Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Cufence
trientine dihydrochloride

Листовка: Информация за пациента


Cufence 200 mg твърди капсули

триентин (trientine)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

медицинска сестра.

- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Капсулно съдържимо

Магнезиев стеарат

Колоиден безводен силициев диоксид


Състав на капсулата Желатин

Титанов диоксид (E171)


Печатно мастило: Шеллак Пропиленгликол Титанов диоксид (E171)

Железен оксид, черен (E172) Железен оксид, жълт (E172)


Как изглежда Cufence и какво съдържа опаковката

Бутилка от тъмно стъкло с полипропиленова капачка с термозалепващо се покритие и със саше, съдържащо сух силикагел като сушител. Всяка твърда капсула е бяла, с овална форма, размер 0 с надпис Cufence, отпечатан със сиво мастило.


Вид опаковка: една бутилка със 100 твърди капсули.


Притежател на разрешението за употреба

Univar Solutions BV Schouwburgplein 30

3012 CL Rotterdam Холандия


Производител

Aesica Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel Strasse 10

40789 Monheim

Германия


Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}><{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.