Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Daxas
roflumilast

ЦЕНИ

Film-coated tablet 0.5 mg 30 in blister

На едро: 54,26 лв
На дребно: 62,62 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Daxas 250 микрограма таблетки

рофлумиласт (roflumilast)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Daxas и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Daxas

 3. Как да приемате Daxas

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Daxas

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Daxas и за какво се използва


  Daxas съдържа активното вещество рофлумиласт, противовъзпалително лекарство, наречено инхибитор на фосфодиестераза 4. Рофлумиласт намалява активността на фосфодиестераза 4, белтък, който се среща естествено в клетките на организма. Когато активността на този белтък е намалена, намалява възпалението в белите дробове. Това помага за спиране на стесняването на дихателните пътища, настъпващо при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Така Daxas облекчава проблемите с дишането.


  Daxas се използва за поддържащо лечение на тежка ХОББ при възрастни, които в миналото са имали често влошаване на симптомите на ХОББ (така наречените екзацербации) и които имат хроничен бронхит. ХОББ е хронично заболяване на белите дробове, което води до свиване на дихателните пътища (обструкция) и набъбване и раздразване на стените на малките дихателни пътища (възпаление). Това води до симптоми като кашлица, хрипове, стягане в гърдите или затруднено дишане. Daxas се използва като допълнение към лечението с бронходилататори.


 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Daxas Не приемайте Daxas

  • ако сте алергични към рофлумиласт или към някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

  • ако имате умерени или тежки чернодробни проблеми.


  Предупреждения и предпазни мерки

  Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Daxas.

  Внезапнипристъпиназадух

  Daxas не е предназначен за лечение на внезапни пристъпи на задух (остър бронхоспазъм). С цел облекчаване на внезапен пристъп на задух е много важно Вашият лекар да Ви осигури друго лекарство, което да е постоянно на Ваше разположение, за да можете да се справите с подобен пристъп. Daxas няма да Ви помогне в тази ситуация.


  Телеснотегло

  Вие трябва да проверявате редовно Вашето тегло. Кажете на Вашия лекар, ако докато приемате това лекарство, забележите нежелана загуба на телесно тегло (непредизвикана от диета или физически упражнения).


  Другизаболявания

  Daxas не се препоръчва за пациенти с едно или повече от следните заболявания:

  • тежки имунологични заболявания като ХИВ инфекция, множествена склероза (МС), лупус еритематодес (ЛЕ) или прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ);

  • тежки остри инфекциозни заболявания като остър хепатит;

  • рак (с изключение на базалноклетъчен карцином, бавно развиващ се рак на кожата);

  • тежки нарушения на сърдечната функция.

   Липсва съответен опит с Daxas при тези заболявания. Трябва да разговаряте с Вашия лекар, ако имате диагностицирано някое от тези заболявания.


   Опитът също е ограничен при пациенти с предшестваща диагноза туберкулоза, вирусен хепатит, инфекция с херпес вирус или херпес зостер вирус. Моля, говорете с Вашия лекар, ако имате едно от тези заболявания.


   Симптоми,закоитотрябвадастенаясно

   Може да получите диария, гадене, коремна болка или главоболие по време на първите седмици

   от лечението с Daxas. Говорете с Вашия лекар, ако тези нежелани реакции не отшумят през първите седмици от лечението.


   Daxas не се препоръчва при пациенти с анамнеза за депресия, свързана с мисли или поведение за самоубийство. Вие също може да изпитате сънливост, безпокойство, нервност или потиснато настроение. Преди да започнете лечение с Daxas информирайте Вашия лекар, ако страдате от подобни симптоми или за допълнителни лекарства, които трябва да приемате, тъй като някои

   от тях може да повишат вероятността от тези нежелани реакции. Вие или грижещият се за Вас трябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако имате промяна в поведението или настроението, или някакви мисли за самоубийство.


   Деца и юноши

   Не давайте това лекарство на деца и юноши под 18-годишна възраст.


   Други лекарства и Daxas

   Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, по-специално следните:

  • лекарство, съдържащо теофилин (лекарство за лечение на заболявания на дихателната система); или

  • лекарство, използвано за лечение на имунологични заболявания, като метотрексат,

   азатиоприн, инфликсимаб, етанерцепт, или дългосрочен прием на перорални кортикостeроиди;

  • лекарства, съдържащи флувоксамин (лекарство за лечение на тревожни разстройства и

   депресия), еноксацин (лекарство за лечение на бактериални инфекции) или циметидин (лекарство за лечение на стомашна язва или киселини).


   Ефектът на Daxas може да бъде намален, ако го приемате заедно с рифампицин (антибиотик) или фенобарбитал, карбамазепин или фенитоин (лекарства, обикновено предписвани за лечене на епилепсия). Посъветвайте се с Вашия лекар.

   Daxas може да се приема с други лекарства, използвани при лечението на ХОББ, като инхалаторни или перорални кортикостероиди или бронходилататори. Не спирайте приема на тези лекарства и не намалявайте техните дози, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва.


   Бременност и кърмене

   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

   попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да приемете това лекарство.

   Вие не трябва да забременявате по време на лечение с това лекарство и трябва да използвате ефективен метод за контрацепция по време на лечението, защото Daxas може да бъде вреден за Вашето неродено бебе.


   Шофиране и работа с машини

   Daxas не повлиява способността за шофиране или работа с машини.


   Daxas съдържа лактоза

   Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.


 3. Как да приемате Daxas


  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  • През първите 28 дни – препоръчителната доза е една таблетка от 250 микрограма веднъж дневно.

   - Началната доза е ниска доза, която се използва, за да помогне на Вашия организъм да свикне с лекарството, преди да започнете да приемате пълната доза. С тази ниска доза няма да получите пълен ефект от лекарството – затова е важно да преминете на пълна доза (която се нарича „поддържаща доза“) след 28 дни.

  • След 28 дни – препоръчителната поддържаща доза е една таблетка от 500 микрограма веднъж дневно.


  Глътнете таблетката с малко вода. Може да приемате това лекарство със или без храна. Приемайте таблетката по едно и също време всеки ден.


  Може да е необходимо да приемате Daxas няколко седмици до постигане на неговия благоприятен ефект.


  Ако сте приели повече от необходимата доза Daxas

  Ако сте приели повече таблетки отколкото трябва, Вие може да получите следните симптоми: главоболие, гадене, диария, замаяност, сърцебиене, прималяване, студена пот и ниско кръвно

  налягане. Информирайте Вашия лекар или фармацевт незабавно. Ако е възможно, вземете Вашето лекарство и тази листовка с Вас.


  Ако сте пропуснали да приемете Daxas

  Ако сте забравили да приемете таблетка в обичайното време, приемете таблетката незабавно след като сте си спомнили на същия ден. Ако сте забравили да приемете таблетка Daxas един

  ден, следващия ден приемете следващата таблетка, както обичайно. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


  Ако сте спрели приема на Daxas

  Важно е да продължите приема на Daxas толкова, колкото Ви е предписал Вашият лекар, дори

  ако нямате оплаквания, с цел да поддържате контрола на дихателната си функция.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Вие може да получите диария, гадене, стомашна болка или главоболие през първите седмици на лечение с Daxas. Говорете с Вашия лекар, ако тези нежелани реакции не отшумят през първите седмици на лечението.


  Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни. При клинични проучвания и при постмаркетинговия опит са били съобщавани редки случаи на самоубийствени мисли и поведение (включително самоубийство). Ако имате мисли за самоубийство, моля, незабавно информирайте Вашия лекар. Вие също може да получите сънливост (често), тревожност (нечесто), нервност (рядко), пристъп на паника (рядко) или депресивно настроение (рядко).


  В нечести случаи може да настъпят алергични реакции. Aлергичните ракции може да засегнат кожата и в редки случаи да предизвикат подуване на клепачите, лицето, устните и езика, което е възможно да доведе до трудности в дишането и/или спадане на кръвното налягане и сърцебиене. В случай на тежка алергична реакция, прекратете приема на Daxas и се свържете с Вашия лекар незабавно или идете незабавно в спешното отделение на най-близката болница. Вземете всичките си лекарства и тази листовка с Вас, за да осигурите пълна информация за Вашето текущо лечение.


  Другитенежеланиреакциивключват:


  Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

  • диария, гадене, стомашна болка;

  • намаляване на теглото, намален апетит;

  • главоболие.


   Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

  • треперене, световъртеж (вертиго), замайване;

  • усещане на ускорена или неравномерна сърдечна дейност (сърцебиене);

  • гастрит, повръщане;

  • връщане на кисело стомашно съдържимо в хранопровода (киселини), нарушено

   храносмилане;

  • обрив;

  • мускулна болка, мускулна слабост или крампи;

  • болки в гърба;

  • чувство на слабост или уморяемост; неразположение.


   Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

  • увеличаване на гърдите при мъже;

  • намалени вкусови усещания;

  • инфекции на дихателните пътища (с изключение на пневмония);

  • кървави изпражнения, запек;

  • повишаване на чернодробните или мускулни ензими (открива се чрез изследване на кръвта);

  • обрив (уртикария).


  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

  Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав

  image

  Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Daxas


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Daxas

Активното вещество е рофлумиласт.


Всяка таблетка Daxas 250 микрограма съдържа 250 микрограма рофлумиласт. Другите съставки са лактоза монохидрат (вижте в точка 2 “Daxas съдържа лактоза”), царевично нишесте,

повидон, магнезиев стеарат.


Как изглежда Daxas и какво съдържа опаковката

Daxas 250 микрограма таблетки са бели до почти бели с изпъкнало релефно означение „D” от

едната страна и „250“ от другата страна. Всяка опаковка съдържа 28 таблетки.


Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Швеция


Производител

Takeda GmbH

Production site Oranienburg Lehnitzstraße 70-98

16515 Oranienburg Германия


Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Str.

68723 Plankstadt Германия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

Simesa S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Дата на последното одобрение на листовката


Подробна информация за този лекарствен продукт е налична на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата