да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen “). Ако към настоящия момент инжектирате в област с бучки, свържете се с Вашия лекар, преди да започнете да инжектирате в друга област. Вашият лекар може да Ви посъветва да проверявате по-често кръвната си захар и да коригирате дозата на инсулина или на други антидиабетни лекарства, които получавате.

    Други лекарства и Liprolog 200 единици/ml KwikPen

    Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

   • противозачатъчни таблетки,

   • стероиди,

   • заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

   • перорални продукти за намаляване на кръвната захар, (напр., метформин, акарбоза, сулфонилурейни средства, пиоглитазон, емпаглифлозин, DPP-4-инхибитори, като ситаглиптин или саксаглиптин)

   • ацетилсалицилова киселина,

   • антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

   • соматостатинови аналози ( като, октреотид, използван за лечение на рядко заболяване, при което произвеждате прекалено много хормон на растежа),

   • „бета2 агонисти”, като салбутамол или тербуталин, за лечение на астма или ритодрин, използван за предотвратяване на преждевременно раждане,

   • бета-блокери – за лечение на високо кръвно налягане, или

   • някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина),

   • даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

   • някои инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), използвани за лечение на определени съсречни заболявания или на високо кръвно налягане (например, каптоприл, еналаприл) и

   • специфични лекарства за лечение на високо кръвно налягане, на бъбречно увреждане в

    резултат на диабет или някои сърдечни проблеми (блокери на ангиотензин ІІ рецепторите).


    Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали или може да приемате някакви други лекарства (вижте също раздел „Предупреждения и предпазни мерки”).


    Liprolog с алкохол

    Нивата на кръвнана Ви захар може или да се повишат, или да паднат, ако пиете алкохол. Затова количеството на необходимия инсулин може да се промени.


    Бременност и кърмене

    Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от което се нуждаете обикновено, намалява по време на първите три месеца от бременността и се увеличава в оставащите шест месеца. Ако кърмите, може да имате нужда от промяна в приема на инсулин или в диетата.

    Посъветвайте се с Вашия лекар.


    Шофиране и работа с машини

    Вашата способност да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате хипогликемия. Моля, имайте предвид този възможен проблем при всички ситуации, които могат да изложат Вас и останалите на риск (напр., шофиране или работа с машини). Трябва да се свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

   • чести епизоди на хипогликемия

   • отслабени или липсващи предупредителни признаци на хипогликемия


    Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

    Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не съдържа натрий”.


 3. Как да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen


  Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за

  името и вида на инсулина, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили точно този Liprolog 200 единици/ml KwikPen, който Ви е казал Вашия лекар да използвате.


  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всяка писалка трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата е сменена.


  Liprolog 200 единици/ml KwikPen е за пациенти, които приемат повече от 20 единици бързодействащ инсулин дневно.


  Не прехвърляйте инсулин от Вашата писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen в спринцовка. Маркировките върху инсулиновата спринцовка няма да измерват Вашата доза правилно. Може да последва тежко предозиране, предизвикващо ниски нива на кръвната захар, което може да застраши Вашия живот.


  Не използвайте Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор в инсулинова инфузионна помпа.


  Дозировка

  • Обикновено трябва да инжектирате Liprolog в рамките на 15 минути преди ядене. Ако е необходимо, може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

  • Ако промените вида инсулин, който използвате (например, преминаване от човешки или

   животински инсулин на продукт от групата на Liprolog), може би ще трябва да приемате повече или по-малко отколкото преди. Това може важи само за първата инжекция или може да бъде постепенна промяна за няколко седмици или месеци.

  • Инжектирайте Liprolog под кожата (подкожно).


   Приготвяне на Liprolog 200 единици/ml KwikPen

  • Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го смесвате. Но трябва да го използвате само, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, безцветен и да няма твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато го инжектирате.


   Приготвяне на KwikPen (Квик-писалката) за употреба (Моля, вижте ръководството за употреба)

  • Първо си измийте ръцете.

  • Прочетете указанията как да използвате Вашата предварително напълнената инсулинова писалка. Моля, следвайте внимателно инструкциите. Там има някои напомняния.

  • Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

  • Заредете Вашата KwikPen (Квик-писалка) преди всяка употреба. Така проверявате, че инсулин излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата KwikPen

   (Квик-писалка). Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в писалката - те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, това може да повлияе на дозата инсулин.


   Инжектиране на Liprolog

  • Преди да направите инжекцията, почистете кожата, както са Ви инструктирали. Инжектирайте под кожата, както са Ви обучили. След поставяне на Вашата инжекция, оставете иглата в кожата за пет секунди, за да сте сигурни, че сте приели цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1 см) от мястото на последната инжекция, и че

   „редувате” местата на инжектиране, така както сте били обучени. Няма значение кое място използвате за инжектиране, дали в горната част на ръката, бедрото, седалището или

   корема, инжекцията Liprolog въпреки това ще действа по-бързо отколкото разтворимия човешки инсулин.

  • Не инжектирайте Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор директно във

   вена (интравенозно).


   След инжектиране

  • В момента, в който направите инжекцията, отстранете иглата от KwikPen

   (Квик-писалката) като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази инсулина стерилен и ще предпази изтичането му. Това също така ще възпрепятства навлизането на въздух в писалката и запушването на иглата. Не предоставяйте Вашите игли на други лица. Не предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете обратно капачката на Вашата писалка.


   По-нататъшни инжекции

  • Всеки път когато използвате KwikPen (Квик-писалката), Вие трябва да използвате нова игла. Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко инсулин остава като задържите KwikPen (Квик-писалката) с игла, насочена нагоре.

  • След като KwikPen (Квик-писалката) се изпразни, да не се използва отново. Моля,

   изхвърлете я внимателно – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да направите това.


   Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

   Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може кръвната Ви захар да стане ниска. Проверете нивото на кръвната си захар.

   Ако кръвната Ви захар е ниска (лека хипогликемия), вземете таблетки глюкоза, захар или изпийте подсладена напитка. След това изяжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е препоръчал Вашият лекар и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете леката хипогликемия или ниската степен на инсулиново предозиране. Ако се почувствате по-зле и дишането Ви е повърхностно, а кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар. Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция.

   Хапнете глюкоза или захар след инжекцията с глюкагон. Ако не се повлияете от глюкагона, ще трябва да отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.


   Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

   Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната Ви захар.


   Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи стойности на кръвна захар) не се лекуват, те могат да бъдат много сериозни и да предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване (дехидратация), безсъзнание, кома или дори смърт. (вижте точка 4. „Възможни нежелани реакции”).


   Три прости стъпки да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

  • Винаги носете резервна писалка в случай, че загубите Вашата KwikPen (Квик-писалка) или тя се повреди.

  • Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

  • Винаги носете захар със себе си.


   Ако сте спрели приложението на Liprolog

   Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако Вашият лекар не Ви каже.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Тежката алергия е рядка (може да засегне до 1 на 1 000 човека). Симптомите са следните:

  • обрив по цялото тяло спадане на кръвното налягане

  • затруднено дишане ускорена сърдечна дейност

  • хриптящо дишане изпотяване

   Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно се свържете с лекар.


   Локалната алергия е честа (може да засегне до 1 на 10 човека). Някои хора получават зачервяване, подуване или сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.


   Липодистрофията е нечеста (може да засегне до 1 на 100 човека). Ако инжектирате инсулин твърде често на едно и също място, мастната тъкан може или да се свие (липоатрофия), или да се удебели (липохипертрофия). Бучките под кожата могат също да се дължат на натрупване на белтък, наречен амилоид (кожна амилоидоза) Инсулинът може да не подейства добре, ако инжектирате в област с бучки. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да предотвратите тези кожни промени.


   Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено при започване на лечението с инсулин или по време на промяна на лечението с цел подобряване на контрола на Вашата кръвна захар.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

   Основни проблеми на диабета Хипогликемия

   Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Това може да

   бъде предизвикано, ако:

   • вземате твърде много Liprolog или друг инсулин;

   • пропуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

   • извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди или след хранене;

   • имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

   • има промени в нуждите Ви от инсулин; или

   • имате проблем с бъбреците или черния дроб, състоянието на които се влошава. Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар (вж. точка 2).

    Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновено се появяват бързо и включват следното:

  • отпадналост ускорена сърдечна дейност

  • нервност или треперене гадене

  • главоболие студена пот

   Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми, избягвайте ситуации като шофиране, в които Вие или други хора ще бъдете изложени на риск, вследствие на хипогликемията.


   Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

   Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

   • не вземате Вашия Liprolog или друг инсулин;

   • вземате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

   • храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

   • имате температура, инфекция или емоционален стрес.


   Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

  • сънливост липса на апетит

  • зачервяване на лицето дъх с мирис на плодове

  • жажда гадене или повръщане


   Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс. Потърсете медицинска помощ незабавно.


   Заболяване

   Ако сте болни, особено ако Ви се гади или сте отпаднали, количеството инсулин, от което се нуждаете, може да се промени. Дори когато не се храните нормално, Вие се нуждаете от инсулин. Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на заболяването” и информирайте Вашия лекар.


 5. Как да съхранявате Liprolog 200 единици/ml KwikPen


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Преди първата употреба съхранявайте това лекарство писалката Liprolog 200 единици/ml

  KwikPen в хладилник (2C – 8C). Не замразявайте.


  Съхранявайте писалката Liprolog 200 единици/ml KwikPen в периода на използване при стайна температура (15 - 30°С) и я изхвърлете след 28 дни. Не я оставяйте близко до източници на топлина или на слънце. Не съхранявайте писалката KwikPen, която използвате, в хладилник.

  Писалката KwikPen не трябва да се съхранява с прикрепена игла.


  Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът е оцветен или има твърди частици в него. Можете да го използвате само, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път преди да направите инжекцията си.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Liprolog 200 единици/ml KwikPen, инжекционен разтвор


Как изглежда Liprolog 200 единици/ml KwikPen и какво съдържа опаковката

Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор е стерилен, прозрачен, безцветен, воден разтвор и съдържа 200 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (200 единици/ml) инжекционен разтвор. Всяка писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen съдържа 600 единици (3 милилитра). Писалката Liprolog 200 единици/ml KwikPen се предлага в опаковка по 1, 2 или 5 предварително напълнени писалки или в групова опаковка по 2 х 5 предварително напълнени писалки. Не всички опаковки може да бъдат пуснати в продажба. Писалката KwikPen

(Квик-писалката) има вграден патрон. Когато предварително напълнената писалка свърши, Вие не можете да я използвате отново.


Притежател на разрешението за употреба


Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.


Производител


Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.


За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}. РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля вижте текста на ръководството, който следва.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Liprolog 200 единици/ml KwikPen, инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка


инсулин лиспро (insulin lispro)


image


image

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА


ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ТАЗИ ПИСАЛКА ИЛИ МОЖЕ ДА ПОСЛЕДВА ТЕЖКО ПРЕДОЗИРАНЕПрочетете Ръководството за употреба преди да започнете да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор и всеки път, когато получите друга

писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen. Възможно е да има нова информация. Тази информация не замества разговора с Вашия медицински специалист относно медицинското Ви състояние или лечението Ви.

Liprolog 200 единици/ml KwikPen („писалка”) е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, съдържаща 3 ml (600 единици, 200 единици/ml) инсулин лиспро инжекционен разтвор. С една писалка можете да си прилагате дози многократно. Писалката набира всеки път по 1 единица. Можете да инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция. Ако Вашата доза е по-голяма от 60 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция. Буталото се придвижва по малко с всяка инжекция и Вие може да не забележите, че то се движи. Буталото ще стигне до края на патрона, само когато сте използвали всичките

600 единици в писалката.


Тази писалка е предназначена да Ви позволи да получавате повече дози, в сравнение с други писалки, които може би сте използвали в миналото. Набирайте обичайна си доза както Ви е инструктирал Вашият медицински специалист.


Писалката Liprolog KwikPen е налична в две концентрации, 100 единици/ml и

200 единици/ml. Инжектирайте Liprolog 200 единици/ml САМО с Вашата писалка. НЕ прехвърляйте инсулин от Вашата писалка в друго устройство за доставяне на инсулин. Спринцовките и помпите за инсулин няма да дозират 200 единици/ml инсулин правилно. Може да последва тежко предозиране, причинявайки много ниска кръвна захар, което може да застраши Вашия живот.


Не предоставяйте Вашата писалка на други хора, дори и ако иглата е сменена. Недейте да използвате повторно или да предоставяте иглите на други хора. Може да им предадете инфекция или да получите инфекция от тях.


Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без помощ от лице, обучено в правилната употреба на писалката.

Части на писалката KwikPen


image

Капачка на писалката

Гнездо на патрона

Етикет Индикатор на дозатаКлипс на


Гумена


ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ТАЗИ ПИСАЛКА, ИЛИ МОЖЕ ДА ПОСЛЕДВА ТЕЖКО ПРЕДОЗИРАНЕ


Тяло на


Дозаторно


Дозатор но копче

писал ката

запушалка Бутало

писалката

прозорче


Части на иглата за писалка (Иглите не са включени)

image

Игла

Дозаторно копче

с пръстен, оцветен в бордо


image


Външна капачка на иглата

Вътрешна капачка на иглата

Защитен етикет


Как да разпознаете своята писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen:

Иглите и тампонът не са включени.


Подготовка на писалката


image

Стъпка 1:

Дръпнете рязко капачката на писалката.

Почистете гумената запушалка с тампон.

image

Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор трябва да изглежда бистър и безцветен. Да не се използва, ако емътен, оцветен или има частици или бучки.


image


ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ТАЗИ ПИСАЛКА


Стъпка 2:

image

Изберете нова игла.

Отстранете защитния етикет от външната капачка на иглата.


image

Стъпка 3:


Запазете Изхвърлете

image

image

Поставете иглата с капачката директно върху писалката и завъртете иглата докрай.


Стъпка 4:

Изтеглете външната капачка на иглата. Не я изхвърляйте.

Изтеглете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете.


Запазете


Изхвърлете


image

Зареждане на писалката Зареждайте преди всяка инжекция.

- да инжектирате количеството, което остава в писалката, а след това да използвате нова писалка, за да получите останалата част от Вашата доза, или


image

Стъпка 9:

Изберете място за Вашата инжекция.

Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор се инжектира под кожата (подкожно) в областта на Вашия корем, седалищната област, горната част на бедрото или горната част на мишницата.

Почистете Вашата кожа с тампон и оставете Вашата кожа да изсъхне преди да инжектирате Вашата доза.


image

Стъпка 10:

image

Въведете иглата във Вашата кожа. Натиснете дозаторното копче докрай.image

5 сек

Продължете да натискате дозаторното копче и пребройте бавно до 5 преди да отстраните иглата.

Не се опитвайте да инжектирате Вашия инсулин чрез въртене на дозаторното копче. НЯМА да получите Вашия инсулин чрез въртене на дозаторното копче.image

image

Стъпка 11:

Извадете иглата от кожата си.

което сте избрали за своята


image

инжекция, недейте да започвате отново или да повтаряте тази инжекция. Контролирайте кръвната си захар, както Ви е инструктирал Вашият медицински специалист.

Буталото се придвижва по малко с всяка инжекция и Вие може да не забележите, че то се движи.

Ако видите кръв след като сте извадили иглата от кожата си, притиснете мястото на инжектиране леко с парче марля или с тампон. Не разтривайте мястото.image

image

image

След Вашата инжекция Стъпка12:

Внимателно поставете обратно външната капачка на иглата.


image

image

Стъпка13:

Отвийте иглата с капачката и я изхвърлете, както е описано по-долу (вижте, раздела Изхвърляне на писалките и иглите).

Не съхранявайте писалката с прикрепена игла, за да предотвратите изтичане на инсулин, запушване на иглата и навлизане на въздух в писалката.


image

image

Стъпка14:

Затворете капачката на писалката като насочите клипса на капачката към индикатора на дозата и натиснете.


image

Изхвърляне на писалките и иглитеАко имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen, свържете се с Вашия медицински специалист за помощ или се свържете с Вашия локален филиал на Lilly.


Дата на преразглеждане на документа: