Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Mixtard
insulin human (rDNA)

ЦЕНИ

Suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml 5 cartridges

На едро: 47,47 лв
На дребно: 54,78 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Mixtard 40 Penfill 100 IU/ml (международни единици/ml) инжекционна суспензия в патрон

човешки инсулин (human insulin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Mixtard и какво съдържа опаковката

Mixtard представлява инжекционна суспензия. Течността трябва да бъде равномерно бяла и мътна след ресуспендиране.

Опаковки от 1, 5 и 10 патрона по 3 ml. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Суспензията е мътна, бяла и водна.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .