Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Cosentyx
secukinumab

ЦЕНИ

Solution for injection 150 mg/ml - 1 ml 1 pre-filled pen

На едро: 1 011,66 лв
На дребно: 1 041,66 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 150 mg/ml - 1 ml 2 pre-filled pens (Senso Ready)

На едро: 2 011,28 лв
На дребно: 2 041,28 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 300 mg (150 mg/ml – 2 ml) 1 pre-filled pen

На едро: 2 011,28 лв
На дребно: 2 041,28 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Cosentyx 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка


секукинумаб (secukinumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Важна информация, свързана с безопасността

Внимание: Съхранявайте спринцовката на място, недостъпно за деца.

 1. Капачката на иглата може да съдържа сух каучук (латекс), с който не трябва да работят хора с чувствителност към това вещество.

 2. Не отваряйте запечатаната външна опаковка, докато не сте готови да използвате това лекарство.

 3. Не използвайте това лекарство, ако запечатващият стикер на външната опаковка или на

  блистера е повреден, тъй като може да не е безопасно за употреба.

 4. Никога не оставяйте спринцовката на места, където друг може да има достъп до нея.

 5. Не разклащайте спринцовката.

 6. Внимавайте да не докосвате клипсовете на предпазителя на иглата преди употреба. Ако ги докоснете, е възможно предпазителят на иглата да се активира прекалено рано.

 7. Не махайте защитната капачка на иглата до момента, непосредствено преди прилагане на инжекцията.

 8. Спринцовката не може да се използва повторно. Изхвърлете използваната спринцовка веднага след употреба в контейнер за остри предмети.

Съхранение на Cosentyx 150 mg предварително напълнена спринцовка

 1. Съхранявайте това лекарство запечатано във външната опаковка, за да се предпази от светлина. Съхранявайте в хладилник между 2°C и 8°C. ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА.

 2. Запомнете, че трябва да извадите спринцовката от хладилника, за да може да достигне стайна температура преди да я подготвите за инжектиране (15-30 минути).

 3. Не използвайте спринцовката след срока на годност, отбелязан върху опаковката или етикета на спринцовката след „Годен до:/ЕХР“. Ако е изтекъл, върнете цялата опаковка в аптеката.


  Място на инжектиране


  image

  Мястото на инжектиране е място върху тялото, където ще поставите инжекцията.

  • Препоръчителното място е предната част на бедрата.

   Можете също така да използвате долната част на корема, но не и областта на 5 сантиметра около пъпа.

  • Всеки път, когато си поставяте инжекцията, избирайте различно място.

   image

  • Не поставяйте инжекцията в области, където кожата е болезнена, насинена, зачервена, бели се или е втвърдена. Избягвайте области с белези или стрии.

Ако болногледач Ви поставя инжекцията, може да се използва също така и външната страна на горната част на

ръката.


Подготовка на Cosentyx 150 mg предварително напълнена спринцовка за приложение Забележка: За доза 150 mg, подгответе 1 предварително напълнена спринцовка и инжектирайте съдържанието й. За доза 300 mg подгответе 2 предварително напълнени спринцовки и инжектирайте съдържанието и на двете.

 1. Извадете кутията, съдържаща спринцовката, от хладилника и я оставете неотворена за около 15-30 минути, така че да достигне стайна температура.

 2. Когато сте готови да използвате спринцовката, измийте внимателно ръцете си със сапун

  и вода.

 3. Почистете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт.

 4. Извадете спринцовката от опаковката и я извадете от блистера като държите тялото на предпазителя на спринцовката.

 5. Огледайте спринцовката. Течността трябва да е бистра. На цвят може да варира от

безцветен до бледожълт. Възможно е да видите малки въздушни мехурчета, което е нормално. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако течността съдържа лесно видими частици, ако е мътна или видимо кафява. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако спринцовката е счупена. Във всички тези случаи върнете цялата опаковка в аптеката.

Как да използвате Cosentyx 150 mg предварително напълнена спринцовка


image

Внимателно свалете капачката на иглата от спринцовката като държите тялото на предпазителя на спринцовката. Изхвърлете капачката на иглата. Възможно е да видите капка течност на върха на иглата. Това е нормално.


Внимателно захванете кожата около мястото на инжектиране и въведете иглата, както е показано. Въведете иглата докрай, за да сте сигурни, че лекарството е приложено изцяло.


image

Дръжте спринцовката, така както е показано. Бавно натиснете буталото докрай, така че накрайникът на буталото да застане между предпазните клипсове на спринцовката. Дръжте буталото натиснато докрай като задържите спринцовката на мястото за

5 секунди.


Дръжте буталото натиснато докрай, докато внимателно извадите иглата от мястото на инжектиране.


Бавно отпуснете буталото така, че предпазителят на иглата автоматично да покрие откритата игла.


Възможно е да има малко количество кръв на мястото на инжектиране. Можете да притиснете памучен тампон или марля върху мястото и да подържите около 10 секунди. Не разтривайте мястото на инжектиране. Може да го покриете с малка лепенка, ако е необходимо.

image

Инструкции за изхвърляне


Изхвърлете използваната спринцовка в контейнера за остри предмети (затварящ се, непробиваем контейнер). В името на Вашето здраве и безопасност и тези на другите, иглите и използваните спринцовки никога не трябва да се използват повторно.