Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Brilique
ticagrelor

ЦЕНИ

Film-coated tablet 60 mg 56 in blister

На едро: 108,30 лв
На дребно: 124,96 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 90 mg 56 in blister

На едро: 125,66 лв
На дребно: 145,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за потребителя


Brilique 90 mg таблетки, диспергиращи се в устата

тикагрелор (ticagrelor)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Brilique и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Brilique

 3. Как да приемате Brilique

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Brilique

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Brilique и за какво се използва Какво представлява Brilique

  Brilique съдържа лекарствено вещество, наречено тикагрелор. То принадлежи към група

  лекарства, наречени антитромбозни лекарства.


  За какво се използва Brilique

  Brilique, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (друго антитромботично средство), e предназачен за употреба единствено при възрастни. Това лекарство Ви е дадено, защото сте прекарали:

  • инфаркт (сърдечен удар) или

  • нестабилна стенокардия (стенокардия или гръдна болка, която не се контролира добре). Той намалява вероятността да настъпи друг инфаркт или мозъчен инсулт, или смърт от заболяване, свързано със сърцето или кръвоносните Ви съдове.


   Как действа Brilique

   Brilique действа на клетки, наречени „тромбоцити” (още наречени „кръвни плочици”). Тези много малки кръвни клетки помагат за спиране на кървенето, като се слепват и запушват малки

   порязани или увредени участъци от кръвоносните съдове.


   Тромбоцитите, обаче, могат да образуват и съсиреци вътре в болни кръвоносни съдове на сърцето и мозъка. Това може да бъде много опасно, защото:

  • съсирекът може да прекъсне напълно кръвоснабдяването – това може да причини миокарден инфаркт или мозъчен удар, или

  • съсирекът може да запуши частично кръвоносен съд на сърцето – това намалява

   кръвоснабдяването на сърцето и може да предизвика гръдна болка, която се появява и после отзвучава (така наречената „нестабилна стенокардия”).


   Brilique помага да се спре слепването на тромбоцитите. По този начин се намалява вероятността да се образува кръвен съсирек, който може да намали кръвоснабдяването.

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Brilique


  Не приемайте Brilique, ако:

  • сте алергични към тикагрелор или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

  • имате кървене в момента;

  • сте имали мозъчен удар, причинен от кръвоизлив в мозъка;

  • имате тежко чернодробно заболяване;

  • приемате някое от следните лекарства:

   • кетоконазол (използван за лечение на гъбични инфекции);

   • кларитромицин (използван за лечение на бактериални инфекции);

   • нефазодон (антидепресант);

   • ритонавир и атазанавир (използвани за лечение на HIV инфекция и СПИН).

    Ако някое от изброените се отнася до Вас, не приемайте Brilique. Ако не сте сигурни, говорете

    с лекаря или фармацевта си, преди да започнете да приемате това лекарство.


    Предупреждения и предпазни мерки

    Преди да започнете да приемате Brilique, говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако:

  • имате повишен риск от кървене поради:

   • скорошна тежка травма;

   • скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична манипулация, попитайте Вашия стоматолог за това);

   • състояние, което засяга съсирването на кръвта;

   • скорошно кървене от стомаха или червата (като например от стомашна язва или

    „полипи” в дебелото черво).

  • ако Ви предстои хирургична интервенция (включително стоматологична манипулация) по което и да е време, докато приемате Brilique. Причината за това е повишеният риск от

   кървене. Вашият лекар може да реши да спрете приема на това лекарство 5 дни преди хирургичната интервенция.

  • ако сърдечната Ви честота е необичайно ниска (обиконовено по-ниска от 60 удара в

   минута) и все още нямате поставено устройство, което регулира сърдечния Ви ритъм (пейсмейкър).

  • имате астма или други белодробни проблеми, или затруднено дишане.

  • дишането Ви стане неравномерно, например ускорено, забавено или дишане на кратки интервали. Вашият лекар ще реши дали имате нужда от допълнителна оценка.

  • ако сте имали проблеми с черния си дроб или преди това сте прекарали заболяване, което може да е засегнало черния Ви дроб.

  • ако Ви е направен кръвен тест, който е показал съдържание на повече от обичайното

   количество пикочна киселина.

   Ако някое от изброените се отнася до Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.


   Ако приемате едновременно Brilique и хепарин:

  • Вашият лекар може да изиска кръвна проба за диагностични тестове, ако подозира рядко нарушение на тромбоцитите причинено от хепарин. Важно е да информирате Вашия лекар, че приемате Brilique и хепарин, тъй като Brilique може да повлияе диагностичния тест.


   Деца и юноши

   Brilique не се препоръчва за деца и юноши под 18 години.


   Други лекарства и Brilique

   Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Причината за това е, че Brilique може да повлияе на

   действието на някои лекарства, както и някои лекарства могат да повлияят на действието на Brilique.

   Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

  • розувастатин (лекарство за лечение на висок холестерол);

  • повече от 40 mg дневно симвастатин или ловастатин (лекарства, използвани за лечение на висок холестерол);

  • рифампицин (антибиотик);

  • фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал (използвани за контрол на припадъци);

  • дигоксин (използван за лечение на сърдечна недостатъчност);

  • циклоспорин (използван за отслабване на защитата на организма);

  • хинидин и дилтиазем (използвани за лечение на абнормен сърдечен ритъм);

  • бета-блокери и верапамил (използвани за лечение на високо кръвно налягане);

  • морфин и други опиоиди (използвани за лечение на силна болка).


   Уведомете Вашия лекар или фармацевт, особено ако приемате някое от следните лекарства, които повишават риска от кървене:

  • „перорални антикоагуланти”, често наричани и „лекарства за разреждане на кръвта”,

   които включват варфарин;

  • нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС), често приемани като обезболяващи, като ибупрофен и напроксен;

  • селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (съкратено SSRI), приемани като антидепресанти, например пароксетин, сертралин и циталопрам;

  • други лекарства като кетоконазол (използван за лечение на гъбични инфекции),

   кларитромицин (използван за лечение на бактериални инфекции), нефазодон (антидепресант), ритонавир и атазанавир (използвани за лечение на HIV инфекция и СПИН), цизаприд (използван за лечение на киселини), ергоалкалоиди (използвани за лечение на мигрена и главоболие).


   Също така, кажете на Вашия лекар, че тъй като вземате Brilique, може да имате повишен риск от кървене, в случай че лекарят Ви даде фибринолитици, често наричани „лекарства за стопяване на съсиреци”, като стрептокиназа или алтеплаза.


   Бременност и кърмене

   Приемът на Brilique не се препоръчва, ако сте бременна или има вероятност да забременеете. Жените трябва да използват подходящи контрацептивни средства, за да се предпазят от

   забременяване докато приемат това лекарство.


   Ако кърмите, говорете с лекаря си, преди да започнете да приемате това лекарство. Вашият лекар ще обсъди с Вас ползите и рисковете от приема на Brilique през този период.


   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


   Шофиране и работа с машини

   Brilique e малко вероятно да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с машини. Ако се почувствате замаяни или объркани, докато приемате това лекарство, бъдете внимателни,

   когато шофирате или работите с машини.


   Съдържание на натрий

   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

   практически не съдържа натрий.


 3. Как да приемате Brilique


  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  Колко да приемате

  • Първоначалната доза е две таблетки едновременно (натоварваща доза от 180 mg).

   Обикновено тази доза ще Ви бъде дадена в болницата.

  • След тази първоначална доза обичайната дозировка е една таблетка от 90 mg два пъти дневно в продължение на не повече от 12 месеца, освен ако Вашият лекар не Ви

   посъветва друго.

  • Приемайте това лекарство по едно и също време всеки ден (например, една таблетка сутрин и една вечер).


   Прием на Brilique с други лекарства, повлияващи кръвосъсирването

   Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да приемате и ацетилсалицилова киселина. Това е вещество, което присъства в много лекарства, използвани за предотвратяване на кръвосъсирването. Вашият лекар ще Ви каже колко да приемате (обикновено между 75-150 mg дневно).


   Как да приемате Brilique

   Не отваряйте блистера, докато не дойде време да приемете Вашето лекарство.

  • За да извадите таблетката, разкъсайте фолиото на блистера – не натискайте таблетката през фолиото, защото може да се разчупи.

  • Сложете таблетката върху езика си и я оставете да се разпадне.

  • След това може да я преглътнете със или без вода.

  • Можете да приемете таблетката със или без храна.

   Ако сте в болница, таблетката може да Ви бъде дадена, смесена с малко вода и приложена чрез сонда през носа (назо-гастрална сонда).


   Ако сте приели повече от необходимата доза Brilique

   Ако сте приели повече от необходимата доза Brilique, незабавно се свържете с лекаря си или

   отидете в болница. Вземете опаковката на лекарството със себе си. Вие може да сте изложени на повишен риск от кървене.


   Ако сте пропуснали да приемете Brilique

  • Ако сте пропуснали да приемете дозата си, вземете следващата както обичайно.

  • Не взимайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата доза.


   Ако сте спрели приема на Brilique

   Не спирайте приема на Brilique, без да сте се посъветвали с лекаря си. Взимайте това лекарство

   редовно дотогава, докато Вашият лекар Ви го предписва. Ако спрете да приемате Brilique, това може да повиши възможността да получите друг миокарден инфаркт или мозъчен удар, или смърт от заболяване, свързано със сърцето и кръвоносните Ви съдове.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. При приема на това лекарство могат да се развият следните нежелани реакции:


  Brilique повлиява кръвосъсирването, така че повечето нежелани ефекти са свързани с кървене. Кървене може да възникне във всяка част на тялото. Някои видове кървене са чести (като поява на синини и кървене от носа). Тежкото кървене не е често, но може да бъде животозастрашаващо.

  Ако забележите някой от следните симптоми, трябва незабавно да Ви види лекар – може да се нуждаете от спешно лечение:

  • Мозъчен или вътречерепен кръвоизлив е нечеста нежелана реакция, и може да предизвика признаци на мозъчен инсулт като:

   • внезапно изтръпване или слабост на Вашата ръка, крак или лице, особено ако е само от едната страна на тялото;

   • внезапно объркване, затруднен говор или разбиране на околните;

   • внезапна поява на затруднение при ходене, нарушено равновесие или координация;

   • внезапно замайване или внезапно силно главоболие с неясна причина.


  • Признаци на кървене като:

   • кървене, което е тежко, или което не можете да контролирате;

   • неочаквано кървене или кървене, което трае продължително време;

   • розова, червена или кафява урина;

   • повръщане на червена кръв или повръщане с вид на „смляно кафе“;

   • червени или черни изпражнения (приличащи на катран);

   • кашляне или повръщане на кървави съсиреци.


  • Припадане (синкоп)

   • Временна загуба на съзнание поради внезапно намаляване на притока на кръв към мозъка (чести).


  • Признаци на проблем със съсирването на кръвта, наречен тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП), като:

   • висока температура и пурпурни петна (наречено пурпура) на кожата или в устата, със или без пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), необяснимо изтощение или обърканост


    Обсъдете с лекаря си, ако забележите някой от следните симптоми:

  • Чувство за недостиг на въздух това е много често. Може да се дължи на сърдечното Ви заболяване или на друга причина, или може да бъде нежелана реакция на Brilique. Свързаният с Brilique задух обикновено е лек и се характеризира с внезапен неочакван недостиг на въздух, обикновено възникващ при покой, като може да се появи през

   първите седмици на лечение и при много хора може да изчезне. Ако чувството Ви за недостиг на въздух се влошава или продължава дълго време, уведомете лекаря си. Вашият лекар ще реши дали това изисква лечение или допълнителни изследвания.


   Други възможни нежелани реакции


   Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

  • Високо ниво на пикочна киселина в кръвта (установява се с тест);

  • Кървене, причинено от нарушения на кръвта.


   Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

  • Синини;

  • Главоболие;

  • Чувство за замаяност или усещане, че стаята се върти;

  • Диария или лошо храносмилане;

  • Позиви за повръщане (гадене);

  • Запек;

  • Обрив;

  • Сърбеж;

  • Силна болка и подуване на ставите – това са признаци на подагра;

  • Чувство за замаяност или световъртеж или замъглено зрение – това са признаци на ниско кръвно налягане;

  • Кървене от носа;

  • Кървене след хирургична интервенция или от порязвания (например при бръснене) и рани по-силно от нормалното;

  • Кървене от стомашната лигавица (язва);

  • Кървящи венци.


   Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

  • Алергична реакция – обрив, сърбеж или оток на лицето, или оток на устните/езика могат да са признаци на алергична реакция;

  • Объркване;

  • Зрителни проблеми, причинени от наличието на кръв в окото;

  • Вагинално кървене, което е по-тежко или се случва по време, различно от нормалното Ви (менструално) кървене;

  • Кървене в ставите и мускулите, предизвикващо болезнено подуване;

  • Кръв в ухото;

  • Вътрешен кръвоизлив, това може да предизвика замайване или световъртеж.


   С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

  • Необичайно бавен пулс (обиконовено по-малко от 60 удара в минута)


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Brilique


  Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената

  опаковка, съответно след надписа “EXP” и “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Brilique

  • Активното вещество е тикагрелор. Всяка таблетка, диспергираща се в устата, съдържа 90 mg тикагрелор.


  • Другите съставки са:

   манитол (Е421), микрокристална целулоза (E460), кросповидон (Е1202), ксилитол (E967), безводен калциев хидроген фосфат (E341), натриев стеарилфумарат, хидроксипропилцелулоза (E463), колоиден безводен силициев диоксид.


   Как изглежда Brilique и какво съдържа опаковката

   Таблетките, диспергиращи се в устата, са кръгли, плоски, със скосени краища, бели до бледо

   розови, маркирани с „90” над „TI” от едната страна. Brilique се предлага в:

  • перфорирани еднодозови блистери в картонени опаковки от 10 х 1, 56x1 и 60x1 таблетки, диспергиращи се в устата.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба: AstraZeneca AB

SЕ-151 85 Södertälje Швеция


Производител: AstraZeneca AB Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje Швеция


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 2 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 40 809034100

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Дата на последно преразглеждане на листовката

.