Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Thalidomide Celgene (previously Thalidomide Pharmion)
thalidomide

image

Листовка: информация за пациента Tалидомид BMS 50 mg твърди капсули Thalidomide BMS 50 mg capsules hard талидомид (thalidomide)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Талидомид причинява вродени малформации и смърт на плода. Не приемайте талидомид, ако сте бременна или ако може да забременеете. Трябва да спазвате съветите за контрацепция, дадени от Вашия лекар.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Tалидомид BMS и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Tалидомид BMS

 3. Как да приемате Tалидомид BMS

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Tалидомид BMS

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Tалидомид BMS и за какво се използва Какво представлява Tалидомид BMS

  Tалидомид BMS съдържа активно вещество, наречено талидомид. То принадлежи към група лекарства, които влияят на функционирането на имунната Ви система.


  За какво се използва Tалидомид BMS

  Tалидомид BMS се използва с две други лекарства, наречени мелфалан и преднизон, за лечение на възрастни с вид рак, наречен мултиплен миелом. Използва се при хора, които са били

  диагностицирани неотдавна и на които до този момент не е предписвано друго лекарство за мултиплен миелом, и са на възраст 65 години или повече или които са на възраст под 65 години

  и не могат да бъдат лекувани с химиотерапия с висока доза, която организмът им много трудно би могъл да понесе.


  Какво представлява мултипленият миелом

  Мултипленият миелом e вид рак, който засяга определен вид бели кръвни клетки, наречени плазматични клетки. Тези клетки се натрупват в костния мозък и се делят безконтролно. Това

  може да увреди костите и бъбреците. Мултипленият миелом обикновено е нелечим.

  Признаците и симптомите обаче могат да бъдат значително намалени или да изчезнат за период от време. Това се нарича „ремисия”.

  Как действа Tалидомид BMS

  Tалидомид BMS действа, като помага на имунната система на организма и пряко атакува рака. Той действа по няколко различни начина:

  • като спира развитието на раковите клетки

  • като не позволява в рака да се разрастват кръвоносни съдове

  • като стимулира част от имунната система да атакува раковите клетки.


 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Tалидомид BMS


  Вашия лекар ще Ви даде конкретни указания, и по-специално относно ефектите на талидомид върху неродените бебета (посочени в Програмата за превенция на бременност при лечение с Tалидомид BMS).


  Вашия лекар ще Ви даде обучителна брошура за пациента. Прочетете я внимателно и спазвайте съответните инструкции.


  Ако не разбирате напълно тези инструкции, помолете Вашия лекар да Ви ги обясни отново, преди да приемете талидомид. Вижте също допълнителната информация в тази точка в

  Предупреждения и предпазни мерки” и Бременност и кърмене”.


  Не приемайте Tалидомид BMS

  • ако сте бременна или мислите, че може би сте бременна, или ако планирате бременност,

   тъй като Tалидомид BMS причинява вродени малформации и смърт на плода.

  • ако можете да забременеете, освен в случай че спазвате или изпълнявате изискващите се контрацептивни мерки, за да предотвратите забременяване (вижте точка 2

   Предупреждения и предпазни мерки” и Бременност и кър мене”).

  • ако можете да забременеете, Вашият лекар ще записва с всяка рецепта, че са взети необходимите мерки и ще Ви предоставя това потвърждение.

  • ако сте алергични към талидомид или към някоя от останалите съставки на това

   лекарство (изброени в точка 6 Съдържание на опаковката и допълнителна информация”)


   Не приемайте Tалидомид BMS, ако някой от горепосочените случаи се отнася до Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Tалидомид BMS.


   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете това лекарство в следните ситуации:


   За жени, които приемат Tалидомид BMS

   Преди да започнете лечението трябва да попитате Вашия лекар, дали можете да забременeeтe, дори и да смятате това за малко вероятно. Дори да нямате менструално кръвотечение след лечение на рак, е възможно да забременеете.

   Ако можете да забременеете:

  • Вашият лекар ще се погрижи да Ви се правят тестове за бременност

   • преди лечението

   • на всеки 4 седмици по време на лечението

   • 4 седмици след спиране на лечението

  • Трябва да използвате един ефективен контрацептивен метод:

   • в продължение на поне 4 седмици преди началото на лечението

   • по време на лечението

   • в продължение на поне 4 седмици след спиране на лечението

    Вашият лекар ще Ви посъветва какъв контрацептивен метод да използвате.


    Ако можете да забременеете, Вашият лекар ще записва при всяко издаване на рецепта, че са били предприети необходимите мерки.

    За мъже, които приемат Tалидомид BMS

    Талидомид преминава в спермата. Следователно, не трябва да имате полово сношение без подходящи предпазни средства, дори ако сте вазектомиран.

  • Трябва да се избягва бременност и излагане на лекарството по време на бременност.

   Винаги използвайте презерватив:

   • по време на лечението

   • в продължение на поне 7 дни след спиране на лечението

  • Не трябва да дарявате сперма:

   • по време на лечението

   • в продължение на поне 7 дни след спиране на лечението.


    За всички пациенти

    Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Tалидомид BMS, ако:

  • не разбирате съвета относно контрацепцията, даден Ви от Вашия лекар, или смятате, че не сте способни да следвате този съвет;

  • сте имали сърдечен удар, някога сте имали кръвен съсирек в миналото или ако пушите, имате високо кръвно налягане или високи нива на холестерола. По време на лечението с Tалидомид BMS има повишен риск от образуване на кръвни съсиреци във вените и артериите (вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции”);

  • сте получавали или имате съществуваща невропатия, например изтръпване, нарушена координация или болки в ръцете или краката (вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции”);

  • сте получавали или имате забавена сърдечна честота (това може да е симптом на брадикардия);

  • имате високо кръвно налягане в артериите на белите дробове (вижте също точка 4

   „Възможни нежелани реакции”);

  • имате спад в броя на белите кръвни клетки (неутропения), придружена с висока температура и инфекция;

  • имате спад в броя на тромбоцитите. Ще бъдете по-податливи на кръвоизлив и поява на синини;

  • имали сте или имате увреждане на черния дроб (чернодробни нарушения), включително абнормени резултати от изследванията на черния дроб;

  • получите или в миналото сте получавали тежки кожни реакции, наречени синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза или DRESS синдром (известен още като DRESS или синдром на свръхчувствителност към лекарства). (За описанието на симптомите вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции“);

  • имали сте алергична реакция в периода на прием на Tалидомид BMS, като например обрив, сърбеж, подуване, замайване или затруднено дишане;

  • сте имали безсъние;

  • сте имали температура, студени тръпки и силно треперене, евентуално усложнени с ниско кръвно налягане и обърканост (това може да са симптоми на тежки инфекции);

  • имате или някога сте имали вирусна инфекция, особено варицела или херпес зостер, инфекция с хепатит B или ХИВ. Ако имате съмнения, разговаряйте с Вашия лекар. Лечението с Tалидомид BMS може да доведе отново до активиране на вируса при пациенти, които го носят, което води до повторна поява на инфекцията. Вашият лекар трябва да провери дали някога сте имали хепатит B инфекция;

  • имате проблеми с бъбреците или черния дроб (вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции”).


   Функцията на щитовидната Ви жлеза може да бъде проверена преди да приемете талидомид и да бъде проследена по време на лечението.


   В който и да е момент по време на лечението или след него незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате: замъглено зрение, загуба на зрение или двойно виждане, затруднен говор, слабост в ръка или крак, промяна в походката или проблеми с равновесието, постоянна скованост, намалена чувствителност или загуба на чувствителност, загуба на памет

   или обърканост. Всичко това може да са симптоми на сериозно и потенциално фатално заболяване на мозъка, известно като прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ). Ако сте имали такива симптоми преди лечението с Tалидомид BMS, информирайте Вашия лекар за всяка промяна в тях.


   Вашият лекар може да провери дали имате голям общ обем тумори в цялото тяло, включително и в костния мозък. Това може да доведе до състояние, при което туморите се разпадат и предизвикват необичайно високи нива на някои вещества в организма, което може да доведе до бъбречна недостатъчност (това състояние се нарича тумор-лизис синдром) (вижте също точка 4

   „Възможни нежелани реакции”).


   Вашият лекар трябва да провери дали развивате допълнителни видове хематологични злокачествени заболявания (наричани остра миелоидна левкемия и миелодиспластичен синдром) по време на Вашето лечение с Tалидомид BMS (вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции”).


   По време на лечението с Tалидомид BMS и в продължение на поне 7 дни след неговото спиране не трябва да дарявате кръв.


   Ако не сте сигурни дали някой от горепосочените случаи се отнася за Вас, разговаряйте с Вашия лекар, преди да приемете Tалидомид BMS.


   Деца и юноши

   Tалидомид BMS не се препоръчва за употреба при деца и млади хора под 18 години.


   Други лекарства и Tалидомид BMS

   Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Това включва и лекарства, отпускани без рецепта, включително билкови лекарства.


   Непременно уведомете Вашия лекар, ако вземате някакви лекарства, които:

  • причиняват сънливост, тъй като талидомид може да усили техния ефект. Това включва успокоителни (например анксиолитици, хипнотици, антипсихотици, H1 антихистамини, опиеви производни и барбитурати);

  • забавят сърдечната честота (причиняват брадикардия, например антихолинестеразни средства и бета-блокери);

  • се използват при сърдечни проблеми и усложнения (например дигоксин) или за разреждане на кръвта (например варфарин);

  • са свързани с невропатия, като други лекарства, които също се използват за лечение на рак;

  • се използват като противозачатъчни средства.


   Прием на Tалидомид BMS с храна, напитки и алкохол

   Не консумирайте алкохол, докато употребявате Tалидомид BMS. Алкохолът може да Ви направи сънливи, а Tалидомид BMS може дори да засили този ефект.


   Бременност и кърмене

   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


   Бре менност

   Талидомид предизвиква тежки вродени малформации или смърт на плода.

  • Дори само една капсула, приета от бременна жена може да причини сериозни вродени малформации на бебето.

  • Тези малформации могат да включват скъсяване на ръцете или краката, деформирани китки или стъпала, очни или ушни дефекти и проблеми с вътрешните органи.

   Ако сте бременна, не трябва да вземате Tалидомид BMS. Освен това не трябва да забременявате, докато приемате Tалидомид BMS.

   Ако сте жена, която може да забременява, трябва да използвате един ефективен контрацептивен метод (вижте точка 2 Какво трябва да знаете, преди да приемете Tалидомид BMS”).


   Трябва да спрете лечението и да информирате Вашия лекар веднага, ако:

  • месечният Ви цикъл прескочи или смятате, че това е станало, или ако получите необичайно менструално кървене или подозирате, че сте бременна.

  • имате хетеросексуално полово сношение, без да използвате ефективен противозачатъчен метод.

  Ако забременеете по време на лечение с талидомид, трябва да спрете лечението и да

  информирате незабавно Вашия лекар.


  Ако сте от мъжки пол, приемате Tалидомид BMS и имате партньорка, която може да забременее, моля, вижте точка 2 Какво трябва да знаете, преди да приемете Tалидомид BMS”. Ако Вашата партньорка забременее, докато приемате талидомид, трябва да информирате незабавно Вашия лекар.


  Къ рмене

  Не кърмете, докато приемате Tалидомид BMS, тъй като не е известно дали талидомид преминава в човешката кърма.


  Шофиране и работа с машини

  Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, ако получите нежелани реакции като замайване, умора, сънливост или замъглено виждане.


 3. Как да приемате Tалидомид BMS


  Винаги приемайте Tалидомид BMS точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Какво количество да приемате

  Препоръчителната доза е 200 mg (4 x 50 mg капсули) на ден за възрастни на 75 или по-малко години или 100 mg (2 x 50 mg капсули) на ден за възрастни над 75 години. Вашият лекар, обаче,

  ще избере подходящата за Вас доза, ще следи напредъка на лечението и може да коригира

  дозата. Вашият лекар ще Ви каже как да приемате Tалидомид BMS и колко дълго е необходимо

  да го приемате (вижте точка 2 Какво трябва да знаете, преди да приемете Tалидомид BMS”).


  Tалидомид BMS се приема ежедневно на лечебни цикли, всеки от които трае 6 седмици, в комбинация с мелфалан и преднизон, приемани от 1-вия до 4-ия ден на всеки 6-седмичен цикъл.


  Приемане на лекарството

  • Не чупете, не отваряйте и не дъвчете капсулите. Ако прах от счупена капсула Tалидомид BMS попадне върху кожата, измийте кожата незабавно и обилно със сапун и вода.

  • Медицинските специалисти, болногледачите и членовете на семейството трябва да използват ръкавици за еднократна употреба, когато работят с блистера или капсулата. След това ръкавиците трябва да се свалят внимателно, за да се предотврати контакт с кожата, да се поставят в полиетиленова торбичка с "цип" и да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. После ръцете трябва да се измият добре със сапун и вода. Жени, които са бременни или подозират, че може да са бременни, не трябва да работят с блистера или капсулата.

  • Приемайте това лекарство през устата.

  • Поглъщайте капсулите цели с пълна чаша вода.

  • Не ги разтрошавайте или сдъвквайте.

  • Вземайте капсулите като еднократна доза преди лягане. Така ще е по-малко вероятно да се чувствате сънливи през останалото време.


   За да извадите капсулата от блистера, натиснете само единия й край, така че да пробие фолиото. Не натискайте в средата на капсулата, тъй като така тя може да се счупи.


   image


   Ако сте приели повече от необходимата доза Tалидомид BMS

   Ако приемете повече от предписаната Ви доза Tалидомид BMS, трябва незабавно да информирате Вашия лекар или да отидете в болница. Ако е възможно, вземете опаковката и тази листовка със себе си.

   Ако сте пропуснали да приемете Tалидомид BMS

   Ако сте пропуснали да приемете Tалидомид BMS в редовното за Вас време и

  • са изминали по-малко от 12 часа: вземете капсулите веднага.

  • са изминали повече от 12 часа: не вземайте капсулите. Вземете следващите капсули в обичайното време на следващия ден.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 4. Възможни нежелани реакции

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Следните нежелани реакции могат да се появят при лечение с това лекарство:


  Спрете да приемате Tалидомид BMS и веднага потърсете лекар, ако забележите следните сериозни нежелани лекарствени реакции– може да се нуждаете от лечение по спешност:

  • Изключително силни и сериозни кожни реакции. Нежеланата кожна реакция може да се прояви като обрив с или без мехури. Може да се появят раздразване на кожата, афти или подуване на устата, гърлото, очите, носа и около гениталиите, оток и висока

   температура и грипоподобни симптоми. Тези симптоми може да са признаци на редките и сериозни кожни реакции синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза или DRESS синдром.

   • Алергични реакции като локализиран или генерализиран сърбящ обрив, ангиоедем и анафилактична реакция (видове сериозни алергични реакции, които може да се проявят, като уртикария, обриви, подуване на очите, устата или лицето, затруднено дишане или сърбеж).


   Съобщете веднага на Вашия лекар, ако забележите някои от следните сериозни нежелани реакции:

   • Изтръпване, мравучкане, нарушена координация или болки в ръцете и краката.

    Това може да се дължи на нервно увреждане (наречено „периферна невропатия”), което е много честа нежелана реакция. То може да стане много тежко, болезнено и

    инвалидизиращо. Ако получите такива симптоми, веднага разговаряйте с Вашия лекар, който може да намали дозата или да прекрати лечението. Тази нежелана реакция обикновено възниква след като сте вземали това лекарство няколко месеца, но може да се появи и по-рано. Може също така да се появи и известно време след спиране на лечението. Може да не отзвучи или може да отзвучи бавно.

   • Внезапна болка в гърдите или затруднено дишане.

    Това може да се дължи на образуването на кръвни съсиреци в артериите, водещи към белите дробове (състоянието се нарича „белодробна емболия”), което е честа нежелана реакция. Може да се появи по време на лечението или след неговото спиране.

   • Болки или отоци в краката, особено в долната им част или прасците.

   Това може да се дължи на образуването на кръвни съсиреци във вените на съответния крак (дълбока венозна тромбоза), което е честа нежелана реакция. Може да се появи по

   време на лечението или след неговото спиране.

   • Гръдна болка, разпростираща се към ръцете, врата, челюстта, гърба или стомаха, усещане за изпотяване и задъхване, гадене или повръщане.

    Това може да са симптоми на сърдечен удар/инфаркт на миокарда (които може да се дължат на кръвни съсиреци в артериите на сърцето Ви).

   • Затруднение във виждането или говоренето, което не продължава дълго.

    Това може да са симптоми на инсулт (които може да се дължат на съсирек в артерия във

    Вашия мозък).

   • Висока температура, студени тръпки, зачервено гърло, кашлица, афти в устата или всякакви други симптоми на инфекция.

   • Кръвоизлив или посиняване в отсъствие на рана. Другите нежелани реакции включват:

   Важно е да се отбележи, че малък брой пациенти с мултиплен миелом могат да развият допълнителни видове рак, особено злокачествени заболявания на кръвта, и е възможно този риск да е увеличен при лечението с Tалидомид BMS; следователно Вашият лекар трябва внимателно да прецени ползата и риска, когато Ви предписва Tалидомид BMS.


   Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

   • Запек.

   • Замайване.

   • Сънливост, усещане за умора.

   • Треперене (тремор).

   • Намалени или променени усещания (дисестезия).

   • Отичане на ръцете и краката.

   • Намален брой на кръвните клетки. Това може да означава, че сте по-склонни да развиете инфекции. Вашият лекар може да Ви изпраща за изследване на броя на кръвните клетки по време на лечението с Tалидомид BMS.


    Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

   • Лошо храносмилане, чувство за повдигане (гадене), повръщане, сухота в устата.

   • Обрив, суха кожа.

   • Спад в броя на белите кръвни клетки (неутропения), едновременно с висока температура и инфекция.

   • Спад в броя на червените и белите кръвни клетки и на тромбоцитите едновременно (панцитопения).

   • Чувство за слабост, прималяване или нестабилност, липса на енергия или сила, ниско кръвно налягане.

   • Температура, общо неразположение.

   • Гърчове.

   • Усещане за виене на свят, което прави трудно изправянето или нормалното движение.

   • Замъглено виждане.

   • Инфекция в гръдния кош (пневмония), белодробно заболяване.

   • Забавена сърдечна честота, сърдечна недостатъчност.

   • Депресия, объркване, промени в настроението, тревожност.

   • Намален слух или глухота.

   • Бъбречно заболяване (бъбречна недостатъчност).


    Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

   • Възпаление и оток на белодробните пътища (бронхит).

   • Възпаление на клетките, които покриват стената на стомаха.

   • Нарушаване на целостта на участък от дебелото черво (колон), което може да причини инфекция.

   • Запушване на червата.

   • Спадане на кръвното налягане при изправяне, което може да доведе до припадане.

   • Нарушена сърдечна дейност (сърдечен блок или атриална фибрилация), прималяване или припадане.


    С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

   • Понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм).

   • Нарушение на сексуалната функция, напр. импотентност.

   • Тежка инфекция на кръвта (сепсис), придружена с температура, студени тръпки и силно треперене и евентуално усложнена с ниско кръвно налягане и обърканост (септичен шок).

   • Тумор-лизис синдром – усложнения на обмяната на веществата, които могат да възникнат по време на лечението на рак, а понякога дори без лечение. Тези усложнения се причиняват от разпадните продукти на умиращите ракови клетки и могат да включват: промени в кръвните биохимични показатели; високи нива на калий, фосфор, пикочна

    киселина и ниско ниво на калций, което впоследствие води до промени в бъбречната функция, сърцебиене, припадъци и понякога смърт.

   • Нараняване на черния дроб (чернодробно нарушение), включително отклонения във функционалните чернодробни показатели.

   • Кръвоизлив от стомаха или червата (стомашно-чревен кръвоизлив).

   • Влошаване на симптомите на болестта на Паркинсон (като треперене, депресия или обърканост).

   • Болка в горната част на корема и/или гърба, която може да е силна и която продължава няколко дни, евентуално придружена с гадене, повръщане, температура и ускорен пулс – тези симптоми могат да се дължат на възпаление на панкреаса (панкреатит).

   • Повишаване на кръвното налягане в кръвоносните съдове, които кръвоснабдяват белите дробове, което може да доведе до задух, умора, замайване, болка в гърдите, ускорен пулс или подуване на краката или глезените (белодробна хипертония).

   • Вирусни инфекции, включително херпес зостер (вирусно заболяване, което причинява болезнен обрив по кожата с мехури) и повторна поява на инфекция с хепатит B (което може да причини пожълтяване на кожата и очите, оцветена в тъмнокафяво урина, стомашна болка вдясно, висока температура и чувство за гадене или повръщане).

   • Заболяване на главния мозък със симптоми, които включват промени в зрението, главоболие, гърчове и обърканост, със или без високо кръвно налягане (синдром на задна обратима енцефалопатия или PRES).

   • Заболяване, засягащо кожата, причинено от възпаление на малките кръвоносни съдове, придружено с болка в ставите и висока температура (левкоцитокластичен васкулит).


    Съобщаване на нежелани реакции

    image

    Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез на ционалната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

    своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 5. Как да съхранявате Tалидомид BMS


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената карта тип

  портфейл” и блистера след означението „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Не използвайте това лекарство, ако забележите някакво повреждане или видими белези на нарушаване на целостта на опаковката.


  Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


  В края на лечението трябва да върнете всички неизползвани капсули на фармацевта или лекаря. Тези мерки ще предотвратят неправилна употреба.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Tалидомид BMS:

гликол.


Как изглежда Tалидомид BMS и какво съдържа опаковката:

Tалидомид BMS е под формата на бели твърди капсули маркирани с Thalidomide BMS 50 mg”. Капсулите се доставят в картонена карта тип портфейл”, съдържаща 28 капсули (2 блистера по

14 капсули).


Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867 Ирландия


Производител

Celgene Distribution B.V. Orteliuslaan 1000

3528 BD Utrecht

Нидерландия


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.