Начална страница Начална страница

Taxotere
docetaxel

Листовка: информация за пациента


TAXOTERE 20 mg/0,5 ml концентрат и разтворител за инфузионен разтвор Доцетаксел (Docetaxel)


image


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа флакона с разтворител

13% (т./т.) етанол 95% (вижте точка 2) във вода за инжекции


Как изглежда TAXOTERE и какво съдържа опаковката

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml концентрат за инфузионен разтвор е бистър, вискозен, жълт до жълто-кафяв разтвор.


Всяка блистерна опаковка съдържа:

Прибавянето на цялото съдържание на флакона разтворител към флакона TAXOTERE 20 mg/0,5 ml осигурява концентрация на предварителния разтвор 10 mg/ml доцетаксел.


 1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА


  TAXOTERE е антинеопластично средство и, както и при други потенциално токсични вещества, е необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на разтвори на TAXOTERE. Препоръчва се използването на ръкавици.


  Ако концентратът, предварителният разтвор или инфузионният разтвор на TAXOTERE влезе в контакт с кожата, измийте го незабавно и старателно с вода и сапун. Ако концентратът, предварителният разтвор или инфузионният разтвор на TAXOTERE влезе в контакт с лигавици, измийте го незабавно и старателно с вода.


 2. ПОДГОТОВКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ


  1. Приготвяне на предварителния разтвор TAXOTERE (10 mg доцетаксел/ml)


   image

   1. Ако флаконите се съхраняват в хладилник, оставете необходимото количество опаковки TAXOTERE за 5 минути при стайна температура (под 25°С).


    image

   2. С помощта на спринцовка и игла, асептично изтеглете цялото съдържание на флакона с разтворител за TAXOTERE като наклоните флакона надолу.


    image

   3. Инжектирайте цялото количество от спринцовката в съответния флакон TAXOTERE.

    image

   4. Отстранете спринцовката и иглата и смесете на ръка чрез многократни обръщания на флакона в продължение на поне 45 секунди. Не разклащайте.


    image

   5. Оставете флакона с предварителния разтвор за 5 минути при стайна температура (под 25°С), след което проверете дали разтворът е хомогенен и бистър (наличието на пяна е нормално дори след 5 минути поради съдържанието на полисорбат 80 в състава).


Предварителният разтвор съдържа 10 mg/ml доцетаксел и трябва да се използва незабавно след приготвяне. Химическата и физическата стабилност на предварителния разтвор обаче, е доказана за 8 часа при съхранение между + 2°С и + 8°С или при стайна температура (под 25°С).


  1. Приготвяне на инфузионния разтвор


   image

   1. За получаване на нужната доза за даден пациент може да е необходим повече от един флакон с предварителен разтвор. Според нужната за пациента доза в милиграми, асептично изтеглете съответния обем от предварителния разтвор съдържащ 10 mg/ml доцетаксел от съответния брой флакони с предварителен разтвор с помощта на градуирани спринцовки с игли. Например, за доза от

    140 mg доцетаксел, е необходимо да изтеглите 14 ml

    предварителен разтвор на доцетаксел.


    image

   2. Инжектирайте нужното количество предварителен разтвор в инфузионен сак или банка съдържаща 250 ml 5% разтвор на глюкоза или 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор на натриев хлорид. Ако е необходима доза по- голяма от 200 mg доцетаксел използвайте по-голям обем инфузионен носител така, че да не се надвишава концентрацията 0,74 mg/ml доцетаксел.

    image

   3. Смесете посредством разклащане на инфузионния сак или банка.


   4. Инфузионният разтвор TAXOTERE трябва да се използва в рамките на 4 часа и трябва да се приложи асептично под формата на едночасова инфузия със стайна температура (под 25°С) и при нормална осветеност.


    image

   5. Както при всички парентерални продукти, предварителният разтвор TAXOTERE трябва да се провери визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат трябва да се изхвърлят.


5. ИЗХВЪРЛЯНЕ


Всички материали, използвани за разреждане и приложение трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със стандартните процедури. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.