Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lenalidomide Krka d.d.
lenalidomide

Листовка: информация за пациента


Леналидомид Krka d.d. 2,5 mg твърди капсули Леналидомид Krka d.d. 5 mg твърди капсули Леналидомид Krka d.d. 7,5 mg твърди капсули Леналидомид Krka d.d. 10 mg твърди капсули Леналидомид Krka d.d. 15 mg твърди капсули Леналидомид Krka d.d. 20 mg твърди капсули Леналидомид Krka d.d. 25 mg твърди капсули леналидомид (lenalidomide)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Леналидомид Krka d.d. и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Леналидомид Krka d.d.

 3. Как да приемaте Леналидомид Krka d.d.

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Леналидомид Krka d.d.

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Леналидомид Krka d.d. и за какво се използва Какво представлява Леналидомид Krka d.d.

  Леналидомид Krka d.d. съдържа активното вещество леналидомид. Това лекарство принадлежи към група лекарства, които повлияват начина, по който функционира имунната Ви система.


  За какво се използва Леналидомид Krka d.d.

  Леналидомид Krka d.d. се използва при възрастни за:

  • Мултиплен миелом

  • Миелодиспластични синдроми

  • Фоликуларен лимфом


  Мултиплен миелом

  Мултипленият миелом е вид рак, който засяга определен вид бели кръвни клетки, наречени плазмени клетки. Тези клетки се събират в костния мозък и се делят, с което стават неконтролируеми. Това може да увреди костите и бъбреците.


  Мултипленият миелом по принцип е нелечим. Признаците и симптомите обаче могат да бъдат значително намалени или да изчезнат за период от време. Това се нарича „отговор”.


  Новодиагностициран мултиплен миелом – при пациенти с костно-мозъчна трансплантация Леналидомид Krka d.d. се използва самостоятелно като поддържащо лечение, след като пациентите са се възстановили достатъчно след костно-мозъчна трансплантация.


  Новодиагностициран мултиплен миелом – при пациенти, на които не може да се направи костно- мозъчна трансплантация

  Леналидомид Krka d.d. се приема с други лекарства. Те може да бъдат:

  • лекарство за химиотерапия, наречено „бортезомиб“

  • противовъзпалително лекарство, наречено „дексаметазон”.

  • лекарство за химиотерапия, наречено „мелфалан”

  • имунопотискащо лекарство, наречено „преднизон”.

  Вие ще приемате тези лекарства в началото на лечението, а след това ще продължите да приемате Леналидомид Krka d.d. самостоятелно.


  Ако сте на възраст 75 или повече години, или имате умерени до тежки бъбречни проблеми - Вашият лекар ще провери състоянието Ви внимателно, преди да започне лечение.


  Мултиплен миелом – при пациенти, които вече са провеждали лечение

  Леналидомид Krka d.d. се приема заедно с противовъзпалително лекарство, наречено

  „дексаметазон”.


  Леналидомид Krka d.d. може да спре влошаването на признаците и симптомите на мултипления миелом. Доказано е, че той също може да забави връщането на мултипления миелом след лечение.


  Миелодиспластични синдроми (МДС)

  МДС представляват сбор от множество различни заболявания на кръвта и на костния мозък. Появяват се аномалии на кръвните клетки и те не функционират правилно. Пациентите могат да получат разнообразни признаци и симптоми, включително понижен брой червени кръвни клетки (анемия), нужда от кръвопреливане и риск от инфекция.


  Леналидомид Krka d.d. се използва самостоятелно за лечение на възрастни пациенти, които са диагностицирани с МДС, когато е приложимо всичко, описано по-долу:

  • Вие се нуждаете от редовни кръвопреливания за лечение на ниските нива на червени кръвни клетки (трансфузионно-зависима анемия)

  • Имате аномалия на клетките в костния мозък, наречена „цитогенетична аномалия изолирана делеция на хромозома 5 (делеция на 5q)”. Това означава, че Вашият организъм не произвежда достатъчно здрави кръвни клетки.

  • Други лечения, използвани преди това, не са подходящи или не дават достатъчни резултати.


   Леналидомид Krka d.d. може да увеличи броя на здравите червени кръвни клетки, които произвежда организмът, като понижи броя на болестните клетки:

  • това може да намали броя на нужните кръвопреливания. Възможно е да не се налагат кръвопреливания.


  Фоликуларен лимфом (ФЛ)

  ФЛ представлява бавно нарастващ рак, който засяга B лимфоцитите. Те са вид бели кръвни клетки, които помагат на организма да се бори с инфекции. Когато имате ФЛ, твърде много от тези B лимфоцити могат да се натрупат в кръвта, костния мозък, лимфните възли и далака.


  Леналидомид Krka d.d. се приема заедно с друго лекарство, наречено „ритуксимаб” за лечение на възрастни пациенти с лекуван преди това фоликуларен лимфом.


  Леналидомид Krka d.d. се използва самостоятелно за лекуване на възрастни пациенти, които вече са били лекувани с други лекарства.


  Как действа Леналидомид Krka d.d.

  Леналидомид Krka d.d. действа чрез повлияване на имунната система на организма и пряко атакува рака. Той действа по редица различни начини:

  • като предотвратява развитието на раковите клетки

  • като не позволява кръвоносни съдове да се разраснат в рака

  • като стимулира част от имунната система да атакува раковите клетки.


 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Леналидомид Krka d.d.

  Трябва да прочетете листовката на всички лекарствени продукти, които се приемат в комбинация с Леналидомид Krka d.d., преди да започнете лечение с Леналидомид Krka d.d..


  Не приемайте Леналидомид Krka d.d.:

  • ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна или планирате да забременеете, тъй като се очаква Леналидомид Krka d.d. да е вреден за нероденото дете (вижте точка 2, “Бременност, кърмене и контрацепция – информация за жени и мъже”).

  • ако сте в състояние да забременеете, oсвен ако спазвате всички необходими мерки, за да предотвратите забременяване (вижте точка 2, “Бременност, кърмене и контрацепция – информация за мъже и жени”). Ако сте в състояние да забременеете, при всяко изписване на лекарството Вашият лекар ще записва, че необходимите мерки са били взети и ще Ви предоставя това потвърждение.

  • ако сте алергични към леналидомид или към някоя от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6. Обърнете се за съвет към Вашия лекар, ако мислите, че може да сте алергични.


  Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, не приемайте Леналидомид Krka d.d.. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.


  Предупреждения и предпазни мерки

  Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Леналидомид Krka d.d., ако:

  • сте имали кръвни съсиреци в миналото – Вие сте с повишен риск от развитие на кръвни съсиреци във вените и артериите по време на лечението

  • имате някакви признаци на инфекция като кашлица или висока температура

  • имате или някога преди това сте имали вирусна инфекция, по-специално: инфекция с вируса на хепатит B, варицела зостер вирус, ХИВ. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия

   лекар. Лечението с Леналидомид Krka d.d. може да причини повторно активиране на вируса при пациенти, които са носители на вируса. Това води до повторна поява на инфекцията.

   Вашият лекар трябва да провери дали някога сте имали хепатит В инфекция

  • имате бъбречни проблеми – Вашият лекар може да коригира Вашата доза Леналидомид Krka d.d.

  • сте имали сърдечен удар, някога сте имали кръвен съсирек или ако пушите, имате високо кръвно налягане или високи нива на холестерола

  • сте имали алергична реакция, докато сте приемали талидомид (друго лекарство, използвано за лечение на мултиплен миелом), като например обрив, сърбеж, оток, световъртеж или затруднено дишане.

  • в миналото сте имали комбинация от някои от следните симптоми: обширен обрив, зачервена кожа, висока температура, грипоподобни симптоми, повишение на чернодробните ензими, стойности на кръвните показатели извън нормата (еозинофилия), увеличени лимфни възли – това са признаци на тежка кожна реакция, наречена

  „лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми“, която е позната също като DRESS или синдром на лекарствена свръхчувствителност (вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции”).


  Ако някое от горепосочените се отнася до Вас, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да започнете лечение.


  Ако в който и да е момент по време на лечението или след него имате:

  • замъглено зрение, загуба на зрение или двойно виждане, затруднен говор, слабост при движение на ръка или крак, промяна в походката или проблеми с равновесието, постоянно изтръпване, намалена чувствителност или загуба на чувствителност, загуба на памет или объркване, незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това може да са симптоми на сериозно и потенциално животозастрашаващо заболяване на мозъка, известно като прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ). Ако имате тези симптоми преди да започнете лечение с Леналидомид Krka d.d., информирайте Вашия лекар за всяка промяна на тези симптоми.

  • задух, умора, замаяност, болка в гърдите, учестен сърдечен ритъм или подуване на краката

  или глезените. Това може да са симптоми на сериозно заболяване, известно като белодробна хипертония (вижте точка 4).


  Изследвания и прегледи

  Преди и по време на лечението с Леналидомид Krka d.d. ще Ви бъдат провеждани редовни кръвни изследвания. Това се прави, тъй като Леналидомид Krka d.d. може да причини спад на броя на кръвните клетки, които помагат при борбата с инфекции (бели кръвни клетки) и на тези, които помагат за съсирването на кръвта (тромбоцити).

  Вашият лекар ще поиска да Ви бъдат направени кръвни изследвания:

  • преди лечението

  • всяка седмица през първите 8 седмици от лечението

  • след това поне веднъж месечно.


  Може да Ви бъде направена оценка за признаци на сърдечно-белодробни проблеми преди и по време на лечението с леналидомид.


  За пациенти с МДС, приемащи Леналидомид Krka d.d.

  Ако имате МДС, съществува по-голяма вероятност да развиете по-напреднало заболяване, наречено остра миелоидна левкемия (ОМЛ). Освен това не е известно как Леналидомид Krka d.d. повлиява вероятността да получите ОМЛ. Следователно Вашият лекар може да направи изследвания, за да провери за признаци, които могат по-добре да прогнозират вероятността да получите ОМЛ по време на лечението с Леналидомид Krka d.d..


  За пациенти с ФЛ, които приемат Леналидомид Krka d.d. Вашият лекар ще Ви назначи изследване на кръвта:

  • преди лечението

  • всяка седмица за първите 3 седмици (1 цикъл) лечение

  • след това на всеки 2 седмици в цикли 2 до 4 (вижте точка 3 „Лечебен цикъл“ за повече информация)

  • след това подобно изследване ще се прави в началото на всеки цикъл и

  • най-малко веднъж месечно.


  Вашият лекар може да провери дали имате голям общ брой тумори в цялото тяло, включително в костния Ви мозък. Това би могло да доведе до състояние, при което туморите се разпадат и

  могат да причинят необичайни нива на химични вещества в кръвта, което може да доведе до бъбречна недостатъчност (това състояние се нарича „синдром на туморен разпад”).


  Вашият лекар може да Ви прегледа за промени по кожата Ви като червени петна или обриви.


  Вашият лекар може да коригира Вашата доза Леналидомид Krka d.d. или да прекрати лечението в зависимост от резултатите от кръвните изследвания и общото Ви състояние. Ако Вие сте новодиагностицирани, Вашият лекар може също да прецени Вашето лечение въз основа на възрастта Ви и други заболявания, които вече имате.


  Кръводаряване

  Вие не трябва да дарявате кръв по време на лечението и най-малко за 7 дни след края на лечението.


  Деца и юноши

  Леналидомид Krka d.d. не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години.


  Хора в старческа възраст и хора с бъбречни проблеми

  Ако сте на възраст 75 или повече години или имате умерени до тежки бъбречни проблеми – Вашият лекар ще Ви прегледа внимателно, преди да започнете лечение.


  Други лекарства и Леналидомид Krka d.d.

  Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Това се налага, защото Леналидомид Krka d.d. може да повлияе начина, по който

  действат някои други лекарства. Освен това другите лекарства могат да повлияят начина, по който действа Леналидомид Krka d.d..


  По-специално информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате някои от следните лекарства:

  • някои лекарства, използвани за предпазване от бременност като приемани през устата противозачатъчни средства, тъй като те могат да престанат да действат

  • някои лекарства, използвани при сърдечни проблеми, като например дигоксин

  • някои лекарства, използвани за разреждане на кръвта, като например варфарин.

   Бременност, кърмене и контрацепция – информация за жени и мъже Бременност

   За жени, приемащи Леналидомид Krka d.d.

  • Не трябва да приемате Леналидомид Krka d.d., ако сте бременна, тъй като се очаква да навреди на нероденото дете.

  • Не трябва да забременявате докато приемате Леналидомид Krka d.d.. Затова, ако сте жена, която може да забременее, трябва да използвате ефективни методи на контрацепция (вижте

   „Контрацепция”).

  • Ако по време на лечението с Леналидомид Krka d.d. забременеете, трябва да спрете Вашето лечение и незабавно да уведомите Вашия лекар.


   За мъже, приемащи Леналидомид Krka d.d.

  • Ако Вашата партньорка забременее, докато приемате Леналидомид Krka d.d., трябва незабавно да уведомите Вашия лекар. Препоръчва се тя да се консултира с лекар.

  • Вие трябва също да използвате ефективни методи на контрацепция (вижте

  „Контрацепция”).


  Кърмене

  Не трябва да кърмите, докато приемате Леналидомид Krka d.d., тъй като не е известно дали Леналидомид Krka d.d. преминава в кърмата.


  Контрацепция

  За жени, приемащи Леналидомид Krka d.d.

  Преди да започнете лечението, попитайте Вашия лекар дали сте в състояние да забременеете, дори и да смятате, че няма такава вероятност.


  Ако сте в състояние да забременеете

  • Вие ще трябва да направите изследвания за бременност под наблюдението на Вашия лекар (преди всяко лечение, най-малко на всеки 4 седмици по време на лечението и най-малко 4 седмици след свършване на лечението), освен ако не е потвърдено, че фалопиевите тръби са прекъснати и „запушени”, за да се попречи на яйцеклетките да достигнат до матката (тубарна стерилизация)

   И

  • Вие трябва да използвате ефективни методи на контрацепция в продължение на най-малко 4 седмици преди да започнете лечение, по време на лечението и най-малко до 4 седмици след спиране на лечението. Вашият лекар ще Ви посъветва за подходящия метод на контрацепция.


  За мъже, приемащи Леналидомид Krka d.d.

  Леналидомид Krka d.d. преминава в човешката сперма. Ако Вашата партньорка е бременна или в състояние да забременее, но не използва ефективни методи за контрацепция, Вие трябва да използвате презервативи, докато трае лечението и най-малко 7 дни след края на лечението, дори да сте имали вазектомия.


  Шофиране и работа с машини

  Не шофирайте или работете с машини, ако се почувствате замаяни, уморени, сънливи, имате световъртеж или замъглено виждане след приемане на Леналидомид Krka d.d..

 3. Как да приемaте Леналидомид Krka d.d.


Леналидомид Krka d.d. трябва да се дава само от здравни специалисти с опит в лечението на мултиплен миелом, МДС или ФЛ.


Винаги приемайте Леналидомид Krka d.d. точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Ако приемате Леналидомид Krka d.d. в комбинация с други лекарства, направете справка с листовките на тези лекарства за допълнителна информация относно приложението и ефектите им.


Лечебен цикъл

Леналидомид Krka d.d. се приема в определени дни в рамките на 3 седмици (21 дни).

определените дни.


Приемане на това лекарство

За да извадите капсулата от блистера:

 1. Дръжте блистера по краищата и отделете една блистерна клетка от останалата част на блистера, като внимателно разкъсате перфорациите около нея.

 2. Издърпайте ръба на фолиото и го отлепете напълно.

 3. Наклонете капсулата върху ръката си.

 4. Гълтайте капсулата цяла, за предпочитане с вода.


image


Продължителност на лечението с Леналидомид Krka d.d.

Леналидомид Krka d.d. се приема на лечебни цикли, като всеки цикъл продължава 21 или 28 дни (вижте “Лечебен цикъл” по-горе). Трябва да продължите лечебните цикли, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.


Ако сте приели повече от необходимата доза Леналидомид Krka d.d.

Ако сте приели повече Леналидомид Krka d.d. отколкото Ви е предписано, незабавно уведомете Вашия лекар.


Ако сте пропуснали да приемете Леналидомид Krka d.d.

Ако сте пропуснали да приемете Леналидомид Krka d.d. по обичайното време и


Леналидомид Krka d.d. може да понижи броя на белите кръвни клетки, които се борят с инфекциите, и също на кръвните клетки, които помагат за съсирването на кръвта (тромбоцити), което може да доведе до нарушения, свързани с кървене, като кървене от носа или насиняване. Леналидомид Krka d.d. може също да причини образуване на съсиреци във вените (тромбоза).


Други нежелани реакции

Важно е да се отбележи, че малък брой пациенти могат да развият допълнителни видове рак и е възможно този риск да е увеличен при лечението с Леналидомид Krka d.d.. Следователно Вашият лекар трябва внимателно да прецени ползата и риска, когато Ви предписва Леналидомид Krka d.d..


Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Леналидомид Krka d.d.


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и върху картонената опаковка след „EXP” и „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Този продукт не изисква специални условия на съхранение.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекартсвата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Леналидомид Krka d.d.

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), индигокармин (E132), печатно мастило (шеллак (E904), черен железен оксид (E172)).


Леналидомид Krka d.d. 5 mg твърди капсули:

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), индигокармин (E132), печатно мастило (шеллак (E904), черен железен оксид (E172)).


Леналидомид Krka d.d. 7,5 mg твърди капсули:

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), печатно мастило (шеллак (E904), повидон, титанов диоксид (Е171)).


Леналидомид Krka d.d. 10 mg твърди капсули:

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), индигокармин (E132), печатно мастило (шеллак (E904), повидон, титанов диоксид (E171)).


Леналидомид Krka d.d. 15 mg твърди капсули:

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), индигокармин (E132), печатно мастило (шеллак (E904), черен железен оксид (E172)).


Леналидомид Krka d.d. 20 mg твърди капсули:

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), индигокармин (E132), печатно мастило (шеллак (E904), черен железен оксид (E172)).


Леналидомид Krka d.d. 25 mg твърди капсули:

хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид (E508), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), печатно мастило (шеллак (E904), повидон, титанов диоксид (Е171)).


Как изглежда Леналидомид Krka d.d. и какво съдържа опаковката

Леналидомид Krka d.d. 2,5 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е зелено, тялото на капсулата е зелено с отпечатан чернен знак 2.5. Капсулното съдържимое бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 4, дължина 14 ± 1 mm.


Леналидомид Krka d.d. 5 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е синьо, тялото на капсулата е синьо с отпечатан чернен знак 5. Капсулното съдържимо е бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 2, дължина 18 ± 1 mm.

Леналидомид Krka d.d. 7,5 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е кафяво, тялото на капсулата е кафяво с отпечатан бял знак 7.5. Капсулното съдържимо е бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 1, дължина 19 ± 1 mm.


Леналидомид Krka d.d. 10 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е зелено, тялото на капсулата е кафяво с отпечатан бял знак 10. Капсулното съдържимо е бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 0, дължина 21 ± 1 mm.


Леналидомид Krka d.d. 15 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е кафяво, тялото на капсулата е синьо с отпечатан черен знак 15. Капсулното съдържимо е бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 2, дължина 18 ± 1 mm.


Леналидомид Krka d.d. 20 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е зелено, тялото на капсулата е синьо с отпечатан черен знак 20. Капсулното съдържимо е бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 1, дължина 19 ± 1 mm.


Леналидомид Krka d.d. 25 mg твърди капсули (капсули):

Капачето на капсулата е кафяво, тялото на капсулата е кафяво с отпечатан бял знак 25. Капсулното съдържимо е бял до жълто-бял или до кафяво-бял прах. Размер на твърдата капсула: 0, дължина 21 ± 1 mm.


Леналидомид Krka d.d. се предлага в кутии, съдържащи 7 x 1 или 21 x 1 твърда капсула в блистери с единични дози, с отлепващо фолио.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения


Производител

image

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Хърватия TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия


За допълнителна инфоамция относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.


België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40


България

КРКА България ЕООД Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 36 (1) 355 8490


Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885


Deutschland Nederland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300


España

KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: + 34 911 61 03 80

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 573 7500


France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tel: + 351 (0)21 46 43 650


Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o. Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto Tel: + 386 (0) 1 47 51 100


Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l. Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330


Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Latvija

KRKA Latvija SIA Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 413 3710


Дата на последно преразглеждане на листовката


:


.