Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Atectura Breezhaler
indacaterol, mometasone

Листовка: информация за потребителя


Atectura Breezhaler 125 микрограма/62,5 микрограма прах за инхалация, твърди капсули Atectura Breezhaler 125 микрограма/127,5 микрограма прах за инхалация, твърди капсули Atectura Breezhaler 125 микрограма/260 микрограма прах за инхалация, твърди капсули индакатерол/мометазонов фуроат (indacaterol/mometasone furoate)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


image

Стъпка 1б:

Отворете инхалатора


Стъпка 1в: Вземете капсула Отделете едно от

гнездата на блистера. Отлепете предпазното блистерно фолио и извадете капсулата. Не избутвайте капсулата през фолиото. Не гълтайте капсулата.


image

image

image

image

image

При пробиване на капсулата трябва да чуете звук. Пробийте капсулата само веднъж.


image

Стъпка 2б: Отпуснете страничните бутони


image

Стъпка 3б: Инхалирайте дълбоко лекарството

Дръжте инхалатора,

както е показано на картинката.

Поставете накрайника в устата си и затворете устните си около него. Не натискайте страничните бутони.

Вдишайте бързо и колкото можете по- дълбоко.

По време на инхалацията ще чуете бръмчащ звук. Възможно е да усетите вкуса на лекарството докато инхалирате.


Стъпка 3в: Задръжте дъха си Задръжте дъха си за поне 5 секунди.


Стъпка 3г: Изплакнете устата си След всяка доза

изплаквайте устата си с вода и я изплювайте.


Останал Празна прах


Отстранете празната капсула

Изхвърлете празната

капсула в контейнера за домашни отпадъци. Затворете инхалатора и поставете капачката.image

Стъпка 1г:

Поставете капсулата Никога не поставяйте капсулата директно в накрайника.


image

Стъпка 1д:

Затворете инхалатора

Важна информация

 • Капсулите Atectura Breezhaler трябва винаги да се съхраняват в блистера

 • Не избутвайте капсулата през фолиото, за да я извадите от блистера.

 • Не гълтайте капсулата.

 • Не използвайте капсулите Atectura Breezhaler с друг инхалатор.

 • Не използвайте инхалатора Atectura Breezhaler за прилагане на друг вид лекарство на капсули.

 • Никога не поставяйте капсулата в устата си или в накрайника на инхалатора.

 • Не натискайте страничните бутони

 • Не духайте срещу накрайника.

 • Не натискайте страничните бутони докато инхалирате през накрайника.

 • Не пипайте капсулите с мокри ръце.

 • Никога не изплаквайте инхалатора с вода.

и да се изваждат

непосредствено преди употреба.

повече от веднъж.

Вашата опаковка Atectura Breezhaler с инхалатор

съдържа:

Камера на Накрайник капсулата

Капачка


Екран Странични

бутони

Гнездо


Инхалатор Основа на инхалатора Блистер

Често задавани въпроси


Защо инхалаторът не издава шум по време на инхалацията?

Капсулата може да

заседне в камерата. Ако това се случи, внимателно я освободете като почуквате по основата на инхалатора.

Инхалирайте лекарството отново като повторите стъпки от 3a до 3г.


Какво трябва да направя, ако има останал прах вътре в капсулата?

Не сте приели

достатъчно от Вашето лекарство. Затворете инхалатора и повторете стъпки от 3a до 3г.


Кашлях след инхалацията – има ли значение?

Това може да се случи.

Щом капсулата е празна, сте приели достатъчно от Вашето лекарство.


Усетих малки парченца от капсулата върху езика си – има ли значение?

Това може да се случи.

Не е вредно. Вероятността капсулата

да се счупи на малки парченца се повишава, ако е пробита повече от

веднъж.

Почистване на инхалатора Избършете накрайника

отвън и отвътре с чиста, суха кърпа, която не отделя власинки, за да отстраните останалия прах. Пазете инхалатора сух. Никога не изплаквайте инхалатора с вода.

Изхвърляне на

инхалатора след употреба

Всеки инхалатор трябва

да се изхвърли след като всички капсули са използвани. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата и инхалаторите, които вече не са необходими.

image


Основа