Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Galvus
vildagliptin

ЦЕНИ

Tablet 50 mg 28 in blister

На едро: 36,91 лв
На дребно: 43,18 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Galvus 50 mg таблетки

вилдаглиптин (vildagliptin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Galvus и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Galvus

 3. Как да приемате Galvus

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Galvus

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Galvus и за какво се използва


  Активното вещество на Galvus, вилдаглиптин, принадлежи към групата лекарства, наречени “перорални антидиабетни продукти”.


  Galvus се използва за лечение на възрастни пациенти с диабет тип 2. Той се използва, когато диабетът не може да се контролира самостоятелно с диета и физически упражнения. Той подпомага контрола на нивата на кръвната захар. Вашият лекар ще Ви предпише Galvus самостоятелно или заедно с някои други антидиабетни лекарства, които вече приемате, ако те не са били достатъчно ефективни, за да постигнат контрол на диабета.


  Диабет тип 2 се развива, ако организмът не произвежда достатъчно инсулин или ако инсулинът, който организмът произвежда, не действа така добре, както би трябвало. Може също така да се развие, ако организмът произвежда прекалено много глюкагон.


  Инсулинът е вещество, което спомага за понижаване на стойностите на захарта в кръвта, особено след нахранване. Глюкагонът е вещество, което отключва процеса на произвеждане на захар от черния дроб, което води до повишаване на стойностите на кръвната захар. И двете вещества се произвеждат от панкреаса.


  Как действа Galvus

  Galvus действа като стимулира панкреаса да произвежда повече инсулин и по-малко глюкагон.

  Това спомага за контролиране на стойностите на кръвната захар. Установено е, че това лекарство понижава нивото на кръвната захар, което може да помогне за предотвратяване на усложненията на диабета. Въпреки че сега започвате прием на лекарство за диабет, е важно да продължите да спазвате препоръчаните Ви диета и/или физически упражнения.

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Galvus


  Не приемайте Galvus

  • ако сте алергични към вилдаглиптин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако мислите, че сте алергичен(а), към вилдаглиптин или някоя от другите съставки на Galvus, не приемайте това лекарство и говорете с Вашия

   лекар.


   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Galvus.

  • ако имате диабет тип 1 (т.е. Вашият организъм не произвежда инсулин) или ако имате състояние, наречено диабетна кетоацидоза.

  • ако приемате противодиабетно лекарство, известно като сулфонилурейно лекарство (Вашият лекар може да поиска да намали дозата на сулфонилурейното лекарство, когато го приемате едновременно с Galvus, за да избегне риска от ниска кръвна захар [хипогликемия]).

  • ако имате умерено тежко или тежко бъбречно заболяване (ще трябва да приемете по- ниска доза Galvus).

  • ако сте на хемодиализа.

  • ако имате чернодробно заболяване.

  • ако имате сърдечна недостатъчност.

  • ако имате или сте имали заболяване на панкреаса.


   Ако сте приемали вилдаглиптин, но се е наложило да прекратите приема му поради чернодробно заболяване, не трябва да приемате това лекарство отново.


   Диабетните кожни поражения са често усложнение на диабета. Препоръчва се да спазвате съветите за грижа за кожата и краката, дадени от Вашия лекар или медицинска сестра. Също така се препоръчва да обръщате особено внимание на нова поява на мехури или рани по време на приема на Galvus. Ако това се случи, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар.


   Ще Ви бъде направено изследване за определяне функцията на черния дроб, преди започване на лечение с Galvus, на тримесечни интервали през първата година и периодично след това. Това е необходимо за да може, признаците на повишени чернодробни ензими да бъдат открити възможно най-скоро.


   Деца и юноши

   Не се препоръчва употребата на Galvus при деца и юноши на възраст под 18 години.


   Други лекарства и Galvus

   Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

   възможно да приемате други лекарства.


   Вашият лекар може да реши да промени дозата на Galvus, ако приемате други лекарства, като например:

   • тиазиди или други диуретици (наречени още таблетки за отводняване);

   • кортикостероиди (използвани обикновено за лечение на възпаление);

   • лекарства за щитовидната жлеза;

   • някои лекарства, повлияващи нервната система.


   Бременност и кърмене

   Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност,

   посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


   Не трябва да приемате Galvus по време на бременност.

   Не е известно дали Galvus преминава в кърмата. Не трябва да приемате Galvus ако кърмите или планирате да кърмите.

   Шофиране и работа с машини

   Ако чувствате замаяност по време на приема на Galvus, не шофирайте и не работете с машини.


   Galvus съдържа лактоза

   Galvus съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

   към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.


   Galvus съдържа натрий

   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

   че практически не съдържа натрий.


 3. Как да приемате Galvus


  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Колко да приемате и кога

  Количеството Galvus, което хората трябва да приемат, зависи от тяхното състояние. Вашият

  лекар ще Ви каже точно колко таблетки Galvus да приемате. Максималната дневна доза е 100 mg.


  Обичайната доза на Galvus е:

  • 50 mg дневно като една доза, приета сутрин, ако приемате Galvus с друго лекарство, наречено сулфонилурея;


  • 100 mg дневно, приети като 50 mg сутрин и 50 mg вечер, ако приемате Galvus самостоятелно, с друго лекарство, наречено метформин или глитазон, в комбинация с метформин и сулфонилурейно лекарство или инсулин;


  • 50 mg дневно, приети сутрин, ако имате умерено или тежко бъбречно увреждане, или ако сте на диализа.


   Как да приемате Galvus

  • Погълнете таблетката цяла с малко количество вода.


   Колко дълго да приемате Galvus

  • Приемайте Galvus всеки ден толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар. Може да е необходимо да приемате това лекарство за дълъг период от време.

  • Вашият лекар редовно ще наблюдава Вашето състояние, за да проверява дали лечението има желания ефект.


   Ако сте приели повече от необходимата доза Galvus

   Ако сте приели прекалено много таблетки Galvus, или ако някой друг приеме Вашето лекарство, информирайте веднага Вашия лекар. Може да има необходимост от медицински грижи. Вземете опаковката с Вас, ако е необходимо да посетите лекар или да отидете в

   болница.


   Ако сте пропуснали да приемете Galvus

   Ако сте пропуснали да приемете доза от това лекарство, вземете пропуснатата доза веднага

   щом се сетите. След това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако наближава времето за следващата доза, не приемайте пропуснатата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.


   Ако сте спрели приема на Galvus

   Не спирайте да приемате Galvus, докато Вашият лекар не ви каже да го направите. Ако имате въпросни относно продължителността на приема на това лекарство, говорете с Вашия лекар.

 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Някои симптоми изискват незабавна медицинска грижа:

  Трябва незабавно да спрете приема на Galvus и да посетите Вашия лекар, ако имате следните нежелани реакции:

  • Ангиоедем (рядко: може да засегне до 1 на 1 000 души): Симптомите включват подуване на лицето, езика или гърлото, затруднено преглъщане, затруднено дишане, внезапна поява на обрив или копривна треска, които може да сигнализират за реакция, известна като”ангиоедем”;

  • Чернодробно заболяване (хепатит) (рядко): Симптомите включват пожълтяване на

  кожата и очите, гадене, загуба на апетит или тъмно оцветяване на урината, които може да сигнализират за чернодробно заболяване (хепатит);

  • Възпаление на панкреаса (панкреатит) (с неизвестна честота): Симптомите включват силна и персистираща болка в корема (в областта на стомаха), която може да ирадира към гърба, гадене и повръщане.


  Други нежелани реакции

  Някои пациенти са имали следните нежелани реакции при прием на Galvus и метформин:

  • Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): треперене, главоболие, замаяност, гадене, ниски стойности на кръвната захар

  • Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): умора


   Някои пациенти са имали следните нежелани реакции при прием на Galvus и сулфонилурейно производно:

  • Чести: треперене, главоболие, замаяност, слабост, ниски стойности на кръвната захар

  • Нечести: запек

  • Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): възпалено гърло, хрема


   Някои пациенти са имали следните нежелани реакции при прием на Galvus и глитазон:

  • Чести: увеличаване на теглото, подуване на ръцете, глезените или стъпалата (оток)

  • Нечести: главоболие, слабост, ниски стойности на кръвната захар


   Някои пациенти са имали следните нежелани реакции след самостоятелен прием на Galvus:

  • Чести: замаяност

  • Нечести: главоболие, запек, подуване на ръцете, глезените или стъпалата (оток), болка в ставите, ниски стойности на кръвната захар

  • Много редки: възпалено гърло, хрема, треска


   Някои пациенти получават следните нежелани реакции, докато приемат Galvus, метформин и сулфонилурейно производно:

  • Чести: замаяност, тремор, слабост, ниска кръвна захар, прекомерно потене.


   Някои пациенти получават следните нежелани реакции, докато приемат Galvus и инсулин (с или без метформин):

  • Чести: главоболие, втрисане, гадене (повдигане), ниска кръвна захар, киселини.

  • Нечести: диария, газове.


   Откакто продуктът е на пазара, се съобщават също така следните нежелани реакции:

  • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): сърбящ обрив, възпаление на панкреаса, локализирано белене на кожата или образуване на мехури, мускулна болка.

   Съобщаване на нежелани реакции

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

   image

   медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Galvus


  • Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  • Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след “EXP/Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  • Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

  • Не използвайте опаковки Galvus, които са повредени или имат белези на фалшифициране.

  • Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

   Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Galvus


Как изглежда Galvus и какво съдържа опаковката

Galvus 50 mg таблетки са овални, бели до бледо жълти и плоски таблетки с “NVR” от едната страна и “FB” от другата.


Galvus 50 mg таблетки са в опаковки, съдържащи 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180 или 336 таблетки и групови опаковки, включващи 3 кутии, всяка съдържаща 112 таблетки.


Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати на пазара във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ирландия

Производител

Lek d.d. Verovskova ulica 57

Ljubljana 1526 Словения


Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona Испания


image

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Германия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Дата на последно преразглеждане на листовката


u