Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Liprolog
insulin lispro

Листовка: информация за потребителя


Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор в предварително

напълнена писалка инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка Junior KwikPen доставя 0,5 - 30 единици на стъпки по 0,5 единици.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Liprolog Junior KwikPen и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Junior KwikPen

 3. Как да използвате Liprolog Junior KwikPen

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Liprolog Junior KwikPen

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Liprolog Junior KwikPen и за какво се използва


  Liprolog Junior KwikPen се използва за лечение на диабет. Liprolog действа по-бързо от обикновения човешки инсулин, защото инсулин лиспро е леко изменен в сравнение с човешкия инсулин. Инсулин лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон, произвеждан от задстомашната жлеза (панкреаса).


  Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се използва за контрол на глюкозата за продължително време. Неговото действие започва много бързо и продължава по-кратко време в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа).

  Обикновено трябва да използвате Liprolog до 15 минути преди хранене.


  Вашият лекар може да Ви посъветва да използвате Liprolog, както и по-продължително действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за пациента, която обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви препоръча това.


  Liprolog е подходящ за приложение при възрастни и деца.


  Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка KwikPen съдържа много дози инсулин. Писалката KwikPen измерва по половин единица

  (0,5 единици) наведнъж. Броят на единиците е показан в дозаторното прозорче, винаги проверявайте това преди Вашата инжекция. Можете да инжектирате от 0,5 единици до

  30 единици с една инжекция. Ако Вашата доза е по-голяма от 30 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция.

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Junior KwikPen


  НЕ използвайте Liprolog Junior KwikPen

  - ако сте алергични към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

  • ако предполагате, че започва хипогликемия (ниско ниво на кръвната захар). По-нататък

   в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3: Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog).


   Предупреждения и предпазни мерки

   • НЕ смесвайте Liprolog 100 единици/ml инжекционен разтвор във Вашата предварително напълнената писалка (писалката Junior KwikPen) с никакви други инсулини или други лекарства.

   • Ако нивата на кръвната Ви захар се контролират добре от Вашето настоящо лечение с инсулин, Вие може да не чувствате предупредителните симптоми, когато нивата на кръвната Ви захар спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени в точка 4 на тази листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно да спортувате. Също така трябва внимателно да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез често измерване.

   • Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки инсулин, съобщават, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й, моля, обсъдете това с Вашия лекар.

   • Ако отговорите с ДА на някой от следните въпроси, информирайте Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра

    • Били ли сте скоро болен?

    • Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

    • Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

   • Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва да си поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

   • Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или преживян инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на теглото, или локализиран оток (едем).

   • Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без помощ от лице, обучено да използва писалката.


    Промени на кожата на мястото на инжектиране

    Мястото на инжектиране трябва да се редува, за да се предотвратят кожни промени, като поява на бучки под кожата. Инсулинът може да не подейства добре, ако го инжектирате в област с бучки (вж. „Как да използвате Liprolog Junior KwikPen “). Ако към настоящия момент инжектирате в област с бучки, свържете се с Вашия лекар, преди да започнете да инжектирате в друга област. Вашият лекар може да Ви посъветва да проверявате по-често кръвната си захар и да коригирате дозата на инсулина или на други антидиабетни лекарства, които получавате.


    Други лекарства и Liprolog Junior KwikPen

    Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

   • противозачатъчни таблетки,

   • стероиди,

   • заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

   • перорални продукти за намаляване на кръвната захар (например, метформин, акарбоза, сулфонилурейни продукти, пиоглитазон, емпаглифлозин, DPP-4-инхибитори, като ситаглиптин или саксаглиптин),

   • ацетилсалицилова киселина,

   • антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

   • соматостатинови аналози (като, октреотид, използван за лечение на рядко заболяване, при което произвеждате прекалено много хормон на растежа),

   • „бета2 агонистии”, като салбутамол или тербуталин, за лечение на астма, или ритодрин, използван за предотвратяване на преждевременно раждане,

   • бета-блокери – за лечение на високо кръвно налягане, или

   • някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина),

   • даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

   • някои инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), използвани за лечение на определени съсречни заболявания или високо кръвно налягане (например, каптоприл, еналаприл) и

   • специфични лекарства за лечение на високо кръвно налягане, бъбречно увреждане в резултат на диабет и някои сърдечни проблеми (блокери на ангиотензин ІІ рецепторите).


    Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства (вижте също раздел „Предупреждения и предпазни мерки”).


    Liprolog с алкохол

    Нивата на кръвната Ви захар може или да се повишат, или да паднат, ако пиете алкохол. Затова количеството на необходимия инсулин може да се промени.


    Бременност и кърмене

    Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите, може да имате нужда от промяна в приема на инсулин или в диетата.


    Шофиране и работа с машини

    Вашата способност да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате хипогликемия. Моля, имайте предвид този възможен проблем при всички ситуации, които могат да изложат Вас и други хора на риск (например, шофиране или работа с машини). Трябва да се свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

   • чести епизоди на хипогликемия

   • отслабени или липсващи предупредителни признаци на хипогликемия


    Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

    Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не съдържа натрий”.


 3. Как да използвате Liprolog Junior KwikPen


  Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за името и вида на инсулина, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили точно тази писалка Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, която Ви е казал Вашият лекар да използвате.


  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всяка писалка трябва да се използва само от Вас дори и, ако иглата е сменена.

  Дозировка

  • Броят на половинките единици (0,5 единици) е показан в дозаторното прозорче на Вашата писалка. Половинките единици (0,5 единици) са показани като чертички между числата.

  • Винаги проверявайте числото в дозаторното прозорче, за да се уверите, че сте набрали правилната доза.

  • Обикновено трябва да инжектирате Liprolog 15 минути преди ядене. Ако е необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

  • Ако промените вида инсулин, който използвате (например, преминете от човешки или животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или по-малко отколкото преди. Това може да важи само за първата инжекция или може да бъде постепенна промяна за няколко седмици или месеци.

  • Liprolog KwikPen е подходящ само за инжектиране под кожата. Говорете с Вашия лекар, ако трябва да инжектирате Вашия инсулин по друг начин..


   Приготвяне на писалката Liprolog Junior KwikPen

  • Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го смесвате. Но Вие трябва да го използвате само, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, без цвят и без твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато си го инжектирате.


   Приготвяне на писалката Junior KwikPen за употреба (моля, вижте, Ръководство за употреба)

  • Първо си измийте ръцете.

  • Прочетете указанията как да използвате Вашата предварително напълнена инсулинова писалка. Моля, внимателно следвайте указанията. Там има някои напомняния.

  • Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

  • Заредете Вашата писалка Junior KwikPen преди всяка употреба. Така проверявате, че инсулин излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата писалка Junior KwikPen. Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в писалката

   • те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, това може да повлияе на дозата инсулин.


    Инжектиране на Liprolog

  • Преди да направите инжекцията, почистете кожата както са Ви инструктирали. Инжектирайте под кожата както са Ви обучили. Не инжектирайте директно във вена. След поставяне на Вашата инжекция, оставете иглата в кожата за пет секунди, за да сте сигурни, че сте приели цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете се, че сте се инжектирали най-малко на половин инч

   (1 см) от мястото на последната инжекция, и че „редувате” местата на инжектиране, така както сте били обучени. Няма значение кое място използвате за инжектиране, дали в горната част на ръката, бедрото, седалището или корема, Вашата инжекция Liprolog въпреки това ще действа по-бързо отколкото разтворимия човешки инсулин.

  • Вие не трябва да прилагате Liprolog интравенозно. Инжектирайте Liprolog както Вашият лекар или медицинска сестра са Ви обучили. Само Вашият лекар може да прилага Liprolog интравенозно. Той ще направи това само при специални условия, като например, операция или, ако Вие сте болни и Вашите нива на глюкоза са твърде високи.


   След инжектиране

  • В момента, в който направите инжекцията, извадете иглата от писалката Junior KwikPen като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази инсулина стерилен и ще предпази изтичането му. Също така ще възпрепятства връщането на въздух в писалката и запушването на иглата. Не предоставяйте Вашите игли на други лица. Не

   предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата писалка.


   По-нататъшни инжекции

  • Всеки път, когато използвате писалката Junior KwikPen, Вие трябва да използвате нова игла. Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко инсулин остава като задържите писалката Junior KwikPen с игла, насочена нагоре. Градуираната скала на патрона показва колко единици остават.

  • След като писалката Junior KwikPen се изпразни, да не се използва отново. Моля, изхвърлете я внимателно – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да направите това.


   Използване на Liprolog в инфузионна помпа

  • Писалката Junior KwikPen е подходяща за инжектиране само под кожата. Не използвайте писалката, за да приложите Liprolog по различен начин. Ако това е необходимо, са налични други видове опаковки на Liprolog 100 единици/ml. Говорете с Вашия лекар, ако това се отнася до Вас.


   Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

   Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи понижаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

   Ако кръвната Ви захар е ниска (лека хипогликемия), вземете таблетки глюкоза, захар или изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е препоръчал Вашият лекар и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете леката хипогликемия или незначително инсулиново предозиране. Ако се почувствате по-зле и дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар. Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с инжекция с глюкагон.

   Хапнете глюкоза или захар след инжекцията с глюкагон. Ако не се повлияете от глюкагон, ще трябва да отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.


   Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

   Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.


   Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи стойности на кръвна захар) не се лекуват, те могат да бъдат много сериозни и да предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване (дехидратация), безсъзнание, кома или дори смърт. (вижте точка 4. „Възможни нежелани реакции”).


   Три прости стъпки да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

  • Винаги носете резервна писалка в случай, че загубите Вашата писалка Junior KwikPen или тя се повреди.

  • Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

  • Винаги носете захар със себе си.


   Ако сте спрели приложението на Liprolog

   Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви каже Вашият лекар.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Тежката алергия е рядка (може да засегне до 1 на 1 000 човека). Симптомите са следните:

  • обрив по цялото тяло спадане на кръвното налягане

  • затруднено дишане ускорена сърдечна дейност

  • хриптящо дишане изпотяване

   Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно се свържете с лекар.


   Локалната алергия е честа (може да засегне до 1 на 10 човека). Някои хора получават зачервяване, подуване или сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.


   Липодистрофията е нечеста (може да засегне до 1 на 100 човека). Ако инжектирате инсулин твърде често на едно и също място, мастната тъкан може или да се свие (липоатрофия), или да се удебели (липохипертрофия). Бучките под кожата могат също да се дължат на натрупване на белтък, наречен амилоид (кожна амилоидоза) Инсулинът може да не подейства добре, ако инжектирате в област с бучки. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да предотвратите тези кожни промени.


   Има съобщения за оток (например, подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено при започване на лечението с инсулин или по време на промяна на лечението с цел подобряване на контрола на Вашата кръвна захар.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

   Основни проблеми на диабета Хипогликемия

   Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

   бъде предизвикана, ако:

  • вземате твърде много Liprolog или друг инсулин;

  • изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

  • извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди или след ядене;

  • имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

  • има промени в нуждите Ви от инсулин; или

  • имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.


   Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят на нивата на Вашата кръвна захар (вж. точка 2).


   Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновено се появяват бързо и включват следното:

  • отпадналост ускорена сърдечна дейност

  • нервност или треперене позиви за повръщане

  • главоболие студена пот

   Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми, избягвайте ситуации като шофиране, в които Вие или други хора ще бъдете изложени на риск, вследствие на хипогликемията.


   Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

   Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че:

  • не вземате Liprolog, предназначен за Вас, или друг инсулин;

  • вземате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

  • храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

  • имате температура, инфекция или емоционален стрес.


   Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

  • сънливост липса на апетит

  • зачервено лице дъх с мирис на плодове

  • жажда позиви за повръщане или повръщане


  Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс. Потърсете медицинска помощ незабавно.


  Заболяване

  Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, количеството инсулин, от което се нуждаете, може да се промени. Дори когато не се храните нормално, Вие се нуждаете от инсулин. Изследвайте урината или кръвта си, следвайте Вашите „правила на заболяването” и информирайте Вашия лекар.


 5. Как да съхранявате Liprolog Junior KwikPen


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Преди първоначалната употреба съхранявайте Вашата писалка Liprolog Junior KwikPen в хладилник (2C - 8C). Не замразявайте.


  Съхранявайте Вашата писалка Liprolog Junior KwikPen в периода на използване при стайна температура (15 - 30°С) и я изхвърлете до 28 дни дори, ако част от разтвора остава. Не я оставяйте близко до източници на топлина или на слънце. Не съхранявайте писалката Junior KwikPen, която използвате, в хладилника. Писалката Junior KwikPen не трябва да се съхранява с прикрепена игла.


  Не използвайте това лекарство, ако разтворът е оцветен или има твърди частици в него. Вие можете да го използвате само, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път преди да си направите инжекцията.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор


Как изглежда писалката Liprolog Junior KwikPen и какво съдържа опаковката Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор е стерилен, прозрачен, безцветен воден разтвор и съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (100 единици/ml) инжекционен разтвор. Всяка писалка Liprolog Junior KwikPen съдържа

300 единици (3 милилитра). Писалката Liprolog Junior KwikPen се предлага в опаковка по 1 или 5 предварително напълнени писалки или в групова опаковка по 2 х 5 предварително напълнени писалки. Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба. Писалката Junior KwikPen има вграден патрон. Когато предварително напълнената писалка свърши, Вие не можете да я използвате отново.


Писалката Junior KwikPen е синя. Дозаторното копче е синьо с повдигнати ръбове. Етикетът е бял с оранжево оцветена лента и ивица, оцветена в сиво. Всяка писалка Junior KwikPen доставя 0,5 - 30 единици в стъпки по 0,5 единици.


Притежател на разрешението за употреба


Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.


Производител


Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция.


За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}. РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля, вижте текста на ръководството, който следва.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .

Ръководство за употреба


Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)


image


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете Ръководството за употреба преди да започнете да използвате Liprolog Junior KwikPen и всеки път, когато получите друга писалка Liprolog Junior KwikPen. Възможно е да има нова информация. Тази информация не замества разговора с Вашия медицински специалист относно заболяването Ви или лечението Ви.

Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen („писалка“) е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро инжекционен разтвор. С една писалка можете да си прилагате дози многократно.


– Може да има прах, храна или течност в писалката. Изхвърлете тази писалка и вземете нова писалка. Може да се наложи да получите рецепта от Вашия медицински специалист.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, позвънете на Вашия медицински специалист за помощ или се свържете с Вашия локален филиал на Lilly.


Дата на преразглеждане на документа: