Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Entecavir Accord
entecavir

ЦЕНИ

Film-coated tablet 0.5 mg 30 x 1 (unit dose)

На едро: 227,24 лв
На дребно: 257,24 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Ентекавир Accord 0,5 mg филмирани таблетки Ентекавир Accord 1 mg филмирани таблетки ентекавир (entecavir)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Деца и юноши

Нежеланите реакции при деца и юноши са подобни на тези при възрастни, както са описани по- горе, със следната разлика:

Много чести (най-малко 1 на 10 пациенти): ниски нива на неутрофили (един вид бели кръвни

клетки, които са важни за борба с инфекцията).


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или, фармацевт.

image

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Ентекавир Accord


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката, блистера или картонената опаковка след „Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  След отваряне на бутилката използвайте в рамките на 90 дни.

  Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Ентекавир Accord

Активното вещество е ентекавир.


ЕнтекавирAccord 0,5 mgфилмиранитаблетки

Всяка таблетка съдържа ентекавир монохидрат, еквивалентен на 0,5 mg ентекавир.


ЕнтекавирAccord 1 mg филмиранитаблетки

Всяка таблетка съдържа ентекавир монохидрат, еквивалентен на 1 mg ентекавир.


Другите съставки са:

Ядро на таблетката: калциев карбонат, нишесте, прежелатинизирано, кармелоза натрий, соеви полизахариди, лимонена киселина монохидрат, натриев стеарилфумарат.


Таблетна обвивка:

ЕнтекавирAccord 0,5 mg филмиранитаблетки

хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол, полисорбат 80


ЕнтекавирAccord 1 mg филмиранитаблетки

хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол, железен оксид червен (Е172)


Как изглежда Ентекавир Accord и какво съдържа опаковката

Ентекавир Accord 0,5 mg филмирани таблетки: Бели до почти бели, с триъгълна форма,

двойноизпъкнали филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “J” от едната страна, и "110" от другата страна.


Ентекавир Accord 1 mg филмирани таблетки: Розови, с триъгълна форма, двойноизпъкнали филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “J” от едната страна, и "111" от другата страна.


Ентекавир Accord се предлагат в картонени кутии, съдържащи 30 x 1 или 90 x 1 филмирана таблетка (в еднодозови блистери) и в бутилки, съдържащи 30 филмирани таблетки.


Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Испания


image

Производител


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Малта


image

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Accord Healthcare Limited, UK

Тел: 0044 208 863 1427


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .