Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Dengvaxia
dengue tetravalent vaccine (live, attenuated)

Листовка: информация за потребителя


Dengvaxia прах и разтворител за инжекционна суспензия в многодозови опаковки

Четиривалентна ваксина срещу денга (жива, атенюирана) [dengue tetravalent vaccine (live, attenuated)]


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или Вашето дете да бъдете ваксинирани, тъй като тя съдържа важна за Вас информация


Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.