Начална страница Начална страница
AstraZeneca

PegIntron
peginterferon alfa-2b

ЦЕНИ

Powder and solvent for solution for injection 80 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 268,76 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 100 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 328,12 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 120 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 394,58 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 150 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 501,02 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


PegIntron 50 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

PegIntron 80 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор в предварително

напълнена писалка

PegIntron 100 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

PegIntron 120 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

PegIntron 150 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- белодробна артериална хипертония — заболяване, характеризиращо се с тежко стесняване на кръвоносните съдове в белите дробове, водещо до високо кръвно налягане в

кръвоносните съдове, които пренасят кръв от сърцето до белите дробове. По-конкретно то

може да възникне при пациенти с рискови фактори като HIV инфекция или тежки чернодробни проблеми (цироза). Нежеланата реакция може да се развие в различни

моменти по време на лечението, обикновено няколко месеца след началото на лечението с

PegIntron.


image

Прозорче Ограничител

за иглата


Корпус на

писалката


"Push-On Needle"


image

Бутон за дозиране


 1. Смесване на лекарството

  • Поставете предварително напълнената писалка изправена, така че бутонът за дозиране да се намира отдолу.

  • Завъртете бутона за дозиране до позиция номер 1 (вижте фигура 1). Може да чуете щракване.


   image


   Фигура 1


  • НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ, ЗА ДА СМЕСИТЕ. Внимателно обърнете предварително напълнената писалка два пъти нагоре и надолу, за да смесите (вижте фигура 2).


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   image

   Фигура 2


  • Погледнете прозорчето. Разтворът трябва да бъде бистър и безцветен преди употреба.

   Възможно е да има мехурчета, но това е нормално. Не използвайте, ако е с променен цвят или има видими частици.


 2. Поставете иглата

  • Завъртете бутона за дозиране до позиция номер 2 (вижте фигура 3). Може да чуете щракване.


   image


   Фигура 3


  • Почистете със спиртен тампон върха на предварително напълнената писалка, там където ще се постави иглата (вижте фигура 4).

   image

   Фигура 4


  • Преди да поставите иглата на предварително напълнената писалка, отстранете жълтата хартия от капачката на иглата ("Push-On Needle") (вижте фигура 5).


   image

   Фигура 5


  • Задръжте предварително напълнената писалка изправена и натиснете иглата рязко надолу (вижте фигура 6). Възможно е да чуете слаб звук при натискане на иглата.


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   image

   Фигура 6


  • Отстранете капачката на иглата. Може да излезе малко течност от иглата (вижте фигура 7). Това е нормално.


   image


   Фигура 7


 3. Нагласяване на дозата

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Забележка: Предварително напълнената писалка ще щракне до 10 секунди – в зависимост

от Вашата доза. Допълнителните 5 секунди ще подсигурят пълното доставяне на дозата. Забележка: След като предварително напълнената писалка се отстрани от кожата, предпазителят на иглата ще се заключи.


15 СЕК


image

Фигура 10: Инжекция в бедрото

Изхвърляне на материалите от инжектирането

Предварително напълнената писалка, иглата и всички материали от инжектирането са предназначени за еднократна употреба и трябва да се изхвърлят след инжекцията. Изхвърлете

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

използваната предварително напълнена писалка безопасно, в затворен контейнер. Попитайте Вашия медицински специалист или фармацевт за подходящ контейнер.