Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Mixtard
insulin human (rDNA)

ЦЕНИ

Suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml 5 cartridges

На едро: 47,94 лв
На дребно: 55,33 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за потребителя


Mixtard 30 Penfill 100 IU/ml (международни единици/ml) инжекционна суспензия в патрон

човешки инсулин (human insulin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .