Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Insuman
insulin human

ЦЕНИ

sol.inj. prefilled pen (Optiset) 300 IU 5

На едро: 48,98 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 IU/ml - 3 ml IU 5 in pre-filled pen (SoloStar)

На едро: 38,38 лв
На дребно: 44,28 лв
Възстанови: 0,00 лв

Suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml 5 cartridges (For Optipen)

На едро: 41,09 лв
На дребно: 47,41 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Insuman Comb 30 SoloStar 100 IU/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

Човешки инсулин (Insulin human)


Прочетете внимателно цялата листовка, включително Инструкциите за употреба на Insuman Comb 30 SoloStar предварително напълнена писалка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Insuman Comb 30 и за какво се използва

 1. Какво трябва да знаете, преди да използвате Insuman Comb 30

 2. Как да използвате Insuman Comb 30

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Insuman Comb 30

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.


 1. Какво представлява Insuman Comb 30 и за какво се използва


  Insuman Comb 30 съдържа активното вещество човешки инсулин, което се произвежда по биотехнологичен процес и е идентичен на собствения инсулин в организма.


  Insuman Comb 30 е инсулинов продукт с постепенно начало и голяма продължителност на действие. Той се предлага в патрони, запечатани в писалки-инжектори за еднократна употреба, SoloStar.


  Insuman Comb 30 се използва за понижаване на високата кръвна захар при пациенти със захарен диабет, които се нуждаят от лечение с инсулин. Захарният диабет е заболяване, при което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на кръвната захар.


 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Insuman Comb 30


  Не използвайте Insuman Comb 30


  Ако сте алергични (свръхчувствителни) към инсулин или към някоя от останалите съставки на

  Insuman Comb 30.

  Предупреждения и предпазни мерки


  Insuman Comb 30 в предварително напълнена писалка е подходящ само за инжектиране непосредствено под кожата (вижте също точка 3). Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.


  Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Insuman Comb 30.

  Спазвайте стриктно инструкциите за дозата на инсулина, проследяването (изследванията на кръв и урина), диетата и физическата активност (физическа работа и натоварвания) както сте ги

  обсъждали с Вашия лекар.


  Специални групи пациенти

  Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми или сте в старческа възраст, разговаряйте с Вашия лекар, тъй като може да се нуждаете от по-ниски дози инсулин.


  Промени на кожата на мястото на инжектиране

  Мястото на инжектиране трябва да се редува, за да се предотвратят кожни промени, като поява на бучки под кожата. Инсулинът може да не подейства добре, ако го инжектирате в област с

  бучки (вж. „Как да използвате Insuman Comb 30“). Ако към настоящия момент инжектирате в

  област с бучки, свържете се с Вашия лекар, преди да започнете да инжектирате в друга област. Вашият лекар може да Ви посъветва да проверявате по-често кръвната си захар и да коригирате дозата на инсулина или на други антидиабетни лекарства, които получавате.


  Пътувания

  Преди пътуване се консултирайте с Вашия лекар. Може да Ви се наложи да говорите за:

  - наличието на Вашия инсулин в страната, която ще посетите,

  • достатъчно количество инсулин, игли и т.н.,

  • правилно съхраняване на Вашия инсулин по време на пътуване,

  • време за хранене и прилагането на инсулин докато пътувате,

  • възможните ефекти от смяна на часовите пояси,

  • евентуални нови рискове за здравето в страните, които ще посетите

  • какво трябва да направите в случаите на спешност, когато се почувствате зле или се разболеете.


   Заболявания и травми

   В следните ситуации овладяването на Вашия диабет може да изисква много грижи:

  • ако сте болни или имате сериозна травма, нивото на Вашата кръвна захар може да се повиши (хипергликемия).

  • ако не ядете достатъчно, нивото на Вашата кръвна захар може да стане прекалено ниско

   (хипогликемия).

   В повечето случаи ще се нуждаете от лекар. Свържете се с лекар отрано.


   Ако имате диабет тип І (инсулино-зависим захарен диабет), не спирайте Вашия инсулин и продължете да поемате достатъчно въглехидрати. Винаги информирайте хората, които се грижат за Вас или Ви лекуват, че имате нужда от инсулин.


   Някои пациенти с дългогодишен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или прекаран инсулт (мозъчен удар), лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност. Уведомете Вашия лекар възможно най-рано, ако получите симптоми на сърдечна недостатъчност като необичаен задух или бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток (едем).


   Други лекарства и Insuman Comb 30


   Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар (спадане, повишаване или и двете в зависимост от ситуацията). Във всеки случай, може да се наложи да се регулира дозата

   на Вашия инсулин, за да се избегнат прекалено ниски или прекалено високи нива на кръвната захар. Внимавайте, когато започвате да вземате или спирате друго лекарство.


   Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Попитайте своя лекар преди да вземете някакво лекарство дали то може да повлияе на нивото на кръвната Ви захар и какви действия да предприемете, ако това се налага.


   Лекарствата, които могат да предизвикат спадане на нивото на кръвната Ви захар (хипогликемия), включват:

  • всички други лекарства за лечение на диабет,

  • инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) (използвани за лечение на определени сърдечни заболявания или високо кръвно налягане),

  • дизопирамид (използван за лечение на определени сърдечни заболявания),

  • флуоксетин (използван за лечение на депресия),

  • фибрати (използвани за понижаване на високи нива на липидите в кръвта),

  • инхибитори на моноаминооксидазата (MAO) (използвани за лечение на депресия),

  • пентоксифилин, пропоксифен, салицилати (като аспирин, използван за облекчаване на болката и понижаване на температурата),

  • сулфонамидни антибиотици.


   Лекарствата, които могат да предизвикат повишаване на нивото на кръвната Ви захар (хипергликемия), включват:

  • кортикостероиди (като кортизон, използван за лечение на възпаление),

  • даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

  • диазоксид (използван за лечение на високо кръвно налягане),

  • диуретици (използвани за лечение на високо кръвно налягане или прекомерно задържане на течности),

  • глюкагон (панкреатичен хормон използван за лечение на тежка хипогликемия),

  • изониазид (използван за лечение на туберкулоза),

  • естрогени и прогестагени (например в противозачатъчните таблетки, използвани за контролиране на раждаемостта),

  • фенотиазинови производни (използвани за лечение на психични нарушения),

  • соматропин (хормон на растежа),

  • симпатикомиметични лекарства (като епинефрин [aдреналин], салбутамол, тербуталин, използвани за лечение на астма),

  • хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на нарушения на щитовидната

   жлеза),

  • протеазни инхибитори (използвани за лечение на СПИН),

  • атипични антипсихотични лекарства (например оланзапин и клозапин).


   Нивото на кръвната Ви захар може или да спадне, или да се повиши, ако вземате:

  • бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане),

  • клонидин (използван за лечение на високо кръвно налягане),

  • литиеви соли (използвани за лечение на психични нарушения).

   Пентамидин (използван за лечение на някои инфекции причинени от паразити) може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.


   Бета-блокерите, както и другите симпатиколитични лекарства (като клонидин, гванетидин и резерпин) могат да отслабят или да подтиснат напълно първите предупредителни симптоми, които спомагат да разпознаете хипогликемията.


   Ако не сте сигурни дали приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

   Insuman Comb 30 и алкохол


   Нивата на кръвната Ви захар могат да се повишат или да спаднат, ако консумирате алкохол.


   Бременност и кърмене


   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


   Уведомете своя лекар, ако смятате да забременявате или ако вече сте бременна. По време на бременност и след раждане може да се наложи Вашата доза инсулин да бъде променена. Внимателният контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за здравето на Вашето бебе. Няма натрупан опит обаче с употребата на Insuman Comb 30 при бременни жени.


   Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на Вашите дози инсулин и на диетата Ви.


   Шофиране и работа с машини


   Способността Ви за концентрация или реагиране могат да бъдат намалени, ако:

  • имате хипогликемия (ниски нива на кръвната захар),

  • имате хипергликемия (високи нива на кръвната захар),

  • имате проблеми със зрението.


   Не забравяйте този вероятен проблем във всички ситуации, когато можете да изложите на риск себе си и околните (когато шофирате кола или работите с машини). Трябва да се посъветвате с Вашия лекар дали е допустимо да шофирате, ако:

  • имате чести пристъпи на хипогликемия,

  • първите предупредителни симптоми, които спомагат да разпознаете хипогликемията са отслабени или липсват.


   Важна информация относно някои от съставките на Insuman Comb 30


   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Insuman Comb 30


  Доза


  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Въз основа на начина Ви на живот и резултатите от Вашите изследвания на кръвната захар (глюкоза), лекарят ще:

  • определи какво количество Insuman Comb 30 Ви е необходимо на ден,

  • Ви каже кога да изследвате нивото на кръвната Ви захар и дали са необходими изследвания на урината,

  • Ви каже кога може да се нуждаете от инжектиране на по-висока или по-ниска доза

   Insuman Comb 30.


   Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Вие трябва да сте запознати с тези фактори, така че да можете да реагирате правилно на промените в нивото на кръвната Ви захар и да предотвратите прекаленото му покачване или понижаване. Вижте карето в края на тази листовка за повече информация.

   Честота на приложение


   Insuman Comb 30 се инжектира под кожата 30 до 45 минути преди хранене.


   Начин на приложение


   Insuman Comb 30 е течност (суспензия) за инжектиране под кожата. НЕ инжектирайте Insuman Comb 30 във вена (кръвоносен съд).

   SoloStar освобождава инсулин в дози от 1 до 80 единици на степени от 1 единица. Всяка писалка съдържа много на брой дози.


   Вашият лекар ще Ви покаже в коя област от кожата трябва да инжектирате Вашия инсулин. При всяка инжекция променяйте мястото на инжектиране в рамките на определената област от кожата, която използвате.


   Как да работите със SoloStar


   SoloStar е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа човешки инсулин. Insuman Comb 30 в предварително напълнена спринцовка е подходящ само за инжектиране непосредствено под кожата. Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.


   Прочетете внимателно “Инструкции за употреба на SoloStar”, включени в тази листовка. Трябва да използвате писалката както е описано в тези инструкции за употреба.


   Преди всяка употреба трябва да се постави нова инжекционна игла. Да се използват само игли, одобрени за употреба със SoloStar.


   Преди всяка инжекция трябва да се направи проверка за безопасност.


   Размесете добре инсулина и го проверете преди първа употреба. По-късно, трябва отново добре да го размесвате непосредствено преди всяка инжекция.


   Размесването става най-добре като бавно обърнете писалката надолу-нагоре поне 10 пъти. За улеснение на размесването, в патрона има три малки метални топчета.


   След размесването суспензията трябва да бъде равномерно млекообразна. Тя не трябва да се използва, ако остане бистра или ако например има бучки, частици, парцалеста утайка или нещо подобно в суспензията или по стените или дъното на патрона в писалката. В такива случаи се налага да се използва нова писалка с равномерна суспензия след размесване.


   Винаги използвайте нова писалка, ако забележите, че контролът на кръвната Ви захар неочаквано се влошава.Ако мислите, че може би имате проблем със SoloStar, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


   За предпазване от възможно пренасяне на болести, всяка писалка трябва да се използва само от един пациент.


   Специално внимание преди инжектиране


   Трябва да сте сигурни, че инсулинът не е замърсен нито с алкохол, нито с други дезинфектанти или с други вещества.

   Не смесвайте инсулина с други лекарства. Insuman Comb 30, предварително напълнена писалка

   SoloStar, не позволява смесване с друг инсулин в патрона.


   Празните писалки не трябва да се пълнят отново и трябва да се изхвърлят по правилата.


   Не използвайте SoloStar ако е повредена или не работи правилно, в такъв случай тя трябва да се изхвърли и да се използва нова SoloStar.


   Ако сте използвали повече от необходимата доза Insuman Comb 30

  • Ако сте си инжектирали прекалено много Insuman Comb 30, нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено ниско (хипогликемия). Изследвайте често кръвната си

   захар. По принцип за предотвратяване на хипогликемията, трябва да ядете повече и да

   следите кръвната си захар. За информация относно лечението на хипогликемията, вижте карето в края на тази листовка.


   Ако сте пропуснали да използвате Insuman Comb 30

  • Ако сте пропуснали доза Insuman Comb 30 или ако не сте си инжектирали достатъчно инсулин, нивото на кръвната Ви захар може значително да се повиши

   (хипергликемия). Изследвайте често кръвната си захар. За информация относно лечението на хипергликемията, вижте карето в края на тази листовка.

  • Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


   Ако сте спрели употребата на Insuman Comb 30

   Това може да доведе до тежка хипергликемия (много висока кръвна захар) и кетоацидоза (натрупване на киселина в кръвта, защото организмът разгражда мазнини вместо захар). Не спирайте лечението с Insuman Comb 30 без консултация с лекар, който ще Ви каже какво трябва да се направи.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


   Объркване на инсулина


   Винаги трябва да проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне объркване между Insuman Comb 30 и други инсулини.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Най-сериозни нежелани реакции

  Нечесто съобщавани нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

  • Тежка алергична реакция с ниско кръвно налягане (шок)


   Нежелани реакции, съобщавани с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

  • Най-честата нежелана реакция е хипогликемия (ниски нива на кръвната захар). Сериозната хипогликемия може да причини сърдечен удар или мозъчно увреждане и може да бъде животозастрашаваща. За допълнителна информация относно нежеланите реакции при ниско ниво на кръвната захар или високо ниво на кръвната захар, вижте карето в края на тази листовка.

  • Могат да възникнат тежки алергични реакции към инсулин, които могат да бъдат животозастрашаващи. Такива реакции към инсулина или към помощните вещества могат да предизвикат обширни кожни реакции (обрив и сърбеж по цялото тяло), тежък оток на кожата

   или лигавиците (ангиоедем), задух, спадане на кръвното налягане с ускорена сърдечна дейност и изпотяване.


   Други нежелани реакции

   Често съобщавани нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

  • Оток

   Инсулиновото лечение може също да доведе до временно натрупване на вода в организма и до отоци на прасците и глезените.

  • Реакции на мястото на инжектиране


   Нечесто съобщавани нежелани реакции

  • Уртикария на мястото на инжектиране (сърбящ обрив)


   Нежелани реакции, съобщавани с неизвестна честота

  • Задръжка на натрий

  • Очни реакции

   Подчертана промяна (подобрение или влошаване) в контрола на кръвната Ви захар може да наруши временно Вашето зрение. Ако имате пролиферативна ретинопатия (очно заболяване,

   свързано с диабета), тежките пристъпи на хипогликемия могат да причинят временна загуба на зрението.

  • Промени на кожата на мястото на инжектиране

   Ако много често си инжектирате инсулин на едно и също място, подкожната мастна тъкан на това място може да се свие (липоатрофия) или уплътни (липохипертрофия). Бучките под

   кожата могат също да се дължат на натрупване на белтък, наречен амилоид (кожна

   амилоидоза). Инсулинът може да не подейства добре, ако инжектирате в област с бучки. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да предотвратите тези кожни промени.

  • Кожни и алергични реакции

   Могат да възникнат други леки реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване, необичайно силна болка на мястото на инжектиране, сърбеж, подуване или възпаление на

   мястото на инжектиране). Те могат да се разпространят и около мястото на инжектиране. Повечето леки реакции към инсулин обикновено преминават за няколко дни или няколко

   седмици.

  • Антитела към инсулин

  Инсулиновото лечение може да накара организма да произвежда антитела към инсулина (вещества, които действат срещу инсулина). Много рядко обаче това може да наложи промяна

  в дозата на инсулина.


  Съобщаване на нежелани реакции

  image

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Insuman Comb 30


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте Insuman Comb 30 след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:” и етикета на писалката след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  Неупотребявани писалки

  Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C). Да не се замразява. Да не се поставя предварително напълнената писалка близо до замразяващата камера или в хладилна чанта. Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.


  Писалки в употреба

  Предварително напълнените писалки в употреба или носени като резерва може да се съхраняват максимум 4 седмици под 25°C, като се пазят от директна топлина (т.е. близо до нагряващ обект) или директна светлина (пряка слънчева светлина или близо до лампа). Писалката в употреба не трябва да се съхранява в хладилник. Не използвайте писалката след този период.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Insuman Comb 30

Insuman Comb 30”).


В такъв случай можете да изпаднете в тежка хипогликемия (дори да изгубите съзнание), преди да сте наясно с проблема. Опитвайте се да разпознавате своите предупредителни симптоми за хипогликемия. Ако е необходимо, по-честото изследване на кръвната захар може да помогне за разпознаване на леки хипогликемични епизоди, които иначе могат да бъдат пропуснати. Ако не сте сигурни в разпознаването на предупредителните си симптоми, избягвайте ситуации (като шофиране), в които Вие или околните можете да бъдете изложени на опасност поради хипогликемия.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипогликемия?


1. Не си инжектирайте инсулин. Незабавно изяжте 10 до 20 грама захар, като глюкоза, бучки захар, или подсладена със захар напитка. Внимание: изкуствените подсладители и храните, съдържащи изкуствени подсладители (като диетичните напитки) не помагат срещу хипогликемията.

 1. След това изяжте нещо, което има по-дълготраен ефект за повишаване на кръвната Ви захар (като хляб или тестени изделия). Вашият лекар или медицинска сестра трябва

  предварително да са говорили с Вас по този въпрос.

 2. Ако хипогликемията се възобнови, изяжте още 10 до 20 грама захар.

 1. Свържете се веднага с лекар, ако не можете да овладеете хипогликемията, или ако тя се възобнови.


  Информирайте Вашите роднини, приятели и близки колеги за следното:

  Ако не сте в състояние да преглъщате, или ако сте в безсъзнание, ще Ви е необходима инжекция с глюкоза или глюкагон (лекарство, което повишава кръвната захар). Тези инжекции

  са оправдани дори ако не е сигурно, че сте в хипогликемия.


  Препоръчително е да си изследвате кръвната захар непосредствено след като сте поели глюкоза, за да проверите дали наистина сте в хипогликемия.


  image

  Insuman Comb 30 SoloStar инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка. Инструкции за употреба.


  SoloStar е предварително напълнена писалка за инжектиране на инсулин. Вашият лекар е решил, че SoloStar е подходяща за Вас въз основа на способността Ви да работите със SoloStar. Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за правилната инжекционна техника, преди да използвате SoloStar.


  Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате Вашата SoloStar. Ако не сте в състояние да използвате SoloStar или да спазвате сами тези инструкции, трябва да използвате SoloStar само ако разполагате с помощ от човек, способен да спазва напълно инструкциите. Дръжте писалката както е показано в тази листовка. За да сте сигурни, че четете дозата правилно, дръжте писалката хоризонтално, с иглата от ляво и прозореца за дозата от дясно, както е показано на илюстрациите по-долу.


  Спазвайте стриктно тези инструкции всеки път, когато използвате SoloStar, за да сте сигурни, че получавате точната доза. Ако не спазвате напълно тези инструкции, може да получите твърде много или твърде малко инсулин, което може да се отрази на Вашата кръвна захар.


  Можете да нагласявате дози от 1 до 80 единици на степени от 1 единица. Всяка писалка съдържа много на брой дози.


  Запазете тази листовка за бъдеща справка.


  image

  Ако имате някакви въпроси относно SoloStar или относно диабета, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, или се обадете на местния телефонен номер на Sanofi- Aventis, посочен на предната страница на тази листовка.


  Капачка на писалката Инжекционна игла (не включена) Тяло на писалката

  Прозорец за

  Защитно уплътнение

  Резервоар с инсулин

  дозата


  Външна

  Вътрешна


  Игла Гумено уплътнение Дозатор

  Инжекционен

  капачка на

  иглата

  капачка на

  иглата

  бутон


  Схема на писалката


  Важна информация за употребата на SoloStar:


    • Винаги поставяйте нова игла преди всяка употреба. Използвайте само игли пригодени за употреба със SoloStar.

    • Не избирайте доза и/или не натискайте бутона за инжектиране, без да е поставена игла.

    • Винаги правете проверка за безопасност преди всяка инжекция (вижте Стъпка3).

    • Тази писалка е само за Ваша употреба. Не я преотстъпвайте на никой друг.

    • Ако Вашата инжекция се поставя от друг човек, трябва да се обръща специално внимание, за да се избегнат случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекции .

    • Никога не използвайте SoloStar, ако е повредена или ако не сте сигурни, че работи правилно.

    • Винаги носете резервна SoloStar, в случай че Вашата SoloStar е изгубена или повредена.

     Стъпка 1. Проверка на инсулина


     1. Проверете етикета на Вашата SoloStar, за да сте сигурни, че съдържа правилния инсулин.

Insuman SoloStar е бяла с оцветен бутон за инжектиране. Цветът на бутона за инжектиране варира, в зависимост от състава на използвания инсулин Insuman. Картинките по-долу служат само за илюстрация.


Б. Свалете капачката на писалката.


В. Проверете вида на Вашия инсулин

Ако използвате инсулин суспензия (Insuman Basal или Insuman комбинации), обърнете писалката нагоре надолу поне 10 пъти за ресуспендиране на инсулина. Обръщайте писалката леко, за да избегнете разпенване в патрона.


image


След разбъркването проверете вида на Вашия инсулин. Инсулиновите суспензии трябва да имат еднороден млечнобял вид.


Стъпка 2. Поставяне на иглата


За всяка инжекция винаги поставяйте нова стерилна игла. Това ще предотврати замърсяване и възможно запушване на иглата.


Преди употреба на иглата, прочетете внимателно „Инструкциите за употреба”, придружаващи иглите.


Обърнете внимание: Показаните игли служат само за илюстрация.


A. Свалете защитния етикет на нова игла.


Б. Поставете иглата върху писалката така, че да са в една линия и я задръжте в тази позиция, докато я закрепвате (чрез завинтване или натиск в зависимост от вида на иглата).


image.


image

 1. Ако иглата е под ъгъл, докато я закрепвате, тя може да повреди гуменото уплътнение и да причини пропускане на течност или счупване на иглата.

  Стъпка 3. Провеждане на проверка за безопасност


  Винаги правете проверка за безопасност преди всяка инжекция. Така ще се уверите, че получавате точната доза чрез:

    • осигуряване на правилна работа на писалката и иглата

 2. отстраняване на въздушните мехурчета


  1. Изберете доза от 2 единици чрез завъртане на дозатора.


image


image

Б. Свалете външната капачка на иглата и я запазете, за да отстраните използваната игла след инжекцията. Свалете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете.


Запази Изхвърли


В. Дръжте писалката с игла, насочена нагоре.


Г. Почукайте резервоара за инсулин с пръст, така че въздушните мехурчета да изплуват по посока към иглата.


Д. Натиснете докрай бутона за инжектиране. Проверете излиза ли инсулин от върха на иглата.


image


Може да Ви се наложи да направите проверката за безопасност няколко пъти преди да се види инсулин.


   • Ако не излиза инсулин, проверете за въздушни мехурчета и повторете проверката за безопасност още два пъти, за да ги отстраните.

   • Ако все още не излиза инсулин, иглата може да е запушена. Сменете иглата и опитайте отново.

   • Ако не излиза инсулин след смяна на иглата, Вашата SoloStar може да е повредена. Не използвайте тази SoloStar.

    Стъпка 4. Избиране на дозата


    Можете да нагласявате дозата на степени от по 1 единица, от минимум 1 единица до максимум 80 единици. Ако имате нужда от доза, по-голяма от 80 единици, трябва да я приложите с две или повече инжекции.


    A. Проверете дали прозорецът за дозата показва „0” след проверката за безопасност


    Б. Изберете необходимата за Вас доза (в примера по-долу, избраната доза е 30 единици).

    Ако завъртите повече от Вашата доза, можете да върнете чрез завъртане обратно.


    image


   • Не натискайте бутона за инжектиране докато завъртате, тъй като ще изтече инсулин.


   • Не можете да завъртате дозатора повече от цифрата на единиците, останали в писалката.

    Не насилвайте дозатора. В този случай можете да инжектирате единиците, останали в писалката и да допълните дозата с нова SoloStar или да използвате нова SoloStar за

    Вашата цяла доза.


    Стъпка 5. Инжектиране на дозата


    A. Използвайте инжекционната техника, препоръчана Ви от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


    Б. Въведете иглата в кожата.


    image


    В. Въведете дозата чрез натискане докрай на бутона за инжектиране. Цифрата на прозореца за дозата ще се върне на „0” след като инжектирате.


    image


    Г. Дръжте бутона за инжектиране натиснат докрай. Бройте бавно до 10 преди да извадите иглата от кожата. Това гарантира, че цялата доза инсулин е инжектирана.


    Буталото на писалката се премества с всяка доза. Буталото ще достигне края на патрона, когато всичките 300 единици инсулин са били използвани.


    Стъпка 6. Сваляне и изхвърляне на иглата


    Винаги сваляйте иглата след всяка инжекция и съхранявайте SoloStar без игла.

    Това ще помогне да се предотврати:

   • Замърсяване и/или инфекция

   • Навлизане на въздух в резервоара с инсулин и изтичане на инсулин, което може да причини неточно дозиране.


    A. Поставете външната капачка обратно върху иглата и я използвайте, за да развинтите иглата от писалката. За да намалите риска от случайни наранявания с иглата, никога не поставяйте обратно вътрешната капачка на иглата.


   • Ако Вашата инжекция се прави от друг човек, или ако Вие правите инжекция на друг човек, трябва да се обръща специално внимание при отстраняване и изхвърляне на иглата Следвайте препоръчваните мерки за безопасност при сваляне и изхвърляне на иглите (напр. свържете се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра), за да намалите риска от случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекциозни заболявания.


Б. Изхвърлете иглата безопасно.


В. Винаги поставяйте обратно капачката на писалката и тогава прибирайте писалката до Вашата следваща инжекция.


Инструкции за съхранение


Моля прегледайте обратната страна (инсулин) на тази листовка за инструкциите за съхранение на SoloStar.


Ако Вашата SoloStar се съхранява на студено, извадете я 1 до 2 часа преди да инжектирате, за да се затопли до стайна температура. Инжектирането на студен инсулин е по-болезнено.


Изхвърлете използваната SoloStar според изискванията на Вашите местни власти.


Поддържане


Пазете Вашата SoloStar от прах и замърсяване.


Можете да почиствате отвън Вашата SoloStar чрез избърсване с влажна кърпа.


Не мокрете, не мийте и не смазвайте писалката, тъй като това може да я повреди.


Вашата SoloStar е пригодена да работи точно и безопасно. С нея трябва да се борави внимателно. Избягвайте ситуации, при които SoloStar може да бъде повредена. Ако мислите, че Вашата SoloStar може да е повредена, използвайте нова.