Начална страница Начална страница

Pergoveris
follitropin alfa, lutropin alfa

Листовка: информация за потребителя


Pergoveris 150 IU/75 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

фолитропин алфа/лутропин алфа (follitropin alfa/lutropin alfa)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Pergoveris и за какво се използва

 2. Kакво трябва да знаете, преди да използвате Pergoveris

 3. Как да използвате Pergoveris

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Pergoveris

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Pergoveris и за какво се използва Kакво представлява Pergoveris

  Pergoveris съдържа две различни активни вещества, наречени „фолитропин алфа” и „лутропин алфа”. И двете принадлежат към група хормони, наречени гонадотропини, които участват в репродукцията и фертилитета.


  За какво се използва Pergoveris

  Това лекарство се използва за стимулиране на развитието на фоликули (всеки, съдържащ яйцеклетка). Лекарството е за употреба при възрастни жени (18 и повече години) с ниски нива

  (тежък дефицит) на „фоликулостимулиращ хормон” (FSH) и „лутеинизиращ хормон” (LH). Обикновено тези жени са безплодни.


  Как действа Pergoveris

  Активните вещества в Pergoveris са копия на естествените хормони FSH и LH. Във Вашето тяло:

  • FSH стимулира образуването на яйцеклетки

  • LH стимулира отделянето на яйцеклетки


   Замествайки липсващите хормони, Pergoveris позволява на жените с ниски нива на FSH и LH да развият фоликул. След инжектирането на хормона „човешки хорионгонадотропин (hCG)”, ще

   се отдели яйцеклетка. Това помага на жените да забременеят.


 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Pergoveris


  Преди да започнете лечението, фертилитетът Ви и този на Вашия партньор трябва да бъдат изследвани от лекар с опит в лечението на проблеми с фертилитета.

  Не използвайте Pergoveris

  • ако сте алергични към фоликулостимулиращия хормон (FSH), лутеинизиращия хормон (LH) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (избрoени в точка 6)

  • ако имате мозъчен тумор (в хипоталамуса или хипофизната жлеза)

  • ако имате уголемени яйчници или торбички с течност в яйчниците Ви (овариални кисти) с неизвестен произход

  • ако имате необяснимо вагинално кървене

  • ако имате рак на яйчниците, матката или гърдата

  • при наличие на състояние, което би направило нормалната бременност невъзможна, като ранна менопауза, деформирани полови органи или доброкачествени тумори на матката.


   Не използвайте това лекарство, ако някое от горните състояния се отнася до Вас. Ако не сте сигурна, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате това лекарство.


   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Pergoveris.


   Порфирия

   Говорете с Вашия лекар преди да започнете лечението, ако Вие или член на Вашето семейство имате порфирия (невъзможност за разграждане на порфирини, която може да се предава от родители на деца).


   Информирайте Вашия лекар веднага, ако:

  • кожата Ви започне да се напуква и лесно да се изприщва (особено тази част от нея, която често е изложена на слънчева светлина)

  • ако имате болки в стомаха, ръцете или краката.


   В случай на описаните по-горе събития Вашият лекар може да Ви препоръча спиране на лечението.


   Синдром на овариална хиперстимулация (СОХС)

   Това лекарство стимулира Вашите яйчници. Това увеличава риска от развиване на синдром на овариална хиперстимулация (СОХС). При този синдром фоликулите се развиват прекалено много и се превръщат в големи кисти. Ако усетите болка в долната част на корема, бързо увеличите теглото си, гади Ви се или повръщате, или ако имате затруднено дишане, веднага се посъветвайте с Вашия лекар. Той може да Ви препоръча да спрете употребата на това лекарство (вижте към точка 4 подточка „Най-сериозни нежелани лекарствени реакции”).


   В случай, че нямате овулация и ако се придържате към препоръчителната доза и схема на приложение, появата на тежък СОХС е по-малко вероятна. Лечението с Pergoveris рядко причинява тежък СОХС. Вероятността за това става по-голяма, ако се приложи лекарството, използвано за последния етап на зреене на фоликулите (съдържащо човешки хорионгонадотропин – hCG) (за подробности вижте точка 3, подточка „Какво количество да използвате“). Ако развивате СОХС, Вашият лекар може да не Ви даде hCG в този цикъл на лечение и може да Ви препоръча да избягвате полови контакти или да използвате бариерен метод за контрацепция за поне четири дни.


   Вашият лекар ще осигури внимателно проследяване на отговора на яйчниците, с помощта на ултразвук и кръвни проби (измерване на естрадиол), преди и по време на курса на лечение.


   Многоплодна бременност

   Когато използвате Pergoveris, съществува по-голям риск да заченете едновременно повече от едно дете („многоплодна бременност”, най-често близнаци), отколкото ако забременеете по естествен начин. Многоплодната бременност може да доведе до медицински усложнения за Вас и за бебетата. Можете да намалите риска от многоплодна бременност като използвате правилната доза и схема на приложение на Pergoveris.

   За да се сведе до минимум риска от многоплодна бременност, се препоръчват изследвания с ултразвук и кръвни тестове.


   Аборт

   Когато сте подложени на стимулация на яйчниците за образуване на яйцеклетки, при Вас съществува по-голяма вероятност за аборт отколкото при другите жени.


   Ектопична бременност

   При жени със запушване или увреждане на маточните тръби (заболяване на тръбите) има риск от имплантиране на ембриона извън матката (ектопична бременност). Това може да се случи независимо дали бременността е в резултат от спонтанно зачеване или специфично лечение на безплодие.


   Проблеми с кръвосъсирването (тромбоемболични събития)

   Информирайте Вашия лекар преди да използвате Pergoveris, ако Вие или член на Вашето семейство някога сте имали кръвни съсиреци в краката или в белите дробове, сърдечен инфаркт или инсулт. Може да сте изложени на по-висок риск от сериозни кръвни съсиреци или съществуващи съсиреци да се влошат по време на лечение с Pergoveris.


   Тумори на половите органи

   Има съобщения за тумори в яйчниците и други полови органи, както доброкачествени, така и злокачествени при жени, подложени многократно на схеми за лечение на безплодие.


   Алергични реакции

   Съобщени са и отделни случаи на несериозни алергични реакции към Pergoveris. Уведомете Вашия лекар преди да използвате Pergoveris, ако някога сте имали такива реакции към подобно лекарство.


   Деца и юноши

   Pergoveris не е показан за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.


   Други лекарства и Pergoveris

   Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.


   Не използвайте Pergoveris с други лекарства и в една и съща спринцовка, освен с фолитропин алфа, ако е предписан от Вашият лекар.


   Бременност и кърмене

   Не използвайте Pergoveris, ако сте бременна или кърмите.


   Шофиране и работа с машини

   Не се очаква това лекарство да повлияе върху способността Ви да шофирате или да работите с машини.


   Pergoveris съдържа натрий

   Pergoveris съдържа натрий, по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Pergoveris


Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Употреба на лекарството


Притежател на разрешението за употреба

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Нидерландия


Производител

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), 70026 Modugno (Bari), Италия


Дата на последно преразглеждане на листовката {MM/ГГГГ}.

.