Начална страница Начална страница

Vildagliptin / Metformin hydrochloride Accord
vildagliptin / metformin hydrochloride

Листовка: информация за потребителя


Вилдаглиптин/Метформинов хидрохолорид Accord 50 mg/850 mg филмирани таблетки Вилдаглиптин/Метформинов хидрохолорид Accord 50 mg/1000 mg филмирани таблетки vildagliptin/metformin hydrochloride

(вилдаглиптин/метформинов хидрохлорид)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

  1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Vildagliptin/ Metformin hydrochloride Accord

- Активни вещества: вилдаглиптин и метформинов хидрохлорид.Как изглежда Вилдаглиптин/Метформинов хидрохолорид Accord и какво съдържа опаковката

Вилдаглиптин/МетформиновхидрохолоридAccord 50 mg/850 mg филмиранитаблетки

Жълта, овална, двойноизпъкнала филмирана таблетка, с вдлъбнато релефно означение "GG2" от едната страна и гладка от другата страна. Размерът на таблетката е приблизително 20,15 x 8,00 mm.


Вилдаглиптин/МетформиновхидрохолоридAccord 50 mg/1000 mg филмиранитаблетки Тъмножълта, овална, двойноизпъкнала филмирана таблетка, с вдлъбнато релефно означение "GG3" от едната страна и гладка от другата страна. Размерът на таблетката е приблизително 21,11 x 8,38 mm.


Вилдаглиптин/Метформинов хидрохолорид Accord се предлага в блистери от алуминий/алуминий по 30 или 60 филмирани таблетки.


Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare S.L.U

World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 6a planta,,

08039 Barcelona, Испания


Производител

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

image

Barcelona, 08040, Испания


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Малта

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Ul. Lutomierska 50,

95-200 Pabianice,

Полша


image

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200,Utrecht,3526 KV, Нидерландия


image

Дата на последно преразглеждане на листовката