Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Thorinane
enoxaparin sodium

Листовка: информация за потребителя


Thorinane 10 000 IU (100 mg)/1 ml инжекционен разтвор

натриев еноксапарин (enoxaparin sodium)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Thorinane и какво съдържа опаковката

1,0 ml разтвор в спринцовка с тяло от прозрачно, безцветно неутрално стъкло тип І с фиксирана игла и предпазител на иглата, затворена със запушалка от хлоробутилова гума, с черно

полипропиленово бутало.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Доставя се в опаковки по 2 или 10 предварително напълнени спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба

Techdow Pharma Netherlands B.V. Strawinskylaan 1143, Toren C-11 1077XX Амстердам

Холандия

Производител


National and Kapodistrian University of Athens,

Department of Chemistry, Service Laboratory "Chemical Analysis - Quality Control" Panepistimiopolis Zografou,

Athens, Attiki 15771

Гърция


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .