Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Insuman
insulin human

ЦЕНИ

sol.inj. prefilled pen (Optiset) 300 IU 5

На едро: 49,47 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 IU/ml - 3 ml IU 5 in pre-filled pen (SoloStar)

На едро: 38,76 лв
На дребно: 44,72 лв
Възстанови: 0,00 лв

Suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml 5 cartridges (For Optipen)

На едро: 41,50 лв
На дребно: 47,88 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Insuman Infusat 100 IU/ml инжекционен разтвор във флакон

Човешки инсулин (Insulin human)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Insuman Infusat и за какво се използва

 1. Какво трябва да знаете преди да използвате Insuman Infusat

 2. Как да използвате Insuman Infusat

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Insuman Infusat

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Insuman Infusat и за какво се използва


  Insuman Infusat съдържа активното вещество човешки инсулин, което се произвежда по биотехнологичен процес и е идентичен на собствения инсулин в организма.


  Insuman Infusat е инсулинов продукт с бързо начало и кратка продължителност на действие.

  Insuman Infusat трябва да се използва само в инсулинови помпи, подходящи за този инсулин.


  Insuman Infusat се използва за понижаване на високата кръвна захар при пациенти със захарен диабет, които се нуждаят от лечение с инсулин. Захарният диабет е заболяване, при което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на кръвната захар.


 2. Преди да използвате Insuman Infusat


  Не използвайте Insuman Infusat


  Ако сте алергични към инсулин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


  Предупреждения и предпазни мерки


  Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Insuman Infusat.

  Спазвайте стриктно инструкциите за дозата на инсулина, проследяването (изследванията на

  кръв и урина), диетата и физическата активност (физическа работа и натоварвания) както сте ги обсъждали с Вашия лекар.


  Ако сте алергични към това лекарство или към инсулини от животински произход, говорете с Вашия лекар.

  Специални групи пациенти

  Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми или сте в старческа възраст, разговаряйте с Вашия лекар, тъй като може да се нуждаете от по-ниски дози инсулин.


  Промени на кожата на мястото на инжектиране

  Мястото на инжектиране трябва да се редува, за да се предотвратят кожни промени, като поява на бучки под кожата. Инсулинът може да не подейства добре, ако го инжектирате в област с

  бучки (вж. „Как да използвате Insuman Infusat“). Ако към настоящия момент инжектирате в област с бучки, свържете се с Вашия лекар, преди да започнете да инжектирате в друга област.

  Вашият лекар може да Ви посъветва да проверявате по-често кръвната си захар и да коригирате дозата на инсулина или на други антидиабетни лекарства, които получавате.


  Пътувания

  Преди пътуване се консултирайте с Вашия лекар. Може да Ви се наложи да говорите за:

  - наличието на Вашия инсулин в страната, която ще посетите,

  • достатъчно количество инсулин, спринцовки и т.н.,

  • правилно съхраняване на Вашия инсулин по време на пътуване,

  • време за хранене и прилагането на инсулин докато пътувате,

  • възможните ефекти от смяна на часовите пояси,

  • евентуални нови рискове за здравето в страните, които ще посетите

  • какво трябва да направите в случаите на спешност, когато се почувствате зле или се разболеете.


   Заболявания и травми

   В следните ситуации овладяването на Вашия диабет може да изисква много грижи:

  • ако сте болни или имате сериозна травма, нивото на Вашата кръвна захар може да се повиши (хипергликемия).

  • ако не ядете достатъчно, нивото на Вашата кръвна захар може да стане прекалено ниско

   (хипогликемия).

   В повечето случаи ще се нуждаете от лекар. Свържете се с лекар отрано.


   Ако имате диабет тип І (инсулино-зависим захарен диабет), не спирайте Вашия инсулин и продължете да поемате достатъчно въглехидрати. Винаги информирайте хората, които се грижат за Вас или Ви лекуват, че имате нужда от инсулин.


   Някои пациенти с дългогодишен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или прекаран инсулт (мозъчен удар), лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност. Уведомете Вашия лекар възможно най-рано, ако получите симптоми на сърдечна недостатъчност като необичаен задух или бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток (едем).


   Други лекарства и Insuman Infusat


   Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар (спадане, повишаване или и двете в зависимост от ситуацията). Във всеки случай, може да се наложи да се регулира дозата на Вашия инсулин, за да се избегнат прекалено ниски или прекалено високи нива на кръвната захар. Внимавайте, когато започвате да вземате или спирате друго лекарство.


   Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Попитайте своя лекар преди да вземете някакво лекарство дали то може да повлияе на нивото на кръвната Ви захар и какви действия да предприемете, ако това се налага.

   Лекарствата, които могат да предизвикат спадане на нивото на кръвната Ви захар (хипогликемия), включват:

  • всички други лекарства за лечение на диабет,

  • инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) (използвани за лечение на определени сърдечни заболявания или високо кръвно налягане),

  • дизопирамид (използван за лечение на определени сърдечни заболявания),

  • флуоксетин (използван за лечение на депресия),

  • фибрати (използвани за понижаване на високи нива на липидите в кръвта),

  • инхибитори на моноаминооксидазата (MAO) (използвани за лечение на депресия),

  • пентоксифилин, пропоксифен, салицилати (като аспирин, използван за облекчаване на болката и понижаване на температурата),

  • сулфонамидни антибиотици.


   Лекарствата, които могат да предизвикат повишаване на нивото на кръвната Ви захар (хипергликемия), включват:

  • кортикостероиди (като кортизон, използван за лечение на възпаление),

  • даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

  • диазоксид (използван за лечение на високо кръвно налягане),

  • диуретици (използвани за лечение на високо кръвно налягане или прекомерно задържане на течности),

  • глюкагон (панкреатичен хормон използван за лечение на тежка хипогликемия),

  • изониазид (използван за лечение на туберкулоза),

  • естрогени и прогестагени (например в противозачатъчните таблетки, използвани за контролиране на раждаемостта),

  • фенотиазинови производни (използвани за лечение на психични нарушения),

  • соматропин (хормон на растежа),

  • симпатикомиметични лекарства (като епинефрин [aдреналин], салбутамол, тербуталин, използвани за лечение на астма),

  • хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на нарушения на щитовидната

   жлеза),

  • протеазни инхибитори (използвани за лечение на СПИН),

  • атипични антипсихотични лекарства (например оланзапин и клозапин).


   Нивото на кръвната Ви захар може или да спадне, или да се повиши, ако вземате:

  • бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане),

  • клонидин (използван за лечение на високо кръвно налягане),

  • литиеви соли (използвани за лечение на психични нарушения).

   Пентамидин (използван за лечение на някои инфекции причинени от паразити) може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.


   Бета-блокерите, както и другите симпатиколитични лекарства (като клонидин, гванетидин и резерпин) могат да отслабят или да подтиснат напълно първите предупредителни симптоми, които спомагат да разпознаете хипогликемията.


   Ако не сте сигурни дали приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


   Insuman Infusat и алкохол


   Нивата на кръвната Ви захар могат да се повишат или да спаднат, ако консумирате алкохол.


   Бременност и кърмене


   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

   Уведомете своя лекар, ако смятате да забременявате или ако вече сте бременна. По време на бременност и след раждане може да се наложи Вашата доза инсулин да бъде променена. Внимателният контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за здравето на Вашето бебе. Няма натрупан опит обаче с употребата на Insuman Infusat при бременни жени.


   Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на Вашите дози инсулин и на диетата Ви.


   Шофиране и работа с машини


   Способността Ви за концентрация или реагиране могат да бъдат намалени, ако:

  • имате хипогликемия (ниски нива на кръвната захар),

  • имате хипергликемия (високи нива на кръвната захар),

  • имате проблеми със зрението.


   Не забравяйте този вероятен проблем във всички ситуации, когато можете да изложите на риск себе си и околните (когато шофирате кола или работите с машини). Трябва да се посъветвате с Вашия лекар дали е допустимо да шофирате, ако:

  • имате чести пристъпи на хипогликемия,

  • първите предупредителни симптоми, които спомагат да разпознаете хипогликемията са отслабени или липсват.


   Insuman Infusat съдържа натрий

   Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Insuman Infusat


  Доза


  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Въз основа на начина Ви на живот и резултатите от Вашите изследвания на кръвната захар (глюкоза), Вашият лекар ще:

  • определи какво количество Insuman Infusat Ви е необходимо на ден, какво количество от

   него ще се инфузира постоянно („базално ниво”) и какво количество допълнителен инсулин, приложен като „болус доза” (т.нар. „инсулинов бум”) Ви е необходимо, и по кое време,

  • Ви каже кога да изследвате нивото на кръвната Ви захар и дали са необходими изследвания на урината,

  • Ви каже кога може да се нуждаете от инжектиране на по-висока или по-ниска доза

   Insuman Infusat.


   Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Вие трябва да сте запознати с тези фактори, така че да можете да реагирате правилно на промените в нивото на кръвната Ви захар и да предотвратите прекаленото му покачване или понижаване. Вижте карето в края на тази листовка за повече информация.


   Начин на приложение


   Insuman Infusat е разтвор за инжектиране под кожата.


   Вашият лекар ще Ви покаже как и в коя област от кожата трябва да инфузирате Вашия инсулин и колко често трябва да променяте мястото на инфузия в рамките на определената област от

   кожата, която използвате. Говорете с Вашия лекар преди да смените областта от кожата, в която инфузирате инсулина.


   Не използвайте Insuman Infusat с перисталтични помпи със силиконови маркучи. Ситуациите, в които не трябва да започвате или да продължавате да използвате инсулинови помпи са описани в наръчника за работа за тези помпи.


   Как да работите с флаконите


   Insuman Infusat е разработен за употреба в Hoechst инфузор и H-Tron. Той трябва да се използва само с инсулинови помпи, подходящи за този инсулин. Трябва да се използват само тетрафлуороетиленови или полиетиленови катетри за инфузия. Наръчника за работа, осигурен

   с помпата, ще Ви укаже как да я използвате.


   Insuman Infusat трябва да се използва само ако разтворът е бистър, безцветен, без видими частици и има подобна на вода консистенция.


   Инсулиновият патрон на помпата трябва да бъде стерилен и трябва да се използва само веднъж. След напълване на патрона на помпата, оставете го на стайна температура за 1-2 часа преди употреба, така че да можете да отстраните въздушните мехурчета, които се образуват по време на затоплянето.


   Специално внимание преди инжектиране


   Преди началото на инфузията отстранете всички въздушни мехурчета. Трябва да сте сигурни, че инсулинът не е замърсен нито с алкохол, нито с други дезинфектанти или с други вещества.


   Не смесвайте инсулина с други лекарства. Insuman Infusat НЕ трябва да се смесва с други инсулинови лекарствени продукти.


   Дефекти на инсулиновата помпа


   Винаги трябва да имате предвид възможността за технически проблем, ако за да достигнете желаните нива на кръвната захар

  • Ви трябва допълнителен инсулин („болусни дози”) в по-големи дози или по-често от

   обичайното или

  • Ви трябва допълнителен инсулин („болусни дози”) в по-малки дози или по-рядко от обичайното.


   За подробности относно специалните предпазни мерки за безопасност при употребата на инсулинови помпи, вижте наръчника за работа.


   Ако помпата не работи добре, можете да изтеглите инсулин от патрона в спринцовка за инжектиране. Следователно, трябва да имате също игли и спринцовки. Използвайте обаче само такива спринцовки, които са предназначени за концентрация на инсулин 100 IU (Международни Единици) на ml.


   Ако сте използвали повече от необходимата доза Insuman Infusat

  • Ако сте си инжектирали прекалено много Insuman Infusat, нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено ниско (хипогликемия). Изследвайте често кръвната си

   захар. По принцип за предотвратяване на хипогликемията, трябва да ядете повече и да следите кръвната си захар. За информация относно лечението на хипогликемията, вижте

   карето в края на тази листовка.


   Ако сте пропуснали да използвате Insuman Infusat

  • Ако сте пропуснали доза Insuman Infusat или ако не сте си инжектирали достатъчно инсулин, нивото на кръвната Ви захар може значително да се повиши (хипергликемия).

   Изследвайте често кръвната си захар. За информация относно лечението на хипергликемията вижте карето в края на тази листовка.

  • Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


   Ако сте спрели употребата на Insuman Infusat

   Това може да доведе до тежка хипергликемия (много висока кръвна захар) и кетоацидоза (натрупване на киселина в кръвта, защото организмът разгражда мазнини вместо захар). Не спирайте лечението с Insuman Infusat без консултация с лекар, който ще Ви каже какво трябва да се направи.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


   Объркване на инсулина


   Винаги трябва да проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне объркване между Insuman Infusat и други инсулини.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Най-сериозни нежелани реакции

  Нечесто съобщавани нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

  • Тежка алергична реакция с ниско кръвно налягане (шок)


   Нежелани реакции, съобщавани с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

  • Най-честата нежелана реакция е хипогликемия (ниски нива на кръвната захар). Сериозната хипогликемия може да причини сърдечен удар или мозъчно увреждане и може да бъде животозастрашаваща. За допълнителна информация относно нежеланите реакции при ниско ниво на кръвната захар или високо ниво на кръвната захар, вижте карето в края на тази листовка.

  • Могат да възникнат тежки алергични реакции към инсулин, които могат да бъдат животозастрашаващи. Такива реакции към инсулина или към помощните вещества могат да предизвикат обширни кожни реакции (обрив и сърбеж по цялото тяло), тежък оток на кожата или лигавиците (ангиоедем), задух, спадане на кръвното налягане с ускорена сърдечна дейност и изпотяване.


   Други нежелани реакции

   Често съобщавани нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

  • Оток

   Инсулиновото лечение може също да доведе до временно натрупване на вода в организма и до отоци на прасците и глезените.

  • Реакции на мястото на инжектиране


   Нечесто съобщавани нежелани реакции

  • Уртикария на мястото на инжектиране (сърбящ обрив)


   Нежелани реакции, съобщавани с неизвестна честота

  • Задръжка на натрий

  • Очни реакции

   Подчертана промяна (подобрение или влошаване) в контрола на кръвната Ви захар може да наруши временно Вашето зрение. Ако имате пролиферативна ретинопатия (очно заболяване,

   свързано с диабета), тежките пристъпи на хипогликемия могат да причинят временна загуба на зрението.

  • Промени на кожата на мястото на инжектиране

   Ако много често си инжектирате инсулин на едно и също място, подкожната мастна тъкан на това място може да се свие (липоатрофия) или уплътни (липохипертрофия). Бучките под

   кожата могат също да се дължат на натрупване на белтък, наречен амилоид (кожна

   амилоидоза). Инсулинът може да не подейства добре, ако инжектирате в област с бучки. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да предотвратите тези кожни промени.

  • Кожни и алергични реакции

   Могат да възникнат други леки реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване, необичайно силна болка на мястото на инжектиране, сърбеж, подуване или възпаление на

   мястото на инжектиране). Те могат да се разпространят и около мястото на инжектиране. Повечето леки реакции към инсулин обикновено преминават за няколко дни или няколко седмици.

  • Антитела към инсулин

  Инсулиновото лечение може да накара организма да произвежда антитела към инсулина (вещества, които действат срещу инсулина). Много рядко обаче това може да наложи промяна

  в дозата на инсулина.


  Съобщаване на нежелани реакции

  image

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Insuman Infusat


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте Insuman Infusat след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:” и етикета на флакона след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Неотворени флакони

  Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява. Да не се поставя Insuman Infusat близо до замразяващата камера или в хладилна чанта. Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.


  Отворени флакони

  Веднъж отворен, флаконът може да се съхранява максимум 4 седмици под 25°C в картонената опаковка, като се пази от директна топлина (т.е. близо до нагряващ обект) или директна светлина (пряка слънчева светлина или близо до лампа). Да не се използва флакона след този период. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи върху етикета.

  Веднъж поставен в помпата, Insuman Infusat може да се използва в рамките на 2 седмици. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

  Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Insuman Infusat

Insuman Infusat”).


В такъв случай можете да изпаднете в тежка хипогликемия (дори да изгубите съзнание), преди да сте наясно с проблема. Опитвайте се да разпознавате своите предупредителни симптоми за хипогликемия. Ако е необходимо, по-честото изследване на кръвната захар може да помогне за разпознаване на леки хипогликемични епизоди, които иначе могат да бъдат пропуснати. Ако не сте сигурни в разпознаването на предупредителните си симптоми, избягвайте ситуации (като шофиране), в които Вие или околните можете да бъдете изложени на опасност поради хипогликемия.


Какво трябва да направите в случай, че имате хипогликемия?


1. Не си инжектирайте инсулин. Незабавно изяжте 10 до 20 грама захар, като глюкоза, бучки захар, или подсладена със захар напитка. Внимание: изкуствените подсладители и храните, съдържащи изкуствени подсладители (като диетичните напитки) не помагат срещу хипогликемията.

 1. След това изяжте нещо, което има по-дълготраен ефект за повишаване на кръвната Ви захар (като хляб или тестени изделия). Вашият лекар или медицинска сестра трябва предварително да са говорили с Вас по този въпрос.

 2. Ако хипогликемията се възобнови, изяжте още 10 до 20 грама захар.

4. Свържете се веднага с лекар, ако не можете да овладеете хипогликемията, или ако тя се възобнови.


Информирайте Вашите роднини, приятели и близки колеги за следното:

Ако не сте в състояние да преглъщате, или ако сте в безсъзнание, ще Ви е необходима инжекция с глюкоза или глюкагон (лекарство, което повишава кръвната захар). Тези инжекции са оправдани дори ако не е сигурно, че сте в хипогликемия.


Препоръчително е да си изследвате кръвната захар непосредствено след като сте поели глюкоза, за да проверите дали наистина сте в хипогликемия.


image