Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Revolade
eltrombopag

ЦЕНИ

Film-coated tablet 50 mg 28 in blister

На едро: 3 891,18 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 25 mg 28 in blister

На едро: 1 703,20 лв
На дребно: 1 733,20 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Revolade 25 mg прах за перорална суспензия

елтромбопаг (eltrombopag)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

информирайте незабавно Вашия лекар.


Кървене или получаване на синини след като спрете лечението

В рамките на две седмици след спиране на приема на Revolade, броят на тромбоцитите в кръвта обикновено пада до стойностите от преди започване на приема на Revolade. По-ниският брой

на тромбоцитите може да повиши риска от кървене или получаване на синини. Вашият лекар ще проверява броя на тромбоцитите за период от най-малко 4 седмици, след като спрете да

приемате Revolade.

Информирайте Вашия лекар, ако имате някакво кървене или синини, след спиране на Revolade.


Някои хора може да имат кървене от храносмилателната система след спиране на пегинтерферон, рибавирин и Revolade. Симптомите включват:

image

image

image

image

image


Уверете се, че бутилката, капачката и капакът са сухи преди да ги използвате.

За да приготвите дозата

1. Уверете се, че капакът е свален от бутилката за смесване.

2. Напълнете спринцовката с 20 ml питейна вода от

стъклената или порцелановата чаша.

За приготвянето на всяка доза Revolade за перорална суспензия трябва да се използва нова дозираща спринцовка за перорални

форми за еднократна употреба.

 • Най-напред натиснете буталото надолу по цялата дължина на спринцовката.

 • Вкарайте върха на спринцовката във водата

 • Изтеглете обратно буталото до маркировката 20 ml върху спринцовката.


3. Прехвърлете водата в отворената бутилка за смесване

 • Бавно натиснете буталото по цялата дължина на спринцовката.


4. Вземете само предписания брой сашета за една доза от комплекта.

 • 25 mg доза — 1 саше

 • 50 mg доза — 2 саше

 • 75 mg доза — 3 саше

5. Добавете праха от предписания брой сашета в бутилката.

 • Потупайте горната част на всяко саше за да се уверите, че съдържанието е паднало в долната му част

 • Срежете върха на всяко саше с ножица

 • Изпразнете съдържанието на всяко саше в бутилката за смесване

 • Уверете се, че не разсипвате прах извън бутилката за смесване.


6. Завийте капака върху бутилката за смесване. Уверете се, че капачката е здраво

притисната към капака, така че да е затворена.

7. Внимателно и бавно разклатете бутилката за смесване назад и напред в продължение на поне 20 секунди за да смесите водата с праха.

 • Не разклащайте силно бутилката — така може да разпените лекарството.


За да дадете лекарството на пациент

8. Уверете се, че буталото е натиснато надолу.

 • Отворете капачката на капака на бутилката за смесване

 • Вкарайте върха на спринцовката в дупката на капака на бутилката.

9. Напълнете спринцовката с лекарството.

 • Обърнете бутилката за смесване надолу заедно със спринцовката.

 • Изтеглете обратно буталото, докато цялото лекарство попадне в спринцовката.

 • Лекарството е тъмно кафява течност.

 • Отстранете спринцовката от бутилката.10. Дайте лекарството на пациента. Направете го незабавно,

след като сте приготвили дозата.

 • Поставете върха на спринцовката откъм вътрешната страна на бузата на пациента.

 • Бавно натиснете буталото докрай, така че лекарството да попадне в устата на пациента.

Уверете се, че пациентът има време да го глътне.


image


ВАЖНО:

Вече сте дали на пациента почти цялата доза от лекарството. Но има известно количество,

което е останало в бутилката, дори да не го виждате.

Сега трябва да изпълните стъпки 11 до 13, за да сте сигурни, че пациентът е получил цялото лекарство.

11. Отново напълнете спринцовката, този път с 10 ml

питейна вода.

 • Най-напред натиснете буталото надолу по цялата дължина на спринцовката.

 • Вкарайте върха на спринцовката във водата

 • Изтеглете обратно буталото до маркировката 10 ml върху спринцовката.

12. Прехвърлете водата в бутилката за смесване.

 • Вкарайте върха на спринцовката в дупката на капака на бутилката.

 • Бавно натиснете буталото надолу по цялата дължина на пероралната спринцовка.

 • Притиснете здраво капачката към капака на бутилката за смесване.

13. Повторете стъпки 7 до 10 – внимателно разклатете бутилката, за да смесите остатъка от

лекарството, след това дайте цялата течност на пациента.

За да почистите

14. Ако сте разсипали прах или от приготвеното лекарство, почистете го с мокра кърпичка

за еднократна употреба. Бихте могли да ползвате ръкавици за еднократна употреба, за да не се оцвети кожата Ви.

 • Изхвърлете кърпичката и ръкавиците, които сте използвали, за да почистите, във Вашия домашен контейнер за отпадъци.

15. Почистете пособията за смесване.

 • Изхвърлете използваната дозираща спринцовка за перорални форми. За приготвянето на всяка доза Revolade за перорална суспензия трябва да се използва нова дозираща

 • Изплакнете бутилката за смесване и капака под течаща вода. (По бутилката за смесване може да се образуват петна от лекарството. Това е нормално.)

 • Оставете всички пособия да изсъхнат на въздуха.

 • Измийте ръцете си със сапун и вода.

спринцовка за перорални форми.

След като сте използвали всичките 30 сашета в комплекта, изхвърлете бутилката. Винаги

започвайте с напълно нов комплект за всеки 30 сашета.


image

Съхранявайте Revolade прах за перорална суспензия, включително комплекта за прилагане, и всички лекарства на място, недостъпно за деца.