Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Memantine Accord
memantine

ЦЕНИ

Film-coated tablet 10 mg 28 in blister

На едро: 4,87 лв
На дребно: 5,78 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 20 mg 28 in blister

На едро: 15,74 лв
На дребно: 18,42 лв
Възстанови: 0,00 лв


Листовка: информация за потребителя


Мемантин Accord 10 mg филмирани таблетки

мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Мемантин Accord и какво съдържа опаковката


Филмираните таблетки Мемантин Accord са бели, продълговати, обвити с делителна черта, с вдлъбнато релефно означение „MT” на едната, разделено от делителната черта и „10“ на другата страна, разделено от делителната черта. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.


Филмираните таблетки Мемантин Accord се предлагат в блистер опаковки (PVC/PE/PVDC-ал уминиев блистер) от 14 таблетки , 28 таблетки, 30 таблетки, 42 таблетки, 50 таблетки,

56 таблетки, 98 таблетки, 100 таблетки и 112 таблетки. Мемантин Accord таблетки се предлагат и в перфорирани еднодозови календарни блистери в опаковки от 14x1, 28x1, 56x1 или 98x1 таблетка.


Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба


Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Испания

Производител


Delorbis Pharmaceuticals Ltd 17, Athinon Street

Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

Кипър


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша


image

Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .