Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Takhzyro
lanadelumab

ЦЕНИ

Solution for injection 300 mg – 2 ml 1 vial + 1 syringe + 2 needles

На едро: 26 955,52 лв
На дребно: 26 985,52 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 300 mg - 2 ml 1 pre-filled syringe

На едро: 26 955,52 лв
На дребно: 26 985,52 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


TAKHZYRO 300 mg инжекционен разтвор във флакон

ланаделумаб (lanadelumab)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Инжектирането на TAKHZYRO може да бъде обобщено в 5 стъпки:


 1. Подготвяне на флакона TAKHZYRO

 2. Прикрепване на иглата с тъп връх за достъп до флакона към спринцовката

 3. Прехвърляне на TAKHZYRO в спринцовката и смяна с игла с остър връх за инжектиране

 4. Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране

 5. Инжектиране на TAKHZYRO


  Стъпка 1: Подготвяне на флакона TAKHZYRO

  1. Извадете флакона от хладилника

   15 минути преди употреба, за да достигне стайна температура (15°C до 25°C) преди

   подготвяне на инжекцията.


   image

   б) Преди да приготвите дозата, почистете работното пространство и измийте ръцете си. Преди инжектиране не докосвайте никакви повърхности или тялото си, особено лицето, след като си измиете ръцете.


   в) Вземете TAKHZYRO и консумативите и ги поставете на Вашата добре осветена работна повърхност.


   г) Извадете флакона от опаковката. Не използвайте флакона, ако капачето, покриващо запушалката липсва.


   д) Обърнете внимателно флакона

   3 до 5 пъти, за да се гарантира, че разтворът е смесен. Не разклащайте

   флакона, тъй като това може да

   предизвика образуване на пяна.


   image

   е) Проверете разтвора във флакона за наличие на частици или промяна на цвета (нормално разтворът е безцветен или бледожълт). Не използвайте, ако забележите частици или промяна на цвета.


   Важно: не разклащайте.


   image

   ж) Отстранете пластмасовото капаче от флакона. Не отстранявайте гумената запушалка на флакона.


   image

   з) Поставете флакона на равна повърхност.

   Почистете гумената запушалка на флакона с тампон, напоен със спирт, и оставете да изсъхне.


   image

   Стъпка 2: Прикрепване на иглата с тъп връх за достъп до флакона към спринцовката


   image

   а) Завийте иглата с тъп връх с размер 18 G за достъп до флакона към спринцовката 3 ml.


   image

   Важно: не отстранявайте капачката на иглата, когато я прикрепвате към спринцовката.


   б) Изтеглете назад буталото, за да напълните спринцовката с въздух в количество, равно на количеството на разтвора във флакона.


   image

   в) Издърпайте рязко капачката на иглата от спринцовката, без да докосвате иглата. Не изтегляйте буталото.

   image

   Стъпка 3: Прехвърляне на TAKHZYRO в спринцовката и смяна с игла с остър връх за инжектиране


   а) Въведете иглата в центъра на гумената запушалка.


   б) Натиснете буталото надолу, за да въведете въздух във флакона, и задръжте буталото натиснато надолу.


   image

   image

   в) Обърнете бавно флакона с дъното нагоре с прикрепената игла и спринцовка. Издърпайте буталото, за да изтеглите цялата доза във флакона.


   Важно: уверете се, че върхът на иглата остава в течността, за да се избегне изтегляне на въздух, докато изтегляте буталото.


   image

   г) Отстранете големите въздушни мехурчета, като внимателно почукате спринцовката с пръсти, докато въздушните мехурчета достигнат до горната част на спринцовката.


   image

   Натиснете бавно буталото, като позволите на въздуха да премине обратно във флакона, докато разтворът достигне горната част на спринцовката.


   Повторете тази стъпка, докато големите въздушни мехурчета бъдат отстранени.


   image

   д) Без да изваждате иглата от флакона, развийте спринцовката, като хванете горната част на иглата и завъртите спринцовката обратно на часовниковата стрелка.


   image

   Поставете спринцовката отново в изправено положение.


   е) Поставете иглата с тъп връх с размер 18 G за достъп до флакона и флакона в контейнер за изхвърляне на остри предмети.


   image

   image

   ж) Завийте иглата с размер 27 G х 13 mm с остър връх за инжектиране към спринцовката.


   Важно: не отстранявайте капачката на иглата, когато я прикрепвате към спринцовката.


   Не използвайте иглата с тъп връх за достъп до флакона за инжектиране на TAKHZYRO, тъй като това може да предизвика болка и кървене.

   Стъпка 4: Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране


   image

   1. Изберете място за инжектиране в областта на корема, бедрото или мишницата. Инжекцията трябва да се прилага подкожно.


   image

   б) Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт, и оставете кожата да изсъхне напълно.


   Важно:


   image

   • Важно е да използвате различни местата за инжектиране, за да поддържате кожата си в добро състояние.


   • Областта, която изберете за инжектиране, трябва да е

    на поне 5 cm от белези или

    пъпа. Не избирайте област, в която има посиняване, подуване или болезненост.


   • Външната повърхност на мишницата не се препоръчва, ако сами си поставяте инжекцията.


Стъпка 5: Инжектиране на TAKHZYRO


image

image

в) Издърпайте рязко капачката на иглата от спринцовката, без да докосвате иглата. Не изтегляйте буталото. Не докосвайте върха на иглата и не допускайте тя да докосне друга повърхност.


Важно: инжектирайте TAKHZYRO при стайна температура в рамките на 2 часа след приготвянето на спринцовката за прилагане. Можете също да поставите спринцовката за прилагане в хладилник при 2°C до 8°C, като трябва да я използвате в рамките на 8 часа.


image

image

г) Захванете внимателно около 3 cm кожа от почистеното място за инжектиране и въведете иглата.


image

Важно: уверете се, че инжектирате в подкожно пространство, което не е твърде повърхностно (кожен слой) или твърде дълбоко (мускул).


д) Натиснете бавно буталото, докато цялото лекарство бъде инжектирано. Отпуснете кожната гънка и внимателно извадете иглата. Не поставяйте обратно капачката на иглата.


image

е) Поставете иглата с размер 27 G х 13 mm с остър връх за инжектиране и спринцовката в контейнер за изхвърляне на остри предмети.