Начална страница Начална страница
International Commitee of the Red Cross

Zoledronic acid Teva Pharma

Листовка: информация за потребителя


Золедронова киселина Teva Pharma 5 mg инфузионен разтвор в сак

золедронова киселина (zoledronic acid)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа информация, която може да бъде важна за Вас.