Начална страница Начална страница
Cleveland Clinic

Lyumjev (previously Liumjev)
insulin lispro

ЦЕНИ

Solution for injection 200 U/ml – 3 ml 10 (2 x 5) pre-filled pens (multipack) (KwikPen)

На едро: 284,71 лв
На дребно: 314,71 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Lyumjev 100 единици/ml инжекционен разтвор във флакон

инсулин лиспро (insulin lispro)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Lyumjev и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Lyumjev

 3. Как да използвате Lyumjev

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Lyumjev

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Lyumjev и за какво се използва


  Lyumjev 100 единици/ml инжекционен разтвор във флакон съдържа активното вещество инсулин лиспро. Lyumjev се използва за лечение на захарен диабет при възрастни. Той е инсулин за приложение по време на хранене, който действа по-бързо отколкото другите лекарства, съдържащи инсулин лиспро. Lyumjev съдържа съставки, които увеличават скоростта на усвояване на инсулин лиспро в организма.


  Захарният диабет е заболяване, при което Вашият организъм не произвежда достатъчно инсулин или не използва инсулина ефективно, което води до високи нива на захар в кръвта. Lyumjev е лекарство, съдържащо инсулин, което се използва при лечение на захарен диабет и така контролира кръвната захар. Ефективното лечение на захарния диабет с добър контрол на кръвната захар предотвратява дългосрочните усложнения на захарния диабет.


  Лечението с Lyumjev спомага да се контролира нивото на кръвната захар в дългосрочен план и да се предотвратят усложненията на захарния диабет. Максималният ефект на Lyumjev е от 1 до 3 часа след инжектирането и ефектът продължава до 5 часа. Трябва да използвате Lyumjev при започване на храненето или до 20 минути след началото на храненето.


  Вашият лекар може да Ви посъветва да използвате Lyumjev, както с дългодействащ инсулин или с инсулин със средна продължителност на действието. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви препоръча това.

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Lyumjev


  НЕ използвайте Lyumjev

  • ако предполагате, че нивото на кръвната Ви захар се е понижило (хипогликемия). По- нататък в тази листовка се обяснява какво да правите при ниска кръвна захар (вижте точка 3 в „Ако сте приложили повече от необходимата доза Lyumjev“).

  • ако сте алергични към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Lyumjev. Ако не виждате добре ще е необходима помощ от някой, който е обучен да прави инжекции.

  • Ниска кръвна захар (хипогликемия)

   Ниската кръвна захар може да бъде сериозно състояние, а нелекуваната хипогликемия може да доведе дори до смърт.

   Lyumjev започва да понижава кръвната захар по-бързо от някои от другите инсулини, прилагани по време на хранене. Ако възникне хипогликемия, можете да я усетите по-рано след инжекцията с Lyumjev. Ако имате често хипогликемия или имате затруднения с нейното разпознаването, моля обсъдете това с Вашия лекар или медицинска сестра.

   Ако нивата на Вашата кръвна захар се контролират добре от настоящото Ви лечение с инсулин или след дългогодишен диабет, Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на Вашата кръвна захар спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази листовка. Относно симптомите, моля вижте „Често срещани проблеми при диабет“.


   Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно да спортувате и работите. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез често измерване на кръвната захар.

   Промените на видовете инсулин, които използвате, могат да доведат до повишаване или прекалено спадане на кръвната Ви захар.

   Ако сте изложени на риск от спадане на нивото на кръвната захар, може да се наложи да увеличите честотата на изследване на кръвната захар. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на другите Ви лекарства за лечение на захарен диабет.


  • Висока кръвна захар (хипергликемия)

   Спирането или липсата на прием на достатъчно количество инсулин може да доведе до повишаване на кръвната захар (хипергликемия) и диабетна кетоацидоза, сериозни състояния, които могат да причинят дори смърт. Относно симптомите, моля вижте „Често срещани проблеми при диабет“.


  • Ако използвате инсулинова помпа и тя престане да работи, ще трябва незабавно да отстраните проблема, тъй като това може да доведе до повишаване на кръвната захар. Ако Вашата помпа престане да работи, може да се наложи да си направите инжекция Lyumjev като използвате инсулинова писалка или спринцовка.

  • Ако Вашето лечение с инсулин е комбинирано с клас антидиабетни лекарства, наречени тиазолидиндиони или глитазони, като например пиоглитазон, уведомете Вашия лекар възможно най-бързо, ако получите признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на теглото, или локализиран оток, причинен от задръжка на течности (едем).

  • Ако имате сериозна алергична реакция към инсулин или към някои от съставките в Lyumjev, спрете употребата на това лекарство и потърсете веднага спешна медицинска помощ.

  • Винаги проверявайте опаковката и етикета за името и вида на инсулина, когато го вземете от аптеката. Уверете се, че сте получили правилния Lyumjev, който Ви е изписал Вашият лекар.

  • Запазете картонената опаковка или запишете патридния номер, върху нея. Ако получите нежелана реакция, можете да предоставите този номер при съобщаване на нежеланата лекарствена реакция, вижте „Съобщаване на нежалани реакции“.

  • Винаги използвайте нова игла за всяка инжекция, за да предотвратите инфекции и запушване на иглите. Ако иглата е запушена, сменете я с нова.


  • Промени на кожата на мястото на инжектиране

   Мястото на инжектиране трябва да се редува, за да се предотвратят кожни промени, като поява на бучки под кожата. Инсулинът може да не подейства добре, ако го инжектирате в област с бучки (вж. „Как да използвате Lyumjev “). Ако към настоящия момент инжектирате в област с бучки, свържете се с Вашия лекар, преди да започнете да инжектирате в друга област. Вашият лекар може да Ви посъветва да проверявате по-често кръвната си захар и да коригирате дозата на инсулина или на други антидиабетни лекарства, които получавате.


   Деца и юноши

   Това лекарство не трябва да се използва при деца или юноши, тъй като липсва опит с него при деца и юноши на възраст под 18 години.


   Други лекарства и Lyumjev

   Трябва да кажете на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Някои лекарства влияят върху нивото на Вашата кръвна захар – това може да означава, че дозата на Вашия инсулин трябва да се промени.


   Нивата на Вашата кръвна захар могат да спаднат (хипогликемия), ако приемате:


  • други лекарства за лечение на захарен диабет (перорални и инжекционни)

  • сулфонамидни антибиотици (при инфекции)

  • ацетилсалицилова киселина (при болка, при леко повишена температура и за предотвратяване на образуването на тромби)

  • някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина)

  • някои инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) (например, каптоприл, еналаприл) (при определени съсречни заболявания или високо кръвно налягане)

  • блокери на ангиотензин ІІ рецепторите (при високо кръвно налягане или сърдечни проблеми)

  • аналози на соматостатин (като например, октреотид, използван за лечение на рядко заболяване, при което се произвежда прекалено много хормон на растежа)


   Нивата на Вашата кръвна захар могат да се повишат (хипергликемия), ако приемате:


  • даназол (при ендометриоза)

  • противозачатъчни таблетки

  • заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза (при заболявания на щитовидната жлеза)

  • човешки растежен хормон (при дефицит на растежен хормон)

  • диуретици (при високо кръвно налягане или, ако натрупвате вода в тялото си)

  • симпатикомиметици (при сериозни алергични реакции или в състава на някои лекарства за настинка)

  • кортикостероиди (за лечение на астма или автоимунни заболявания)


   Бета-блокерите (използвани при високо кръвно налягане, аритмия или стенокардия) могат да затруднят разпознаването на предупредителните признаците на ниско ниво на кръвната захар.

   Lyumjev с алкохол

   Нивата на кръвната Ви захар може или да се повишат, или да спаднат, ако пиете алкохол. Затова количеството на необходимия инсулин може да се промени. Затова трябва да измервате нивото на кръвната си захар по-често от обикновено.


   Бременност и кърмене

   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от което се нуждаете обикновено, намалява по време на първите 3 месеца от бременността и се увеличава в оставащите 6 месеца. След раждането, Вашите нужди от инсулин вероятно ще се върнат към тези, от които сте имали нужда преди бременността.


   Няма ограничения относно лечението с Lyumjev по време на кърмене. Ако кърмите, може да имате нужда от промяна в приема на инсулин или в диетата.


   Шофиране и работа с машини

   Вашата способност да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате хипогликемия. Моля, имайте предвид този възможен проблем при всички ситуации, които могат да изложат Вас и останалите на риск (например, шофиране или работа с машини). Трябва да се консултирате с Вашия лекар относно шофирането, ако имате:

  • чести епизоди на хипогликемия

  • отслабени или липсващи предупредителни признаци на хипогликемия


   Lyumjev съдържа натрий

   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Lyumjev


  Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте ги.


  Те ще Ви кажат точно колко Lyumjev да използвате, кога да го използвате и колко често. Те ще Ви кажат също така колко често да посещавате Вашия ендокринолог.


  Трябва винаги да имате резервен инсулин и друго устройство за инжектиране в случай, че се появи нужда от тях.


  Ако сте слепи или имате увредено зрение ще Ви е необходима помощ от някой друг, за да Ви прави инжекциите.


  Вашият лекар може да Ви каже да използвате Lyumjev, както с дългодействащ инсулин или инсулин със средна продължителност на действието. Инжектирайте ги отделно. Lyumjev не трябва да се смесва с друг инсулин.


  Кога да се инжектира Lyumjev

  Lyumjev е инсулин, прилаган по време на хранене. Трябва да използвате Lyumjev когато започнете да се храните или една или две минути преди храненето; също така имате възможност да го инжектирате до 20 минути след началото на храненето.


  Колко инсулин да се използва

  Вашият лекар ще определи Вашата доза въз основа на кръвната Ви захар и телесното тегло и ще Ви обясни

  • Колко Lyumjev Ви е необходим при всяко хранене.

  • Как и кога да проверявате нивото на кръвната захар.

  • Как да променяте дозата инсулин в зависимост от нивата на кръвната Ви захар.

  • Какво да правите, ако промените диетата си или промените физическата си натовареност, ако сте болни или, ако използвате други лекарства.

  • Ако промените вида на инсулина, който използвате, може да се наложи да използвате по-голяма или по-малка доза отколкото преди това. Това може да се отнася само са първата инжекция или може да бъде постепенна промяна в продължение на няколко седмици или месеци.


   Не използвайте Lyumjev

  • Ако той не изглежда като вода. Lyumjev трябва да бъде бистър, безцветен и да не съдържа видими частици. Проверявайте всеки път когато си правите инжекция.

  • Ако Lyumjev не е съхраняван правилно (вижте точка 5 „Как да съхранявате Lyumjev“).

  • Ако пластмасовата капачка на флакона е повредена, не го използвайте.


   Къде да инжектирате Lyumjev

  • Инжектирайте Lyumjev под кожата (подкожна инжекция).

  • Не си инжектирайте сами директно във вена. Само Вашият лекар може да прилага Lyumjev интравенозно. Той ще направи това само при извънредни обстоятелства, като например, хирургична операция или, ако сте болни и нивата на Вашата кръвна захар са прекалено високи.

  • Уверете се, че сте инжектирали на разстояние най-малко 1 cm от последната инжекция и че се сменили („редували“) местата, на които инжектирате (горна част на ръката, бедро, седалище или корем), както са Ви обучили.

  • Ако трябва да инжектирате друг инсулин едновременно с Lyumjev, използвайте различно място за инжектиране.


   Как да инжектирате Lyumjev от флакон

  • Първо си измийте ръцете.

  • Преди да направите инжекцията, почистете кожата си, както са Ви обучили. Почистете гумената запушалка на флакона, но не махайте запушалката.

  • Използвайте нова стерилна спринцовка и игла, за да прободете гумената запушалка и да изтеглите количеството Lyumjev, което искате. Вашият лекар, медицинска сестра или в клиника ще Ви кажат как да направите това. Не предоставяйте Вашите игли и спринцовки на други лица.

  • Инжектирайте подкожно, както са Ви обучили. След инжекцията оставете иглата в кожата за 5 секунди, за да се уверите, че сте получили цялата доза.


   Използване на Lyumjev в инсулинова помпа

  • Само определени инфузионни помпи за инсулин могат да се използват за инфузия на Lyumjev.

  • Внимателно следвайте указанията, приложени към Вашата инфузионна помпа.

  • Уверете се, че използвате правилния резервоар и катетър за Вашата помпа. Важно е върху система за пълнене да използвате игла с правилната дължина, за да избегнете повреждането на помпата.

  • Смяната на комплекта за инфузия (система и игла) трябва да бъде направена в съответствие с указанията, приложени в комплекта за инфузия.

  • Ако настъпи повторно спадане на нивото на кръвната захар или се понижи твърде много, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

  • Неизправност на помпата или запушване на комплекта за инфузия може да доведе до бързо повишаване на нивото на захарта. Ако смятате, че Lyumjev не тече, следвайте указанията към помпата и, ако е подходящо, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

  • Може да Ви се наложи да направите инжекция Lyumjev, ако Вашата помпа не работи правилно.

   След инжектиране

   Ако не сте сигурни колко сте инжектирали, тогава проверете нивото на кръвната си захар преди да решите дали Ви е необходима друга инжекция.


   Ако сте приложили повече от необходимата доза Lyumjev

   Ако сте инжектирали повече от необходимата доза Lyumjev, или не сте сигурни колко сте инжектирали, може да настъпи понижаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.


   Ако кръвната Ви захар е ниска (хипогликемия) и можете сами да се лекувате, вземете таблетки глюкоза, захар или изпийте подсладена напитка. След това изяжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е посъветвал Вашият лекар или медицинска сестра и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете ниската кръвна захар или лекото предозиране на инсулин. Проверете кръвната си захар отново след 15-20 минути докато тя се стабилизира


   Ако не сте в състояние да се лекувате сами (тежка хипогликемия), защото се чувствате прекалено замаяни, отпаднали, объркани, затруднявате се да говорите, губите съзнание или имате гърчове, може да се нуждаете от лечение с глюкагон. Той може да Ви бъде поставен от някой, който знае как да го използва. Хапнете глюкоза или захар след глюкагона. Ако глюкагонът не подейства, ще трябва да отидете в болница или да се обадите на бърза помощ. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.


   Кажете на всички, с които провеждате времето си, че имате захарен диабет. Кажете им какво може да се случи, ако Вашата кръвна захар стане твърде ниска, включително за риска от загуба на съзнание (припадък).


   Обяснете им, че ако загубите съзнание (припаднете), те трябва: да Ви обърнат на една страна, за да се избегне задушаване, да потърсят незабавно медицинска помощ и да не Ви дават никаква храна или напитки, защото можете да се задавите.


   Ако сте пропуснали да приложите Lyumjev

   Ако сте пропуснали да приложите Вашия инсулин или сте приложили по-малко от необходимата доза, или не сте сигурни колко сте инжектирали, Вашата кръвна захар може да се повиши прекалено много (хипергликемия). Проверете нивото на кръвната си захар, за да решите дали е необходима доза инсулин. При следващото си хранене възобновете Вашата обичайна схема на прилагане.


   Ако сте спрели употребата на Lyumjev

   Не спирайте или не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви каже Вашият лекар. Ако приложите по-малко Lyumjev, отколкото Ви е необходим, може да настъпи повишаване на кръвната захар.


   Ако високата кръвна захар (хипергликемия) не се лекува, тя може да има много сериозни последствия и да предизвика главоболие, гадене, повръщане, болки в корема, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт (вижте точка 4).


   Три прости стъпки за намаляване на риска от хипогликемия или хипергликемия:

  • Винаги имайте на разположение резервни спринцовки и резервен флакон с Lyumjev.

  • Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

  • Винаги носете захар със себе си.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.

 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Ниската кръвна захар (хипогликемия) е много често срещана при лечение с инсулин (може да засегне повече от 1 на 10 души). Това състояние може да бъде много сериозно. Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, може да загубите съзнание. Тежката хипогликемия може да причини мозъчно увреждане и може да е животозастрашаваща. Ако имате симптоми на ниска кръвна захар, незабавно направете необходимото, за да повишите нивото на Вашата кръвна захар. Вижте точка 3 „Ако сте приложили повече от необходимата доза Lyumjev“.


  Алергичните реакции са често срещани (могат да засегнат до 1 на 10 души). Те могат да бъдат тежки и може да включват следните симптоми:


  • обрив по цялото тяло

  • задух

  • хрипове

  • спадане на кръвното налягане

  • учестен пулс

  • изпотяване


   Ако имате сериозна алергична реакция (включително анафилактичен пристъп) към инсулин или към някоя от съставките в Lyumjev, спрете употребата на това лекарство и веднага потърсете спешна медицинска помощ.

   Други нежелани реакции са: Много чести

   Реакции на мястото на прилагане на инфузията. Някои хора могат да получат зачервяване,

   болка, подуване или сърбеж около мястото на прилагане на инфузията с инсулин. Ако имате реакции на мястото на инфузия, уведомете Вашия лекар.


   Чести

   Реакции на мястото на инжектиране. Някои хора получават зачервяване, болка, подуване или сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко минути до няколко седмици без необходимост да спирате приема на Lyumjev. Ако имате реакции на мястото на инжектиране, уведомете Вашия лекар.


   Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

   Промени на кожата на мястото на инжектиране: Ако инжектирате инсулин твърде често на едно и също място, мастната тъкан може или да се свие (липоатрофия), или да се удебели (липохипертрофия). Бучките под кожата могат също да се дължат на натрупване на белтък, наречен амилоид (кожна амилоидоза) Инсулинът може да не подейства добре, ако инжектирате в област с бучки. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да предотвратите тези кожни промени.


   Други възможни нежелани реакции

   Подуване на ръцете или глезените поради задръжка на течности (оток), особено при започване на лечението с инсулин или по време на промяна на Вашите лекарства за диабет.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

   Често срещани проблеми при диабет


   Ниска кръвна захар

   Ниска кръвна захар (хипогликемия) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Причини за това може да са, ако:

   • получавате твърде много Lyumjev или друг инсулин;

   • пропуснете или закъснеете с храненето, или промените Вашата диета;

   • извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди или след хранене;

   • имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

   • има промяна в нуждите Ви от инсулин, например, ако отслабнете; или имате проблем с бъбреците или черния дроб, състоянието на които се влошава.

    Вижте точка „Ако сте приложили повече от необходимата доза Lyumjev“.


    Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновено се появяват бързо и включват следните:

   • умора

   • учестен пулс

   • нервност или треперене

   • гадене

   • главоболие

   • студена пот


    Ако не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми избягвайте ситуации като шофиране, при които Вие или други хора ще бъдат изложени на риск вследствие на хипогликемията.


    Висока кръвна захар (хипергликемия) и диабетна кетоацидоза

    Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че нивата на захар във Вашия организъм са твърде високи. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

   • не получавате Вашия инсулин;

   • използвате по-малко инсулин, отколкото се нуждае Вашият организъм;

   • дисбаланс между количество на приетите възглехидрати и приетия от Вас инсулин; или

   • имате температура, инфекция или емоционален стрес.


    Ранните симптоми на хипергликемия са;

   • силна жажда

   • главоболие

   • сънливост

   • по-често уриниране


    Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват бавно след много часове или дни. Допълнителните симптоми включват следните:

   • гадене и/или повръщане

   • болки в корема

   • учестен пулс

   • тежко дишане

   • умерено или голямо количество на кетони в урината. Кетони се произвеждат когато организмът Ви изгаря мазнини вместо глюкоза, за да получи енергия.


    Ако имате някой от тези симптоми и високи нива на захарта, потърсете незабавно медицинска помощ.

    Вижте точка „Ако сте пропуснали да приложите Lyumjev“.

    Заболяване

    Ако сте болни, особено ако Ви се гади или повръщате, количеството на инсулин, от което се нуждаете, може да се промени. Дори когато не се храните нормално, Вие въпреки това се нуждаете от инсулин. Изследвайте урината или кръвта си, следвайте т.нар.„правила на поведение при остро заболяване при болни от захарен диабет тип 1“ и уведомете Вашия лекар.


 5. Как да съхранявате Lyumjev


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да не се замразява.

  Да се съхранява във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.


  Преди първа употреба

  Да се съхранява в хладилник (2 °C до 8 °C).


  След първа употреба

  Да не се съхранява над 30°C.

  Изхвърлете след 28 дни, дори ако е останал част от разтвора .


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Lyumjev 100 единици/ml инжекционен разтвор във флакон


Как изглежда Lyumjev и какво съдържа опаковката

Lyumjev 100 единици/ml, инжекционен разтвор e бистър, безцветен воден разтвор във флакон. Всеки флакон съдържа 1 000 единици (10 милилитра). Опаковки по 1 или 2 флакона, или групова опаковка по 5 × 1 флакон. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.


Производител

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Dista S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353-(0) 1 661 4377


Дата на последно преразглеждане на листовката


.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:


Lyumjev 100 единици/ml се предлага във флакони, ако е необходимо приложение на интравенозна инжекция.


За интравенозна употреба Lyumjev трябва да се разреди до концентрация от 0,1 до

1,0 единица/ml в 5 % инжекционен разтвор на глюкоза или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9 %) инжекционен разтвор. Преди започване на инфузията се препоръчва системата да се обезвъздуши. Съвместимостта е доказана в инфузионни сакове от кополимер етилен/пропилен и полиолефин с поливинилхлорид.


Химическата и физическата стабилност в периода на употреба е доказана за 14 дни при температура 2–8 °C и за 20 часа при температура 20–25 °C, когато се предпазва от светлина. От микробиологична гледна точка лекарственият продукт трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, периодът и условията на съхранение в периода на употреба преди да се използва са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да е по-дълъг от 24 часа при температура 2–8 °C, освен ако разреждането не е извършено в контролирани и валидирани асептични условия.