Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Bondronat
ibandronic acid

ЦЕНИ

Film-coated tablet 50 mg 28 in blister

На едро: 270,00 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Bondronat 50 mg филмирани таблетки

ибандронова киселина (ibandronic acid)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Bondronat и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки са с eлипсовидна форма, бели до почти бели на цвят, с надпис “L2/IT”. Предлагат се в опаковки по 28 и 84 таблетки. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба

Atnahs Pharma Netherlands B.V.


Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv DK-2300 København S Дания


Производител


IL CSM Clinical Supplies Management GmbH Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg 79539, Германия


Atnahs Pharma Denmark ApS Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv DK-2300 København S Дания

Дата на последно преразглеждане на листовката.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .