Начална страница Начална страница
AstraZeneca

RoActemra
tocilizumab

ЦЕНИ

Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml - 4 ml mg 1 Vial

На едро: 240,94 лв
На дребно: 270,94 лв
Възстанови: 0,00 лв

Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml - 10 ml mg 1 Vial

На едро: 570,37 лв
На дребно: 600,37 лв
Възстанови: 0,00 лв

Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml - 20 ml mg 1 Vial

На едро: 1 121,77 лв
На дребно: 1 151,77 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 162 mg 4 pre-filled pens

На едро: 1 736,52 лв
На дребно: 1 766,52 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 162 mg 4 pre-filled syringes

На едро: 1 742,09 лв
На дребно: 1 772,09 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


RoActemra 162 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

тоцилизумаб (tocilizumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Свържете се с Вашия лекар и потърсете медицинска помощ незабавно, ако смятате, че може да развивате инфекция.


Ако имате някакви притеснения или въпроси относно спринцовката, свържете се с Вашия медицински специалист или фармацевт за помощ.