Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lusduna
insulin glargine

Листовка: информация за потребителя


LUSDUNA 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Инсулин гларжин (Insulin glargine)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, включително инструкциите за употреба на предварително напълнената писалка LUSDUNA Nexvue, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


LUSDUNA е подходящ само за инжектиране непосредствено под кожата. Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате LUSDUNA.

Спазвайте стриктно инструкциите за дозировката, проследяването (изследвания на кръв и урина), диетата и физическата активност (физическа работа и упражнения), техниката на инжектиране, както сте обсъдили с Вашия лекар.


Ако кръвната Ви захар е прекалено ниска (хипогликемия), следвайте указанията за хипогликемия (вижте раздел „Хипергликемия и хипогликемия“ в края на тази листовка).


Пътуване

Преди пътуване се консултирайте с Вашия лекар. Може да се наложи да говорите за:

В повечето случаи ще имате нужда от лекар. Потърсете лекар навреме.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако имате диабет тип 1 (инсулинозависим захарен диабет), не спирайте Вашия инсулин и продължете да приемате достатъчно въглехидрати. Винаги уведомявайте хората, които се грижат за Вас или Ви лекуват, че се нуждаете от инсулин.


Инсулиновото лечение може да накара организма да произвежда антитела към инсулина (вещества, които действат срещу инсулина). Въпреки това, само в много редки случаи, това ще наложи промяна на Вашата доза инсулин.


Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или прекаран инсулт, които са лекувани с пиоглитазон (перорално антидиабетно лекарство, използвано за лечение на захарен диабет тип 2) и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност. Информирайте Вашия лекар възможно най-скоро, ако усетите признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток (едем).


Деца

Няма опит с употребата на LUSDUNA при деца на възраст под 2 години.


Други лекарства и LUSDUNA

Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар (спадане, повишаване или и двете, в зависимост от ситуацията). Във всеки случай, може да е необходимо да се коригира дозата на Вашия инсулин, за да се избегнат твърде ниски или твърде високи нива на кръвната захар. Бъдете внимателни, когато започвате или спирате приема на друго лекарство.


Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Преди да приемете някакво лекарство, попитайте Вашия лекар дали това може да повлияе на нивото на кръвната Ви захар и какви действия, ако има такива, трябва да предприемете.

Лекарствата, които могат да предизвикат спад на нивото на кръвната Ви захар (хипогликемия), включват:


Пентамидин (използван за лечение на някои инфекции причинени от паразити) може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.


Бета блокерите, както и другите симпатиколитични лекарства (като клонидин, гванетидин и резерпин), могат да отслабят или потиснат напълно първите предупредителни симптоми, които Ви помагат да разпознаете хипогликемията.

Ако не сте сигурни дали не приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


LUSDUNA с алкохол

Нивото на кръвната Ви захар може да се повиши или понижи, ако консумирате алкохол.


Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако планирате бременност или ако вече сте бременна. Може да се наложи промяна в инсулиновата доза по време на бременността и след раждането.

Внимателният контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за здравето на Вашето бебе.


Ако кърмите се консултирайте с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на дозите инсулин и диетата Ви.


Шофиране и работа с машини

Способността Ви за концентрация или реагиране може да се понижи, ако:


Важна информация относно някои от съставките на LUSDUNA

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. практически не съдържа натрий.


 1. Как да използвате LUSDUNA


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  LUSDUNA е подходящ само за инжектиране непосредствено под кожата. Говорете с Вашия лекар, ако трябва да си инжектирате инсулин чрез друг метод.


  Преминаване от един инсулин на друг

  Въпреки че LUSDUNA съдържа същото активно вещество като други лекарства, съдържащи инсулин гларжин 300 единици/ml, тези лекарства не са взаимозаменяеми. Замяната на една инсулинова терапия с друга изисква лекарско предписание, медицинско наблюдение и проследяване на кръвната захар. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за допълнителна информация.


  Доза

  Въз основа на начина Ви на живот и резултатите от изследванията на кръвната захар (глюкоза) и предишната Ви употреба на инсулин, лекарят


  • ще определи какво количество LUSDUNA на ден ще Ви е необходим и по кое време;

  • ще Ви каже кога да проверите нивото на кръвната си захар и дали трябва да се извършват изследвания на урината;

  • ще Ви каже кога може да се нуждаете от инжектиране на по-висока или по-ниска доза LUSDUNA.


  LUSDUNA е инсулин с дълго действие. Вашият лекар може да Ви посъветва да го използвате в комбинация с инсулин с кратко действие или с таблетки, използвани за лечение на високи нива на кръвната захар.


  Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Трябва да познавате тези фактори, така че да сте в състояние да реагирате правилно на промените в кръвната захар и да

  предотвратите прекалено високо или прекалено ниско ниво. Вижте раздел „Хипергликемия и хипогликемия“ в края на тази листовка.


  Употреба при деца и юноши

  LUSDUNA може да се използва при юноши и деца на възраст 2 години и повече. Използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар.


  Честота на приложение

  Нуждаете се от една инжекция с LUSDUNA дневно, по едно и също време на деня. Писалката Nexvue доставя LUSDUNA на стъпки от 1 единица до максимална единична доза 60 единици. Писалката съдържа общо 300 единици.


  Начин на приложение

  LUSDUNA се инжектира подкожно. Не инжектирайте LUSDUNA във вена, тъй като това ще промени неговото действие и може да причини хипогликемия.


  Вашият лекар ще Ви покаже в коя област от кожата да инжектирате LUSDUNA. При всяка инжекция променяйте мястото на убождане, в рамките на конкретната област от кожата, която използвате.


  Как да си служите с Nexvue

  Nexvue е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, съдържаща инсулин гларжин.


  Прочетете внимателно „Инструкциите за употреба на Nexvue“, включени в тази опаковка. Трябва да използвате писалката, както е описано в тези инструкции за употреба.


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Преди всяка употреба трябва да се поставя нова игла. Използвайте само игли, пригодени за употреба с Nexvue (вижте „Инструкции за употреба на Nexvue“).


  Преди всяка инжекция трябва да се извършва проверка за безопасност.


  Огледайте патрона преди да използвате писалката. Не използвайте Nexvue, ако забележите частици в него. Използвайте Nexvue, само ако разтворът е бистър, безцветен и прилича на вода. Да не се разклаща или смесва преди употреба.


  За да предотвратите възможно предаване на болести, никога не предоставяйте Вашата писалка на други. Тази писалка е само за лична употреба.


  Уверете се, че инсулинът не е замърсен нито със спирт, нито с други дезинфектанти или други вещества.


  Винаги използвайте нова писалка, ако забележите, че контролът на кръвната Ви захар неочаквано се влошава. Ако мислите, че може да има проблем с Nexvue, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


  Празните писалки никога не трябва да се пълнят повторно и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.


  Не използвайте Nexvue, ако е повредена или не работи правилно; тя трябва да се изхвърли и да се използва нова писалка.


  Объркване на инсулина

  Трябва винаги да проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне объркване на LUSDUNA с други инсулини.

  Ако сте използвали повече от необходимата доза LUSDUNA

  • Ако сте си инжектирали LUSDUNA повече от необходимото, нивото на кръвната Ви захар може да се понижи прекалено (хипогликемия). Проверявайте често кръвната си захар. По принцип, за предотвратяване на хипогликемия трябва да приемате повече храна и да следите кръвната си захар. За информация относно лечението на хипогликемията вижте раздел „Хипергликемия и хипогликемия“ в края на тази листовка.


   Ако сте пропуснали да използвате LUSDUNA

  • Ако сте пропуснали доза LUSDUNA или ако не сте си инжектирали достатъчно инсулин, нивото на кръвната захар може да се повиши прекалено (хипергликемия). Проверявайте често кръвната си захар. За информация относно лечението на хипергликемията вижте раздел „Хипергликемия и хипогликемия“ в края на тази листовка.

  • Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


   Ако сте спрели употребата на LUSDUNA

   Това би могло да доведе до тежка хипергликемия (много висока кръвна захар) и кетоацидоза (натрупване на киселина в кръвта, тъй като организмът разгражда мазнини вместо захар). Не спирайте лечението с LUSDUNA без консултация с лекар, който ще Ви каже какво трябва да се направи.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 2. Възможни нежелани реакции


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Ако забележите признаци, че кръвната Ви захар е прекалено ниска (хипогликемия), веднага предприемете действия за повишаване на нивото на кръвната Ви захар (вижте раздел

  „Хипергликемия и хипогликемия“ в края на тази листовка). Хипогликемията (ниски нива на кръвната захар) може да бъде много сериозна и се среща много често при лечение с инсулин (може да засегнат повече от 1 на 10 души). Ниска кръвна захар означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Ако нивото на кръвната захар спадне прекалено, може да изпаднете в безсъзнание. Сериозната хипогликемия може да причини мозъчно увреждане и може да е животозастрашаваща. За повече информация, вижте раздел „Хипергликемия и хипогликемия“ в края на тази листовка.


  Тежки алергични реакции (редки, може да засегнат до 1 на 1 000 души) — признаците могат да включват обширни кожни реакции (обрив и сърбеж по цялото тяло), тежък оток на кожата или лигавиците (ангиоедем), задух, спадане на кръвното налягане с учестено сърцебиене и изпотяване. Тежките алергични реакции към инсулин могат да станат животозастрашаващи.

  Незабавно уведомете лекар, ако забележите признаци на тежка алергична реакция.


  Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

  • Кожни промени на мястото на инжектиране

   Ако си инжектирате инсулин твърде често на едно и също място, мастната тъкан под кожата на това място може да се свие (липоатрофия, може да засегне до 1 на 100 души) или да се удебели (липохипертрофия). Инсулинът може да не действа много добре. Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да спомогнете за предотвратяване на тези кожни промени.


  • Кожни и алергични реакции на мястото на инжектиране

   Признаците могат да включват зачервяване, необичайно силна болка при инжектиране, сърбеж, обрив, подуване или възпаление. Това може да се разпространява около мястото на

   инжектиране. Повечето леки реакции към инсулини обикновено отшумяват за няколко дни до няколко седмици.


   Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

  • Очни реакции

   Подчертаната промяна (подобрение или влошаване) в контрола на кръвната захар може временно да наруши Вашето зрение. Ако имате пролиферативна ретинопатия (очно заболяване, свързано с диабета), тежките хипогликемични пристъпи могат да причинят временна загуба на зрението.


  • Общи нарушения

   В редки случаи лечението с инсулин може да доведе и до временно натрупване на вода в организма, с подуване на глезените и прасците.


   Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

   В много редки случаи може да възникне дисгеузия (нарушения във вкуса) и миалгия (болки в мускулите).


   Употреба при деца и юноши

   Като цяло, нежеланите реакции при деца и юноши на възраст 18 години или по-малки са сходни с тези, наблюдавани при възрастни.


   Оплаквания от реакции на мястото на инжектиране (реакция на мястото на инжектиране, болка на мястото на инжектиране) и кожни реакции (обрив, уртикария) се съобщават сравнително по- често при деца и юноши на възраст 18 години или по-малки, отколкото при възрастни.


   Няма опит при деца под 2 години.


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Съобщаване на нежелани реакции

   Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате LUSDUNA


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху етикета на писалката след „Годен до:“ и “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Писалки, които не се използват

  Да се съхранява в хладилник (2°С – 8°С). Да не се замразява.

  Не поставяйте LUSDUNA близо до замразяващата камера или до охладителя в хладилна чанта. Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.


  Писалки, които се използват

  Предварително напълнените писалки в употреба или носени като резервни може да се съхраняват за максимум 28 дни при до 30°С и далеч от пряка топлина или пряка светлина. Писалката в употреба или носената като резервна не трябва да се съхранява в хладилник. Не я използвайте след този период от време.

  Отстранявайте иглата след инжектиране и съхранявайте писалката без иглата. Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

  Също така не забравяйте да отстраните иглата преди изхвърлянето на писалката. Иглите не трябва да се използват повторно.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа LUSDUNA


Как изглежда LUSDUNA и какво съдържа опаковката

LUSDUNA 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка е бистър и безцветен разтвор.


Предлагат се опаковки по 1, 5 и групова опаковка с 10 (2 х 5) предварително напълнени писалки.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба


Притежател на разрешението за употреба

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Нидерландия


Производител NV Organon Molenstraat 110

5342 CC Oss

Нидерландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com


Дата на последно преразглеждане на листовката.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ХИПЕРГЛИКЕМИЯ И ХИПОГЛИКЕМИЯВажно е да знаете как Ви помага инсулинът и как да избегнете най-честата нежелана реакция


  1. Подготовка

   Винаги проверявайте дали сте взели правилната писалка. Ако използвате повече от един вид лекарство се уверете, че сте взели правилното лекарство, преди да се инжектирате.


   image


   Поставете нова стерилна игла, два тампона със спирт и писалка върху чиста, суха повърхност. Измийте ръцете си преди да продължите.


   image

   Годен до 2015DEC13

   Партида 0AB1234


   Винаги проверявайте двете дати!

   Върху етикета напишете датата, на която сте извадили писалката от хладилника. Не използвайте писалката след изтичане на срока на годност. Не използвайте писалката, ако е извадена от хладилника преди повече от 28 дни.


  2. Подготовка за инжекция Изберете място за инжектиране

   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Коремът, бедрото или задната част на мишницата са най-добрите места за инжектиране.   image image


   Почистете мястото на инжектиране

   Почистете зоната с тампон, напоен със спирт. Трябва да сменяте мястото на инжектиране при всяка инжекция, според препоръките на Вашия лекар.   image

   Инсулинът бистър, безцветен и без видими частици ли е?


   Проверете Вашия инсулин

   Отстранете капачката на писалката. Проверете патрона, за да се уверите, че инсулинът е бистър, безцветен и без видими частици. Ако не е, вземете нова писалка.

  3. Поставете нова игла


   Почистете главата на патрона с тампон, напоен със спирт. Това убива болестотворните микроби.


   image


   Отворете иглата

   Отстранете запечатването на иглата. Внимавайте да не замърсите иглата.   image


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Поставете иглата

   Поставете иглата върху писалката. Дръжте иглата на една линия с писалката, така че да не повредите писалката или иглата.


   image


   Завийте иглата

   Завийте иглата към писалката, за да я закрепите.


  4. Отстранете капачките на иглата


   image

   Отстранете външната капачка на иглата и я запазете. Тя ще Ви трябва отново по-късно.   image


   Отстранете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете


   Вътрешната капачка на иглата трябва да се отстрани преди инжектиране на дозата. Изхвърлете вътрешната капачка, тя няма да Ви трябва повече.


   Използвайте нова игла всеки път. Това помага да се уверите, че получавате правилната доза инсулин и понижава вероятността за болка или заболяване, причинени от микроби.


  5. Извършете проверка за безопасност

   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Всеки път, преди инжектиране, трябва да направите малка тестова доза, за да се уверите, че писалката Ви работи. Тази стъпка помага да сте сигурни, че след това ще получите пълната си доза.


   image


   Изберете тестова доза от 2 единици

   Изберете тестова доза от две единици като завъртите брояча, така че черната линия да посочи

   „2“.   image


   Потупайте писалката

   Дръжте писалката изправена и леко потупайте патрона, за да позволите на всички въздушни мехурчета да се издигнат до върха.

   Натиснете, за да инжектирате във въздуха

   Натиснете докрай бутона за инжектиране, докато иглата сочи нагоре във въздуха. Уверете се, че от писалката излиза инсулин.


   image


   Повторете, докато не видите инсулин

   Ако не излиза лекарство, отново изберете 2 единици и отново натиснете бутона за инжектиране. Това може да продължи до пет опита. Ако не работи, трябва да опитате с нова игла. Вижте стъпка 9 за това как да отстранявате иглата. Ако не работи с новата игла, трябва да говорите с Вашия лекар или медицинска сестра.


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Извършвайте проверка за безопасност всеки път, когато си поставяте инжекция. Това помага да се уверите, че ще получите Вашата пълна доза инсулин.


  6. Изберете дозата

   Може да поставите от 1 до 60 единици с една инжекция. Ако писалката не Ви позволява да изберете пълната доза, може да не е останал достатъчно инсулин в писалката. Ако трябва да си инжектирате повече единици от останалите в писалката, можете или:

   • да инжектирате останалото в писалката количество и след това да използвате нова писалка, за да поставите останалата част от дозата, или

   • да вземете нова писалка и да инжектирате пълната доза.


   Обърнете се към Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате нужда от помощ, за да решите как да разделите Вашата доза.


   Броят на Вашите дози може да се различава от посочения в примера. Следвайте съветите на медицинския специалист.


   image

   Изберете дозата

   Изберете дозата си чрез завъртане на диска, докато правилният брой се изравни с черната линия на прозорчето.


  7. Проверете дозата

   Ако изберете грешна доза.

   Ако изберете грешна доза, просто завъртете брояча обратно, докато правилният брой се изравни с черната линия на прозорчето.


   image


   Проверете повторно Вашата доза!

   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   От особена важност е да избирате дозата, която Вашият медицински специалист е препоръчал. Проверете повторно дали сте задали правилната доза, преди да инжектирате.


   Ако все още не сте почистили мястото на инжектиране, направете го сега, преди да инжектирате.


   image


   Проверете дозовото прозорче...

   Преди да инжектирате се уверете, че дозовото прозорче е обърнато към Вас. Трябва да виждате ясно прозорчето по време на инжекцията.


  8. Поставете инжекцията Въведете иглата

   Просто въведете иглата докрай в кожата. Дръжте писалката перпендикулярно на кожата, а не

   под ъгъл.


   image


   Натиснете, за да инжектирате

   Поставете дозата чрез натискане на бутона за инжектиране, докато не видите в прозорчето да се появят 0 и зелена ивица.


   Пребройте бавно до 10 след като видите 0 и зелената ивица.


   image

   10 секунди


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Преброяването до 10 осигурява време целият инсулин да излезе от писалката, което гарантира, че получавате пълната си доза.


  9. След инжектирането

Внимавайте да не убодете пръста си с иглата.


Натиснете здраво външна капачка на иглата и я използвайте, за да развиете иглата.


image


Поставете използваните игли в затварящ се, непробиваем контейнер за остри предмети. Изхвърлете иглата безопасно, според указанията на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


Не използвайте повторно иглата; изхвърлете я безопасно, съгласно указанията.

Съхранение на писалката

Просто поставете отново капачката на писалката и я съхранявайте без иглата за следващата инжекция. За информация относно това как да се грижите за Вашата писалка вижте раздел

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

„Грижа за Вашата писалка“.image